Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

3- L-襤 襤MRAN SURES襤

Meden簾dir, iki y羹z 璽yettir.

(襤ki y羹z 璽yettir, b羹t羹n m羹fessirlerce Meden簾dir. 襤癟inde 襤mran soyundan bahsedildii i癟in 襤mran soyu anlam覺na gelen Al-i 襤mran adiyle adlanm覺t覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Elif l璽m m簾m.

2- yle bir Allah't覺r ki yoktur ondan baka tapacak; diridir, daim簾 olarak mahl羶kat覺n覺n ilerini tedb簾r ve her eyi tasarruf eder.

3- Kitab覺, sana ger癟ek ve ellerinde bulunan覺 ger癟ekleyici olarak indirdi, Tevrat ve 襤ncil'i de indirdi

4- Evvelce, insanlara hid璽yet olarak, ger癟ekle b璽t覺l覺 ay覺rt eden kitab覺 da indirdi. Tanr覺 璽yetlerine inanmayanlard覺r 癟etin azap ve Allah 繹yle 羹st羹n bir kudret sahibidir ki aman vermez.

5- 羹phe yok ki ne yery羹z羹nde bir ey Allah'a gizli kal覺r, ne g繹ky羹z羹nde.

6- O, size, daha analar覺n覺z覺n karn覺ndayken diledii gibi ekil verir. Yoktur ondan baka 羹st羹n, h羹k羹m ve hikmet sahibi tapacak.

7- yle bir Tanr覺'd覺r ki sana kitap indirdi. Onun bir k覺sm覺, m璽nas覺-apa癟覺k 璽yetlerdir ve bunlar, kitab覺n temelidir. Dier k覺sm覺ysa 癟eitli m璽nalara benzerlik g繹sterir 璽yetlerdir. Y羹reklerinde erilik olanlar, fitne 癟覺karmak ve onlar覺 tevil etmek i癟in m璽nalar覺 a癟覺k olmayan 璽yetlere uyarlar. Halbuki onlar覺n tevilini ancak Allah bilir. Bilgide 羹pheleri olmayacak kadar kuvvetli olanlarsa derler ki: Biz inand覺k ona, hepsi de Rabbimizdendir; bunu akl覺 tam olanlardan bakalar覺 d羹羹nemez.44

8- Rabbimiz, bizi doru yola sevk ettikten sonra kalplerimizi sapt覺rma ve kendi kat覺ndan bize rahmet ba覺la, 羹phe yok ki sen, fazlas覺yla ba覺layans覺n.

9- Rabbimiz, muhakkak sen, geleceinde 羹phe bulunmayan g羹nde insanlar覺 toplayans覺n. 羹phe yok ki Allah, vaadinden d繹nmez.

10- K璽fir olanlar覺, Allah kat覺nda, ne mallar覺 bireyden kurtaRabilir, ne evl璽tlar覺. Onlard覺r atein yakaca覺 kiiler.

11- Firavun soyu ve ondan 繹ncekiler gibi hani. yetlerimizi yalanlad覺lar, Allah da onlar覺 su癟lar覺yla al覺verdi ve Allah'覺n cezas覺 癟etindir.

12- K璽firlere de ki; Yak覺nda alt olacaks覺n覺z, cehennemde toplanacaks覺n覺z ve oras覺 ne k繹t羹 bir yat覺lacak yerdir.

13- 襤bretti size birbirleriyle kar覺laan o iki b繹l羹羹n hali. Bir b繹l羹k, Allah yolunda savamadayd覺, 繹b羹r羹yse k璽firdi ve inananlar覺, g繹zleriyle iki misli g繹rmedeydiler. Allah, dilediini yard覺m覺yla kuvvetlendirir ve 羹phe yok ki bunda, g繹renlere kesin bir ibret var.

14- Kad覺nlara, oullara, y覺覺n y覺覺n biriktirilmi alt覺n ve g羹m羹lere, g羹zel ve cins atlara, hayvanlara ve ekinlere kar覺 insanlar覺n a覺r覺 sevgisi vard覺r ve bu sevgi, insanlar i癟in bezetilmi bir sevgidir. Fakat bunlar, d羹nya yaay覺覺na ait birer matahtan ibarettir. Sonucu var覺l覺p gidilecek yerin g羹zelliiyse ancak Tanr覺 kat覺ndad覺r.

15- De ki: Size bunlardan daha hay覺rl覺s覺n覺 haber vereyim mi: O da, sak覺nanlar i癟in, ebed簾 olan ve k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan, i癟inde tertemiz eler bulunan bah癟elerdir ve Allah'覺n sizden r璽z覺 oluudur. Allah, kullar覺n覺 g繹r羹r.

16- Onlar 繹yle kiilerdir ki Rabbi-miz derler, inand覺k, su癟lar覺m覺z覺 yarl覺ga ve bizi koru atein az璽b覺ndan.

17- Onlar, sabredenler, ger癟ekler, itaat eyleyenler, mallar覺n覺 yoksullara harcayanlar ve seher 癟alar覺nda, su癟lar覺n覺n yarl覺ganmas覺n覺 dileyenlerdir.

18- Allah, kesin olarak bildirdi ki kendisinden baka yoktur tapacak. Meleklerle bilgi sahipleri de tam bir dorulukla bunu bildiler, bildirdiler. O 羹st羹n Tanr覺dan, o h羹k羹m ve hikmet sahibinden baka yoktur tapacak.

19- Allah kat覺nda din, ancak 襤sl璽m dinidir. Kendilerine kitap verilenler, bunu adamak覺ll覺 bildikten sonra aralar覺ndaki azg覺nl覺k ve haddini ama y羹z羹nden ihtil璽fa d羹t羹ler ve kim Allah'覺n 璽yetlerine inanmazsa bilsin ki Allah, pek tez hesap g繹r羹r.

20- Seninle 癟ekiirlerse hemen de ki: Ben ve bana uyanlar, 繹z羹m羹z羹 Allah'a tesl簾m ettik. Kendilerine kitap verilenlerle analar覺ndan doduklar覺 gibi kalanlara de ki: Siz de tesl簾m oldunuz mu? zlerini Allah'a tap覺r覺rlar, 襤sl璽m dinini kabul ederlerse 羹phe yok ki doru yolu bulmu olurlar. Y羹z 癟evirirlerse sana d羹en ancak bildirmedir ve Allah, kullar覺n覺 g繹r羹r.

21- Allah'覺n 璽yetlerini ink璽r edip haks覺z yere peygamberleri 繹ld羹renlere, insanlardan, doruluu emredenlerin canlar覺na k覺yanlara gelince: Onlar覺 elemli bir azapla m羹jdele.

22- Onlard覺r b羹t羹n yapt覺klar覺, d羹nyada da boa gidenler, 璽hirette de. Bir tek yard覺mc覺lar覺 bile yoktur onlar覺n.

23- G繹rmez misin kitaptan, kendilerine bir pay verilenleri; aralar覺nda hakemlik etsin diye Allah'覺n kitab覺na 癟ar覺l覺rlar da sonra onlar覺n bir k覺sm覺 arkalar覺n覺 癟evirir; onlar z璽ten bunu 璽det edinmitir.

24- Bu da, say覺l覺 g羹nlerden baka atete kalmay覺z demelerindendir. Kendi uydurmalar覺 olan bu kanaat, onlar覺 dinlerinde de aldatm覺t覺r.

25- Onlar覺 toplay覺verdiimiz g羹n ne olacak halleri? O g羹n羹n geleceinde hi癟 羹phe yok ve o g羹n herkese kazanc覺n覺n kar覺l覺覺 verilecek, zulmedilmeyecek onlara.

26- De ki: Allah'覺m, m羹lk羹n sahibi sensin, m羹lk羹 dilediine verirsin, dilediinden al覺rs覺n. Dilediini y羹kseltirsin, dilediini al癟alt覺rs覺n. Senin elindedir hay覺r, sensin her eye g羹c羹 yeten.

27- Geceyi uzat覺rs覺n, g羹nd羹z羹n bir k覺sm覺 gece olur. G羹nd羹z羹 uzat覺rs覺n, gecenin bir k覺sm覺 g羹nd羹z olur. l羹den diri 癟覺kar覺rs覺n, diriden 繹l羹 izhar edersin ve dilediini say覺s覺z r覺z覺kland覺r覺r-s覺n sen.

28- 襤nananlar iman edenleri b覺rak覺p da k璽firleri dost edinmesinler. Bu ii yapan, Allah'tan bir ey beklemesin, fakat k璽firlerden 癟ekinmeniz gerekse o baka. Allah, kendisinden sak覺nman覺z覺 emretmektedir ve d繹n羹p var覺lacak yer de Allah tap覺s覺d覺r.

29- De ki: G繹nl羹n羹zdekini gizleseniz de Allah bilir, a癟覺a vursan覺z da. G繹klerde ve yery羹z羹nde ne varsa bilir ve Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

30- O g羹n bir g羹nd羹r ki herkes, yapt覺覺 hayr覺 haz覺rlanm覺 bir halde kar覺s覺nda bulacak, iledii k繹t羹l羹kle de aras覺nda pek uzun bir mesafe olmas覺n覺 arzulayacak. Tanr覺, kendinden korunman覺z覺 buyurur ve Allah, kullar覺n覺 pek esirgeyicidir.

31- De ki: Allah'覺 seviyorsan覺z bana uyun da Allah da sizi sevsin ve su癟lar覺n覺z覺 yarl覺gas覺n. Allah yarl覺gay覺c覺d覺r ve rah簾mdir.

32- De ki: Allah'a ve Peygambere itaat edin. Fakat y羹z 癟evirirlerse Allah da k璽firleri sevmez.

33- 羹phe yok ki Allah, dem'i, N羶h'u, 襤brah簾m soyunu ve 襤mr璽n soyunu se癟ti, 璽lemlere 羹st羹n etti.

34- Birbirlerinden t羹remi bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.

35- An o zaman覺 ki 襤mr璽n'覺n zevcesi, y璽 Rabbi demiti, karn覺mdakini, azatl覺 bir kul olmak 羹zere sana adad覺m, kabul et. 羹phe yok ki sen duyars覺n, bilirsin.

36- Dourunca da y璽 Rabbi demiti k覺z dourdum; z璽ten Tanr覺, onun ne dourduunu biliyordu; erkek k覺za benzemez, ona Meryem ad覺n覺 verdim, onu da, soyunu da sana 覺smarlad覺m, talanm覺 eytan'dan sen koru demiti.

37- Rabbi, onu iyi bir s羶rette kabul etti, bir nebat yetitirir gibi onu yetitirdi, gelitirdi, Zekeriyya'y覺 da onun hizmetine mem羶r etti. Zekeriyya, ne vakit mihRaba girse yan覺nda bir yiyecek bulurdu. Y璽 Meryem demiti, bunlar nereden geliyor sana? Meryem, Allah'tan demiti, 羹phe yok ki Allah dilediini say覺s覺z r覺z覺klarla r覺z覺kland覺r覺r.

38- Zekeriyya, orada Rabbine dua etmi, y璽 Rabbi demiti, sen kat覺ndan tertemiz bir soy ver bana, muhakkak ki dualar覺 duyans覺n sen.

39- Mihrapta durmu, namaz k覺l覺yordu ki melekler, ger癟ekten de Allah, sana Yahya'y覺 m羹jdelemededir. O, Tanr覺dan gelen s繹z羹 tasdik eden bir erdir, uludur, k繹t羹l羹klerden tamam覺yla 癟ekinmitir, iyilerden ve dorulardan bir peygamberdir o diye nida etmiti.

40- Zekeriyya, Rabbim demiti, benim nas覺l olum olabilir ki ihtiyarl覺k, 羹st羹me 癟繹km羹t羹r, kar覺m da k覺s覺r. B繹yle de olsa demiti, Allah dilediini yapar.

41- Zekeriyya demiti ki: Rabbim, bana bir delil ver. Allah da, insanlarla iaretlemen ayr覺, tam 羹癟 g羹n, konumaman onlarla, delildir sana. ok an Rabbini, akam ve sabah 癟alar覺nda, onun noksan s覺fatlardan ar覺 olduunu s繹yle demiti.

42- An o zaman覺 da, hani melekler Meryem'e, y璽 Meryem, Allah ger癟ekten de seni se癟ti, ar覺tt覺 ve 璽lemlerdeki kad覺nlara 羹st羹n etti.

43- Y璽 Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, r羹k羶 edenlerle r羹k羶 et demiti.

44- Bunlar, gaibe ait haberler ki sana vahyetmekteyiz. Meryem'i yetitirmeyi tekeff羹l edecek kimdir diye kura 癟ekmek i癟in k璽lemlerini att覺klar覺 zaman da yanlar覺nda deildin, bu hususta 癟ekitikleri zaman da.

45- Hani melekler, y璽 Meryem, ger癟ekten de Allah seni, kendisinin bir kelimesiyle m羹jdelemektedir ad覺 da Meryemolu Mes簾h 襤sa'd覺r onun ve o, d羹nyada da kadri y羹ce bir erdir, 璽hirette de ve yak覺nlardand覺r o

46- Beikteyken de, olgunluk 癟a覺ndayken de insanlarla konuacakt覺r ve o, temiz kiilerdendir demiti de.

47- Meryem, y璽 Rabbi demiti, benim nas覺l 癟ocuum olabilir? Bana hi癟bir insan dokunmad覺. Allah, 繹yledir ama demiti, dilediini yapar Allah ve bir iin olmas覺n覺 diledi mi hemencecik ol der ona ve o oluverir.

48- Tanr覺 ona bilgiyi, hikmeti, Tevrat'覺, 襤ncil'i 繹retir.

49- 襤srailoullar覺na peygamber olarak g繹nderir, o da onlara der ki: Ben, Rabbinizden delille geldim size. Bal癟覺覺 yourur, ku ekline sokar, ona 羹flerim, Allah'覺n izniyle ku olur. Anadan doma k繹r羹 k繹rl羹kten kurtar覺r覺m, abra illetine tutulmuu, Allah'覺n izniyle iyiletiririm ve Allah'覺n izniyle 繹l羹y羹 diriltirim, evlerinizde yediklerinizi, saklad覺klar覺n覺z覺 size bildiririm. 襤nanm覺san覺z 羹phe yok ki, bunlar size delildir.51

50- Tevrat'覺n ger癟ekliini s繹ylemekte, size haram edilen b璽z覺 eyleri hel璽l etmekteyim, Rabbinizden delillerle geldim. Sak覺n覺n Tanr覺dan da bana itaat edin.

51- 羹phe yok ki Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz; ona kulluk edin, budur doru yol.

52- 襤sa, onlar覺n k羹fr羹n羹 duyunca dedi ki: Kimlerdir Allah urunda yard覺mc覺lar覺m? Hav璽r簾ler, biziz Allah i癟in yard覺m edenler dediler, Allah'a inand覺k, sen de tan覺k ol ki, biz, ona tesl簾m olanlar覺z.52

53- Rabbimiz, inand覺k indirdiine, uyduk Peygambere, bizi buna tan覺k olanlarla haret.

54- D羹zene koyuldular, Allah da d羹zenlerine kar覺l覺k cezalar覺n覺 verdi. Allah, d羹zencilere ceza verenlerin hay覺rl覺s覺d覺r.

55- Hani o zaman Allah y璽 襤sa demiti, seni 繹ld羹recek de benim, kendime y羹celtecek de, k璽firlerden kurtar覺p ar覺tacak da. Sana uyanlar覺 k覺yamete dek k璽firlere 羹st edeceim. Sonra, d繹n羹p geleceiniz yer, benim tap覺md覺r, aran覺zda, ayk覺r覺l覺a d羹t羹羹n羹z eylerin h羹km羹n羹 de ben vereceim.53

56- K璽fir olanlara gelince: Onlar覺 d羹nyada da 癟etin bir azapla azapland覺raca覺m, 璽hirette de ve onlara hi癟bir yard覺mc覺 yoktur.

57- 襤nananlar ve iyi ilerde bulunanlarsa ecirlerini tam olarak al覺rlar. Allah zulmedenleri sevmez.

58- Bunlar覺, sana 璽yetlerimizden ve dorulukla h羹kmeden Kur璽n'dan okuyoruz.

59- Ger癟ekten de Allah kat覺nda 襤sa, dem'in 繹rneidir, onu topraktan yaratt覺 da sonra ol dedi, oluverdi.

60- Ger癟ek, Rabbindendir, 羹phe edenlerden olma art覺k.

61- Sana iyice bildirildikten sonra da gene bu hususta seninle tart覺an olursa de ki: Gelin, oullar覺m覺z覺 ve oullar覺n覺z覺, kad覺nlar覺m覺z覺 ve kad覺nlar覺n覺z覺 癟a覺ral覺m, biz bizzat gelelim, siz de gelin. Ondan sonra da dua edelim ve Allah'覺n l璽netini yalanc覺lara havale edelim.

62- 襤te budur ger癟ek s繹z: Allah'tan baka yoktur tapacak ve 羹phe yok ki Allah, 羹st羹nd羹r, hikmet sahibidir.

63- Gene y羹z 癟evirirlerse muhakkak ki Allah bozguncular覺 bilir.

64- De ki: Ey kitap ehli, gelin aram覺zda eit olan tek s繹ze: Ancak Allah'a kulluk edelim, ona hi癟bir eyi e ve ortak etmeyelim, Allah'覺 b覺rak覺p da b璽z覺lar覺m覺z, b璽z覺lar覺m覺z覺 Tanr覺 tan覺mayal覺m. Gene de y羹z d繹nd羹r羹rlerse deyin ki tan覺k olun, 繹z羹m羹z羹 Tanr覺ya tesl簾m edenleriz biz.

65- Ey kitap ehli, ne diye 襤brah簾m hakk覺nda 癟ekiip tart覺覺rs覺n覺z? Tevrat da ondan sonra inmitir, 襤ncil de. Ak覺l etmiyor musunuz ki?

66- 繹yle-b繹yle bilginiz olan eye dair tart覺覺p duruyorsunuz ama hi癟 bilginiz olmayan eyde de ne diye tart覺maya kalk覺覺rs覺n覺z? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

67- 襤brah簾m ne Yah羶di'ydi, ne Nasr璽n簾. Dosdoru M羹sl羹man'd覺 ve m羹riklerden deildi.

68- 襤brah簾m'e ger癟ekten de en yak覺n olanlar, ona inananlarla bu Peygamberdir ve iman edenlerdir. Allah, inananlar覺n dostu ve yard覺mc覺s覺d覺r.

69- Kitap ehlinin bir b繹l羹羹, yolunuzu sap覺tmak ister. Halbuki sizi deil, ancak kendilerini yoldan 癟覺kar覺rlar, kendileri sap覺kl覺a d羹erler de fark覺nda deillerdir.

70- Ey kitap ehli, Allah'覺n 璽yetlerini neden ink璽r edersiniz, halbuki onlar覺 g繹r羹p duruyorsunuz da.

71- Ey kitap ehli, ne diye hakk覺 b璽t覺lla kar覺t覺r覺yor, ger癟ei gizliyorsunuz? Halbuki biliyorsunuz da.

72- Kitap ehlinin bir b繹l羹羹 de dedi ki: 襤man edenlere indirilene g羹nd羹z羹n inan覺n, akam 羹st羹 inanmay覺n, k璽fir olun, belki iman edenler de inan癟lar覺ndan d繹nerler.

73- Ve dininize uyan kiiden bakas覺na inanmay覺n. De ki: Doru yol, ancak Allah yoludur. Size verilenin bakalar覺na da verildiine ve onlar覺n, Rabbiniz kat覺nda deliller g繹stererek sizinle tart覺acaklar覺na inanmay覺n dediler mi de, de ki: L羹tuf ve ihs璽n ancak Allah'覺n elindedir, dilediine l羹tfeder ve Allah'覺n l羹tf羹 boldur ve her eyi bilir o.

74- Dilediini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, b羹y羹k bir l羹tuf ve ihs璽n sahibidir.

75- Kitap ehlinin i癟inde 繹ylesi vard覺r ki ona bir kantar alt覺n em璽net etsen onu, olduu gibi 繹der. ylesi de vard覺r ki bir alt覺n em璽net etsen ayak direyip 覺srar etmedik癟e geri vermez. Bu da, okuma-yazma bilmeyenlerin mallar覺n覺 almada bir vebal yok bize demelerindendir. Bile bile Allah'a kar覺 yalan s繹ylerler.

76- Yok, 繹yle deil i. Kim ahdine vefa eder ve ondan sak覺n覺rsa bilsin ki ger癟ekten de Allah sak覺nanlar覺 sever.

77- Allah'a verdikleri s繹z羹 ve onun ad覺na, etmi olduklar覺 yeminleri, deeri az bir mataha deienler yok mu, onlard覺r 璽hirette nas簾bi olmayanlar ve Allah, k覺yamet g羹n羹nde onlarla konumaz, y羹zlerine bile bakmaz, onlar覺 ar覺tmaz ve onlar i癟indir elemli bir azap.

78- Kitap ehlinin bir b繹l羹羹 de kitaptan bir ey okuyorlarm覺 zann覺na kap覺lman覺z i癟in dillerini oynat覺p dururlar, halbuki okuduklar覺, kitapta yoktur. Bu, Allah kat覺ndand覺r derler, deildir Allah kat覺ndan ve bile bile Tanr覺ya b羹htan ederler.

79- Hi癟bir insana yak覺maz ki Allah, ona kitap, h羹k羹m ve peygamberlik versin de sonra o, insanlara, Tanr覺y覺 b覺rak覺n da bana kul olun desin. Ancak 繹retmekte, okumakta ve okumakta olduunuz kitaba uyup Rabb璽n簾 olun der.

80- Meleklerle peygamberleri Tanr覺 tan覺y覺n diye de emretmez. Art覺k siz M羹sl羹man olduktan sonra k羹fr羹 emreder mi size?

81- An o zaman覺 ki Allah, peygamberlerden, size kitap ve hikmet verdim, sonra da sizdeki kitab覺 ger癟ekleyen bir peygamber g繹ndereceim, ona mutlaka inanacaks覺n覺z, mutlaka yard覺m edeceksiniz diye s繹z alm覺t覺 ve ikrar ettiniz mi, size y羹klediim bu a覺r y羹k羹 ald覺n覺z, y羹klendiniz mi demiti. 襤krar ettik demilerdi de o da 繹yleyse tan覺k olun demiti, ben de sizinle ber璽ber tan覺kl覺k edenlerdenim.

82- Bundan sonra kim d繹nerse o 癟eit kiilerdir k繹t羹l羹kte bulunanlar.

83- Art覺k Allah'覺n dininden baka bir din mi ar覺yorlar? G繹klerde ve yery羹z羹ndekiler, istekleriyle ve zorla ona tesl簾m olmulard覺r ve her ey de, sonucu, gerisin geriye, d繹n羹p onun tap覺s覺na varacakt覺r.

84- De ki: 襤nand覺k Allah'a ve bize indirilene, 襤brah簾m'e, 襤sm璽簾l'e, 襤shak'a, Yakup'a, torunlar覺na indirilene. M羶s璽'ya, 襤sa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilene; aralar覺ndan hi癟birini ay覺rt etmeyiz ve biz, ona tesl簾m olmuuz.

85- Kim M羹sl羹manl覺ktan baka bir din arar, dilerse aray覺p bulduu din, asl璽 makbule ge癟mez ve o, 璽hirette ziyana urayanlardand覺r.

86- Allah, o kavme nas覺l doru yolu g繹sterir ki inand覺ktan sonra k璽fir olmutur. Halbuki onlar, Peygamberin ger癟ek olduuna da tan覺kl覺k etmilerdi, onlara apa癟覺k deliller de gelmiti ve Allah, z璽lim kavmi doru yola sevk etmez ki.

87- Onlar, o kiilerdir ki 羹phesiz yapt覺klar覺na kar覺l覺k Allah'覺n, meleklerin ve b羹t羹n insanlar覺n l璽neti onlarad覺r.

88- Ve bu l璽nette ebed簾 kal覺rlar, ne azaplar覺 hafifletilir, ne de y羹zlerine bak覺l覺r.

89- Ancak bundan sonra t繹vbe edenler ve d羹zg羹n bir hale gelenler m羹stesna. 羹nk羹 Allah, su癟lar覺 繹rter ve rah簾mdir.

90- 襤nand覺ktan sonra k璽fir olanlara, sonra da k璽firliklerini artt覺ranlara gelince: T繹vbeleri hi癟 kabul edilmez ve onlard覺r sap覺klar.

91- Ger癟ekten de, k璽fir olanlar ve k璽fir olarak 繹lenler yok mu, kurtulmak i癟in d羹nya dolusu alt覺n feda etseler makbule ge癟mez, hi癟biri kurtulmaz, onlarad覺r elemli bir azap ve onlara bir tek yard覺mc覺 bile yoktur.

92- Kesin olarak hay覺r ve ihsan mertebesine erimezsiniz sevdiiniz eyleri harcamad覺k癟a ve 羹phe yok ki Allah, harcad覺覺n覺z eyleri bilir.

93- 襤srail, Tevrat inmeden kendisine neleri haram ettiyse onlardan baka her 癟eit yiyecek, 襤srailoullar覺na hel璽ldi. De ki: S繹z羹n羹z doruysa getirin Tevrat'覺 da okuyun bakal覺m.

94- Bundan sonra da kim Allah'a yalan isnat ederse art覺k o 癟eit adamlard覺r z璽limler.

95- De ki: Allah doru s繹ylemitir, siz de art覺k doru yolu tutan 襤brah簾m'in dinine uyun ve o, irk koanlardan deildi.

96- 羹phe yok ki ilk kurulan ev, Mekke'deki evdir. Kutludur ve 璽lemlere doru yolu g繹sterir.

97- Oradad覺r apa癟覺k deliller ve 襤brah簾m'in dura覺 ve kim oraya girerse emin olur. 襤nsanlardan, oraya gitmeye g羹c羹 yetene, Allah i癟in gidip o evi ziyaret ederek haccetmesi farzd覺r. 襤nk璽r eden eder, Allah 羹phe yok ki b羹t羹n 璽lemlerden m羹stan簾dir.

98- De ki: Ey kitap ehli, ne diye Allah'覺n delillerini ink璽r eder, k璽fir olursunuz? Halbuki Allah, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺z覺 g繹r羹r.

99- De ki: Ey kitap ehli, kendiniz de tan覺ks覺n覺z, 繹yle olduu halde gene zor zoruna ne diye bir erilik bulmaya yeltenir de inananlar覺, Allah yolundan d繹nd羹rmeye 癟al覺覺rs覺n覺z? Allah'sa yapt覺klar覺n覺zdan gafil deildir ki.

100- Ey inananlar, kendilerine kitap verilenlerin herhangi bir k覺sm覺na uyarsan覺z sizi d繹nd羹r羹r, inanc覺n覺zdan sonra k璽fir yapar.

101- Fakat siz nas覺l k璽fir olabilirsiniz ki Allah'覺n 璽yetleri size okunmada, Allah'覺n Res羶l羹 de i癟inizde. Kim Allah'a s覺ms覺k覺 yap覺覺rsa 羹phe yok ki o, dosdoru yola sevk edilmitir.

102- Ey inananlar, Allah'tan nas覺l sak覺nmak l璽z覺msa 繹yle sak覺n覺n ve ancak M羹sl羹man olarak can verin.

103- Hep birden Allah'覺n ipine s覺ms覺k覺 sar覺l覺n, b繹l羹k b繹l羹k olmay覺n ve an覺n Allah'覺n size verdii n簾meti, an覺n o zaman覺 ki d羹mand覺n覺z birbirinize, kalplerinizi uzlat覺rd覺, n簾metiyle karde oldunuz. 襤癟inde ate dolu bir 癟ukurun tam kenar覺ndayd覺n覺z, sizi kurtard覺 oradan. Allah, doru yolu bulursunuz diye delillerini b繹yle a癟覺klar ite.

104- 襤癟inizde 繹yle kiiler bulunmal覺 ki onlar, sizi hayra 癟a覺rs覺n, size iyilii emretsin, sizi k繹t羹l羹kten vazge癟irmeye 癟al覺s覺n ve onlard覺r kurtulanlar, muratlar覺na erenler.

105- Kendilerine apa癟覺k deliller geldikten sonra da gene b繹l羹k b繹l羹k olanlara, gene ayr覺l覺a d羹enlere benzemeyin. yle kiilerdir onlar ki onlarad覺r pek b羹y羹k azap.

106- Bir g羹nd羹r o g羹n ki y羹zler aar覺r, y羹zler karar覺r. Y羹zleri kararanlara, inand覺ktan sonra denir, k璽fir mi oldunuz? K璽fir olman覺za kar覺l覺k tad覺n az璽b覺.

107- Y羹zleri aaranlara gelince onlar, Allah'覺n rahmetindedir, onlar, o rahmette ebed簾 olarak kal覺rlar.

108- 襤te bunlar, Allah'覺n 璽yetleridir. Ger癟ek olarak onlar覺 sana okumaday覺z ve Allah, 璽lemlere zulmetmeyi istemez.

109- Allah'覺nd覺r ne varsa g繹klerde ve yery羹z羹nde ve iler, d繹n羹p ona var覺r.

110- Siz insanlar i癟in meydana 癟覺kar覺lan en hay覺rl覺 羹mmetsiniz; insanlara iyilii emredersiniz, k繹t羹l羹kte bulunmamalar覺n覺 s繹ylersiniz ve Allah'a inan覺rs覺n覺z. Kitap ehli de inansayd覺 hay覺rl覺 olurdu kendilerine. Onlardan inananlar da var, fakat 癟ou dinden 癟覺km覺t覺r.

111- Onlar size hi癟bir s羶retle zarar veremezler, ancak incitirler sizi. Onlara bir tek yard覺mc覺 bile bulunmaz.

112- Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, aa覺l覺k bir h璽le getirilmitir onlar; ancak Allah'覺n ipine ve insanlar覺n yap覺t覺klar覺 ipe yap覺anlar m羹stesna. Allah'覺n gazab覺na urad覺lar ve 羹stlerine miskinlik 癟ulland覺. Bu da Allah'覺n delillerini ink璽r ettikleri ve haks覺z yere peygamberleri 繹ld羹rd羹kleri i癟in, bu da isyan ettikleri ve hadlerini at覺klar覺 i癟in.

113- Ama hepsi bir deil. Kitap ehlinden dosdoru hareket edip ibadetten vazge癟meyen, geceleri secdeye kapanarak Allah'覺n 璽yetlerini okuyan bir b繹l羹k de var.

114- Allah'a ve 璽hiret g羹n羹ne inan覺rlar, insanlara iyilii emrederler, onlar覺 k繹t羹l羹kten nehyederler ve onlar iyi kiilerdendir.

115- Hayra ait ne yaparlarsa mutlaka m羹k璽fat覺n覺 g繹recekler ve Allah, kendisinden sak覺nanlar覺 pek iyi bilir.

116- Ger癟ekten de o k璽firlerin ne mallar覺 Allah az璽b覺ndan onlar覺 koruyabilir, ne evl璽tlar覺 ve onlard覺r ate ehli olanlar, orada ebed簾 kal覺rlar.

117- Onlar覺n u d羹nya hayat覺nda harcad覺klar覺, t覺pk覺 kendilerine zulmeden bir kavmin tarlalar覺na vuran zemheri yeline benzer, eser, ekinleri mahvedip gider. Onlara Allah zulmetmez, onlar, kendi kendilerine zulmederler.

118- Ey inananlar, birbirinizi b覺rak覺p da bakalar覺n覺 dost edinmeye kalk覺may覺n. Onlar, size zarar vermekten, k繹t羹l羹kte bulunmaktan geri kalmazlar, sizin zahmete d羹menizi dilerler. D羹manl覺klar覺, a覺zlar覺ndan d繹k羹len s繹zlerden a癟覺k癟a belli olur, y羹reklerinde gizledikleri d羹manl覺ksa daha da b羹y羹kt羹r. 襤te, akl覺n覺z覺 ba覺n覺za alman覺z i癟in size bu delilleri a癟覺klad覺k.

119- 襤te siz o kiilersiniz ki onlar覺 seversiniz, fakat onlar sizi sevmez. Siz, kitab覺n hepsine inan覺rs覺n覺z, onlarsa sizinle bulutular m覺 inand覺k derler, yaln覺z kald覺lar m覺 size kar覺 besledikleri kin y羹z羹nden parmaklar覺n覺 覺s覺r覺rlar. De ki: Geberin kininizle. 羹phe yok Allah, g繹n羹llerde ne varsa hepsini bilir.

120- Size bir iyilik gelse tasalan覺rlar, k繹t羹l羹k gelse ferahlan覺rlar. Sabreder ve sak覺n覺rsan覺z d羹zenleri size hi癟bir hususta zarar vermez ve Allah, 羹phe yok ki ne yaparlarsa hepsini de kavram覺t覺r.

121- An o zaman覺, hani insanlar覺 sava yerlerine yerletirmek i癟in sabahleyin erkenden 璽ilenden ayr覺lm覺t覺n ve Allah duyuyordu, biliyordu bunu.

122- Hani i癟inizden iki b繹l羹k, korkup geri d繹nmek 羹zereydi, halbuki Allah, onlar覺n yard覺mc覺s覺yd覺 ve ancak Allah'a dayanmal覺 inananlar.

123- Siz zay覺f olduunuz halde Allah size Bedir'de yard覺m etmiti, art覺k siz de Allah'tan sak覺n覺n da 羹kredenlerden olun.

124- Hani sen o zaman inananlara demitin ki: Rabbiniz, size yard覺m i癟in 羹癟 bin melek indirecek, yetmez mi size?

125- Evet, sabreder de 癟ekinirseniz d羹manlar, size ans覺z覺n sald覺rsa bile Rabbiniz, al璽metleri besbelli tam be bin melekle yard覺m eder size.

126- Allah, bunu ancak size bir m羹jde olsun da y羹rekleriniz yat覺s覺n diye yapm覺t覺r ve yard覺m, ancak h羹k羹m ve hikmet sahibi Allah'tand覺r.

127- O, k璽firlerin ileri gelenlerinden bir k覺sm覺n覺 繹ld羹rmek, bir k覺sm覺n覺 da ba aa覺 edip 羹mitsiz bir hale getirerek d繹nd羹rmek i癟in yard覺m etti size.

128- Senin bu ile ilgin yok bile; o, dilerse t繹vbelerini kabul eder, dilerse z璽lim olduklar覺ndan dolay覺 onlar覺 azapland覺r覺r.

129- Allah'覺nd覺r g繹klerde ne varsa ve yery羹z羹nde ne varsa. Dilediini yarl覺-gar, dilediine az璽p eder ve Allah yarl覺-gay覺c覺d覺r, rah簾mdir.

130- Ey inananlar, faizi kat kat artt覺rarak yemeyin, Allah'tan sak覺n覺n da kurtulun.

131- Sak覺n覺n o ateten ki haz覺rlanm覺t覺r k璽firlere.

132- Ve Allah'a ve Peygambere itaat edin de ac覺nm覺lardan olun.

133- Yar覺 edercesine koun Rabbi-nizin yarl覺gamas覺na, sak覺nanlar i癟in haz覺rlanm覺 bulunan ve eni, g繹klerle yerler kadar olan cennete.

134- O sak覺nanlar, ferahl覺kta, darl覺kta mallar覺n覺 yoksullara harcayanlar, 繹fkelerini yenenler ve insanlar覺 affedenlerdir ve Allah, ihs璽nda bulunanlar覺 sever.

135- Onlar, k繹t羹 bir i ilediler mi, yahut nefislerine bir zul羹mde bulundular m覺 Allah'覺 an覺p su癟lar覺n覺n yarl覺gan-mas覺n覺 dileyenlerdir ve Allah'tan baka kimdir g羹nahlar覺 yarl覺gayan? Onlar, iledikleri su癟ta, bile bile 覺srar da etmezler.

136- Onlar, 繹yle kiilerdir ki yapt覺klar覺n覺n kar覺l覺覺, Rablerinin yarl覺ga-mas覺 ve k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetlerdir, ebed簾 olarak kal覺rlar orada ve iyi ilerde bulunanlar覺n m羹k璽fat覺, ne de g羹zeldir.

137- Sizden 繹nce nice dinler gelip ge癟ti. Yery羹z羹n羹 gezin, dola覺n da yalanlayanlar覺n sonucu ne olmu, bak覺n, g繹r羹n.

138- Bu, insanlara a癟覺klamad覺r ve sak覺nanlar覺 doru yola sevk etmedir, 繹羹tt羹r onlara.

139- Ve geveklik etmeyin, mahzun olmay覺n, inanm覺san覺z mutlaka 羹st羹ns羹n羹z siz.

140- Size bir yara deydiyse o kavim de t覺pk覺 sizin gibi yaraland覺. Bu g羹nler, 繹yle g羹nler ki onlar覺 insanlar aras覺nda n繹betle d繹nd羹r羹r, dururuz. B繹ylece de Allah, bilgisini, inananlara a癟覺klar, i癟inizden ahitler edinir ve Allah z璽limleri sevmez.

141- Ve Allah, inananlar覺 ar覺t覺r, tertemiz bir hale getirir, k璽firleri de hel璽k eder.

142- Yoksa Allah, i癟inizden savaanlar覺 belli etmeden, sabredenleri bildirmeden cennete girivereceinizi mi san覺yorsunuz?

143- Andolsun, 繹l羹mle kar覺lamadan 繹nce arzulam覺t覺n覺z 繹l羹m羹. 襤te onu g繹rd羹n羹z, bak覺p duruyordunuz ona.

144- Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan 繹nce nice peygamberler geldi ge癟ti. l羹rse, yahut 繹ld羹r羹l羹rse gerisin-geriye mi d繹neceksiniz? Kim d繹nerse bilsin ki Allah'a hi癟bir s羶retle zarar vermez ve Allah 羹kredenlerin kar覺l覺覺n覺 yak覺nda verecektir.

145- Allah'覺n izni olmad覺k癟a hi癟bir kimse 繹lmez. l羹m, vakti t璽yin edilmi bir yaz覺d覺r. Kim d羹nya n簾metlerini isterse ona d羹nyadan n簾metler veririz ve kim 璽hiret m羹k璽fat覺n覺 dilerse ona ahirete ait m羹k璽fatlar ihs璽n ederiz ve biz, 羹kredenleri yak覺nda m羹k璽fatland覺raca覺z.

146- Nice peygamberler gelip ge癟ti ki onlarla ber璽ber bir癟ok bilginler, savaa giriti. Onlar, Allah yolunda balar覺na gelenlere dayand覺lar, ne gevediler, ne zay覺fl覺k g繹sterdiler, ne de boyun ediler ve Allah, sabredenleri sever.

147- S繹zleri ancak uydu: Rabbimiz, yarl覺ga su癟lar覺m覺z覺, ba覺la ilerimizde tak覺nl覺k g繹stermemizi ve diret ayaklar覺m覺z覺, yard覺m et bize k璽fir kavme kar覺.

148- Allah da onlara d羹nya n簾metlerini ve 璽hiretin g羹zelim m羹k璽fat覺n覺 verdi ve Allah, iyilik edenleri sever.

149- Ey inananlar, k璽firlere itaat ederseniz sizi d繹nd羹r羹r onlar ve ziyan edersiniz.

150- Yok yok, sizin yard覺mc覺n覺z, dostunuz Allah't覺r ve o, yard覺mc覺lar覺n en hay覺rl覺s覺d覺r.

151- Hi癟bir eye dayanmaks覺z覺n Allah'a irk kotuklar覺ndan dolay覺 k璽firlerin y羹reklerine yak覺nda bir korkudur salaca覺z. Atetir yurtlar覺 onlar覺n ve z璽limlerin bar覺naca覺 yer, ne de k繹t羹d羹r.

152- Andolsun ki Allah, size ettii vaadi dorulad覺; izniyle onlar覺 bozup 繹ld羹rd羹n羹z de sonra geveklik g繹sterdiniz, verilen buyruk hakk覺nda 癟ekitiniz ve sevdiiniz eyi size g繹sterdikten sonra tuttunuz, isyan ettiniz. Sizden d羹nyay覺 dileyen olduu gibi 璽hireti dileyen de vard覺. Sonra sizi s覺namak i癟in onlardan geri 癟evirdi ve ger癟ekten de ba覺lad覺 sizi ve Allah, inananlara kar覺 l羹tuf ve ihs璽n sahibidir.

153- O anda boyuna uzakla覺yor, hi癟 kimseye bakm覺yordunuz bile. Peygamberse arkan覺zdan sizi 癟a覺r覺p durmadayd覺. Tanr覺, elinizden 癟覺kana hay覺flanmayas覺n覺z, gelip 癟atan fel璽ketlerden mahzun olmayas覺n覺z diye sizi, gam 羹st羹ne gam vererek cezaland覺rd覺 ve Allah, yapt覺klar覺n覺zdan haberdard覺r.

154- Bu gamdan sonra size emniyetle bir uyku verdi ki i癟inizden bir b繹l羹羹 sar覺p kaplad覺. Bir b繹l羹kse can kayg覺s覺na d羹m羹t羹. Allah hakk覺nda, M羹sl羹manl覺ktan 繹nceki bilgisizlik 癟a覺nda olduu gibi haks覺z zanlara kap覺ld覺lar. Diyorlar ki: Bu ite nemiz var bizim? De ki: B羹t羹n iler Allah'覺nd覺r. Onlar, sana a癟覺klamad覺klar覺n覺 y羹reklerinde gizliyorlar ve bu ite pay覺m覺z olsayd覺 burada 繹ld羹r羹lmezdik diyorlar. De ki: Evlerinizde de olsan覺z, 繹ld羹rmeleri yaz覺lanlar, gene 癟覺karlar, 繹ld羹r羹l羹p yatacaklar覺 yerlere giderlerdi ve Allah, g繹n羹llerinizde olanlar覺 yoklamak, y羹reklerinizdekini art覺rmak i癟in yapt覺 bunu ve Allah, y羹reklerinizde ne varsa hepsini bilir.

155- 襤ki topluluun kar覺lat覺覺 g羹n i癟inizden y羹z 癟evirenler, 羹phe yok ki b璽z覺 hareketleri y羹z羹nden eytan'a kap覺lm覺lard覺, fakat andolsun ki Allah onlar覺 ba覺lad覺 ve 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter ve ceza vermede acele etmez.

156- Ey inananlar, sak覺n k璽fir olup da sefere 癟覺kan, yahut savaa giden kardelerine, bizim yan覺m覺zda olsalard覺 繹lmezlerdi, 繹ld羹r羹lmezlerdi diyenlere benzemeyin. Allah, bunu, onlar覺n y羹reklerine bir hasret olarak yerletirdi. Halbuki dirilten de Allah't覺r, 繹ld羹ren de ve Allah, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺z覺 g繹r羹r.

157- Andolsun ki Allah yolunda 繹ld羹r羹lmeniz, yahut 繹lmeniz, Allah'覺n yarl覺gamas覺 ve rahmeti, onlar覺n toplad覺klar覺ndan hay覺rl覺d覺r.

158- Andolsun ki 繹lseniz de mutlaka Allah tap覺s覺nda toplanacaks覺n覺z, 繹ld羹r羹lseniz de.

159- Allah'覺n rahmetiyle onlara kar覺 yumuak davrand覺n, yoksa kaba ve kat覺 y羹rekli olsayd覺n mutlaka yan覺ndan ayr覺l覺p giderlerdi. Ba覺la onlar覺, yarl覺gan-malar覺n覺 dile onlar覺n, i hususunda dan覺 onlarla. Fakat ie girimeyi de kurdun mu dayan Allah'a. 羹phe yok ki Allah, dayananlar覺 sever.

160- Allah size yard覺m ederse 羹st olacak yoktur size. Fakat o sizi yard覺ms覺z b覺rak覺rsa kimdir ondan baka yard覺m edecek size? Mutlaka Allah'a dayanmal覺 inananlar.

161- Bir peygamber, em璽nete h覺y璽net edemez ve kim h覺y璽net ederse k覺y璽met g羹n羹, h覺y璽net ettii neyse onunla harolur, sonra herkese kazand覺覺n覺n kar覺l覺覺 verilir ve onlara zulmedilmez.

162- Allah r覺z璽s覺na uyanla Allah'覺n h覺m覺na uray覺p yurdu cehennem olan bir olur mu hi癟? Ve oras覺, d繹n羹l羹p var覺lan ne k繹t羹 bir yerdir.

163- Onlara Allah kat覺nda dereceler var ve Allah ne yap覺yorlarsa hepsini g繹r羹r.

164- Andolsun ki Allah, m羹minlere b羹y羹k bir l羹tufta bulundu onlar覺n i癟inden bir Peygamber g繹nderdii zaman; o Peygamber, m羹minlere Tanr覺 璽yetlerini okumada, onlar覺 ar覺tmada, onlara kitap ve hikmet 繹retmede ve onlar, bundan 繹nce apa癟覺k bir sap覺kl覺k i癟indeydiler.

165- Balar覺na iki misli olarak gelen fel璽kete siz de uray覺nca, bu da nereden dediniz. De ki: Bu, sizin kat覺n覺zdan geldi ve Allah'覺n, 羹phe yok ki her eye g羹c羹 yeter.

166- 襤ki topluluun kar覺lat覺覺 g羹n size gelip 癟atan mus簾bet, Allah'覺n izniyle gelip 癟atm覺t覺. B繹ylece de inananlar覺 bildirmeyi.

167- M羹naf覺kl覺k edenleri de a癟覺a vurmay覺 murad etmiti. Onlara, gelin, Allah yolunda sava覺n, yahut da onlar覺 defedin deyince, savamay覺 bilseydik elbette size uyard覺k dediler. Halbuki onlar, o g羹n imandan ziyade k羹fre yak覺nd覺lar. zlerinde olmayan s繹ze getiriyorlard覺. Onlar覺n b羹t羹n gizlediklerini Allah bilir.

168- Onlar 繹yle kiilerdir ki otururlar da kardelerine, eer derler, bizi dinleselerdi 繹ld羹r羹lmeyeceklerdi. De ki: l羹m羹 癟evirin kendinizden s繹z羹n羹z doruysa.

169- Allah yolunda 繹ld羹r羹lenleri 繹l羹 sanma. Onlar diridir ve Rableri kat覺nda r覺z覺klan覺rlar.

170- Ferah-fah羶r bir halde Allah'覺n onlara ettii l羹tuf ve ihs璽nlarla ve onlar, hen羹z kendilerine kat覺lmayanlara, fakat artlar覺ndan gelmekte olanlara da bilin ki ne korku vard覺r onlara, ne de mahzun olurlar diye m羹jde vermeyi isterler.

171- Allah'覺n n簾met ve ihs璽n覺na n璽il olduklar覺ndan dolay覺 sevin癟 i癟indedir onlar ve Allah, inananlar覺n ecrini z璽yi etmez.

172- Yaraland覺ktan sonra bile Allah'覺n ve Peygamberin davetine icabet edenlere, hele onlar覺n i癟inden iyiliklerde bulunup sak覺nanlara pek b羹y羹k bir ecir var.

173- yle kiilerdir onlar ki halk, kendilerine, b羹t羹n insanlar, aleyhinizde birleti, korkun onlardan dedi de bu s繹z, onlar覺n inanc覺n覺 artt覺rd覺 ve Allah yeter bize, ne de g羹zel vekildir o dediler.

174- Kendilerine hi癟bir k繹t羹l羹k erimeksizin Allah'覺n n簾metlerine ve ihs璽n覺na n璽il olarak geri d繹nd羹ler ve Allah r覺z璽s覺na da uymu oldular; Allah, pek b羹y羹k l羹tuf ve ihs璽n sahibidir.

175- 羹phe yok ki Tanr覺 dostlar覺n覺 korkutan ancak ve ancak eytan'd覺r. Onlardan korkmay覺n, benden korkun inanm覺san覺z.

176- Ve o, k羹fre doru koa-koa, yar覺arak gidenler, seni mahzun etmesin, onlar Allah'覺 hi癟bir s羶retle zararlan-d覺ramazlar. Allah, onlara 璽hiretten hi癟bir pay vermeyi murad etmemitir ki ve onlarad覺r pek b羹y羹k azap.

177- 襤man覺 sat覺p da k羹fr羹 alanlar, Allah'覺 zararland覺ramazlar, onlarad覺r elemli azap.

178- K羹fredenler, kendilerine m羹hlet ve f覺rsat vermemizi, kendileri i癟in hay覺rl覺 sanmas覺nlar. Onlara m羹hlet ve f覺rsat veriimiz, su癟lar覺n覺 artt覺rmalar覺 i癟indir ve onlarad覺r horhakir edici azap.

179- Allah, inananlar覺, u bulunduunuz halde b覺rakmayacak, sonucu, pisi temizden mutlaka ay覺rt edecek. Ve Allah size gayb覺 da bildirecek deil, fakat peygamberlerinden dilediini se癟er, gayb覺 bildirir ona. 襤nan覺r ve sak覺n覺rsan覺z hi癟 羹phe yok ki size b羹y羹k bir ecir var.

180- Allah'覺n ihs璽n ettiini vermekten sak覺nanlar, bunu kendileri i癟in hay覺rl覺 sanmas覺nlar. Hatt璽 bu, onlar i癟in erdir de. Sak覺nd覺klar覺 ey, k覺y璽met g羹n羹, boyunlar覺na dolanacak ve Allah'覺nd覺r g繹klerin ve yery羹z羹n羹n m簾ras覺 ve Allah, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺zdan haberdard覺r.

181- Andolsun ki Allah yoksuldur, biz zenginiz ama diyenin s繹z羹n羹 iitmitir Allah. Ne s繹yledilerse onu da yazaca覺z, peygamberleri haks覺z yere 繹ld羹rmelerini de ve diyeceiz ki: Tad覺n yak覺c覺 kavurucu az璽b覺.

182- Bu da, ancak elleriyle kazand覺klar覺n覺n cezas覺 ve Allah, 羹phe yok ki kullar覺na zulmetmez.

183- Kurban ettiini, bir y覺ld覺r覺m d羹羹p yakmad覺k癟a inanmay覺z hi癟bir peygambere, bize b繹yle emretti Allah ger癟ekten de dediler. De ki: Benden 繹nce apa癟覺k m羶cizelerle ve s繹ylediiniz m羶cizeyle bir癟ok peygamberler gelip ge癟ti, doruysa s繹z羹n羹z ne diye 繹ld羹rd羹n羹z onlar覺?

184- Seni yalan sayarlarsa senden 繹nce apa癟覺k delillerle, sah簾felerle ve ayd覺nlat覺c覺 kitapla gelen peygamberler de yalan say覺lm覺t覺r.

185- Herkes 繹l羹m羹 tadacak ve hi癟 羹phe yok ki cennete giren, ger癟ekten de kurtulmutur, murad覺na ermitir. D羹nya yaay覺覺, z璽ten aldat覺c覺 bir matahtan ibaret.

186- Andolsun ki mallar覺n覺zla, canlar覺n覺zla s覺nanacaks覺n覺z, sizden 繹nce kendilerine kitap verilenlerle Tanr覺ya irk koanlardan k繹t羹 s繹zler iiteceksiniz, bir癟ok eziyetlere, zahmetlere urayacaks覺n覺z. Sabreder ve sak覺n覺rsan覺z 羹phe yok ki bu, h璽diselere kar覺 g繹sterilen metanetten say覺l覺r.

187- An o zaman覺 ki Allah, kendilerine kitap verilenlerden, o kitab覺 insanlara mutlaka a癟覺klayacaks覺n覺z, gizlemeyeceksiniz onu diye s繹z alm覺t覺; onlarsa o s繹z羹 artlar覺na att覺lar, azc覺k bir menfaat kar覺l覺覺nda satt覺lar onu, ama o ald覺klar覺 ey, ne de k繹t羹 nesne.

188- Sak覺n sanma yapt覺klar覺yla sevinenlerin, yapmad覺klar覺 ilerden dolay覺 繹v羹lmeyi arzulayanlar覺n azaptan kurtulacaklar覺 bir yer olabileceini, sak覺n sanma onlar覺n azaptan kurtulaca覺n覺. Onlar i癟indir elemli bir azap.

189- Allah'覺nd覺r g繹klerin ve yery羹z羹n羹n saltanat覺 ve Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

190- Ger癟ekten de g繹klerin ve yery羹z羹n羹n yarat覺l覺覺nda, geceyle g羹nd羹z羹n birbiri ard覺nca geliinde akl覺 tam olanlara deliller var.

191- Onlar, Allah'覺 ayaktayken, otururken ve yan 羹st羹 yatarken anarlar ve g繹klerle yery羹z羹n羹n yarat覺l覺覺n覺 d羹羹n羹rler de Rabbimiz derler, bunlar覺 bo yere yaratmad覺n, noksan s覺fatlardan ar覺s覺n sen, koru bizi atein az璽b覺ndan.

192- Rabbimiz, ger癟ekten de sen kimi atee atarsan 羹phe yok ki onu horhakir bir hale sokars覺n ve z璽limlere hi癟bir yard覺mc覺 yoktur.

193- Rabbimiz, ger癟ekten de biz, bir seslenen duyduk, inan癟 i癟in sesleniyor, Rabbinize inan覺n, diyordu, hemencecik inand覺k. Rabbimiz, yarl覺ga su癟lar覺m覺z覺, 繹rt k繹t羹l羹klerimizi, iyilere kat bizi, onlarla al r羶humuzu.

194- Rabbimiz, bize ver peygamberlerine vaadettiklerini ve aa覺l覺k bir hale getirme bizi k覺y璽met g羹n羹nde, ger癟ekten de sen vaadinden d繹nmezsin.

195- Ger癟ekten de Rableri, dualar覺n覺 kabul etti, ben, erkek olsun, kad覺n olsun, i癟inizden iyilik yapan覺n iyiliini boa 癟覺karmam, b璽z覺n覺z b璽z覺n覺zdan meydana gelmedir ve hepiniz birsiniz bence. Ama benim yolumda g繹癟enlerin, yurtlar覺ndan 癟覺kar覺lanlar覺n, eziyete urayanlar覺n, sava覺p vuruanlar覺n, vurulup 繹lenlerin kusurlar覺n覺, andolsun ki mutlaka 繹rteceim ve onlar覺, k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetlere sokaca覺m, Allah kat覺ndan m羹k璽fatt覺r bu, daha g羹zel m羹k璽fat da gene Allah kat覺nda.

196- K璽fir olanlar覺n ehirlerde gezip dolamalar覺, aldatmas覺n seni sak覺n.

197- Bu, az覺c覺k bir faydalanmadan ibaret, sonra s覺覺nacaklar覺 yer cehennemdir ve oras覺, ne k繹t羹 bir yurttur, ne k繹t羹 bir yatak.

198- Fakat Rablerinden 癟ekinenleredir k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetler, orada ebed簾 kal覺, Allah kat覺ndan ziy璽fetler ve Allah kat覺nda, iyi kiilere daha da hay覺rl覺 eyler var.

199- 羹phe yok ki kitap ehlinden, Allah'a i癟ten bir sayg覺 besleyerek, Allah'a inananlar ve size indirilene de, kendilerine indirilene de, iman edenler var. Allah 璽yetlerini deersiz bir menfaate satmaz onlar. Onlar覺n kar覺l覺覺, Rableri kat覺ndad覺r. 羹phe yok ki Allah, pek tez hesap g繹r羹r.

200- Ey inananlar, sabredin, seb璽t edin, kar覺 durun ve Allah'tan sak覺n覺n, ancak bu s璽yede kurtulur, bu s璽yede 羹st olursunuz.