Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

2- Bakara S羹resi

Medenidir, ikiy羹z seksen alt覺 璽yettir.

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

 

1- Elif l璽m m簾m.

2- Bu, bir kitapt覺r ki onda 羹phe yok. Tokv璽 sahiplerine yol g繹stericidir.

3- Onlar, gaybe inan覺rlar, namaz k覺larlar, r覺z覺kland覺rd覺覺m覺z eylerin bir k覺sm覺n覺 yoksullara harcarlar.

4- Onlar, sana indirilene de inan覺rlar, senden 繹nce indirilenlere de; ahirete de iyice inanm覺ard覺r.

5- Onlard覺r rablerinden doru yolu bulanlar, onlard覺r kurtulup muratlar覺na erenler.

6- K璽fir olanlara gelince: 襤ster korkut onlar覺, ister korkutma, birdir; inanmazlar.

7- Allah kalplerini, kulaklar覺n覺 m羹h羹rlemitir, g繹zlerinde de perde var, pek b羹y羹k az璽b onlara.

8- 襤nsanlardan Allah'a ve son g羹ne inand覺k diyenler de var, inanmam覺lard覺r.

9- Allah'覺 ve inanlar覺 kand覺r覺rlar sanki Halbuki haberleri yok, ancak kendilerini kand覺r覺rlar.

10- Kalplerinde hastal覺k var, Allah da hastal覺klar覺n覺 artt覺rm覺t覺r. Yalan s繹ylediklerinden dolay覺 onlara elemli bir azap var.

11- Onlara, yery羹z羹nde fesat 癟覺karmay覺n dendi mi, derler ki: Biz isl璽h edicileriz.

12- Bilin ki onlard覺r fesat癟覺lar ama anlamazlar.

13- Onlara, inanan insanlar gibi siz de inan覺n dendi mi, derler ki: Ak覺ls覺zlar gibi biz de mi inanaca覺z? Bilin ki akl覺 az olanlar onlard覺r ama bilmezler.

14- 襤nananlarla bulutular m覺 inand覺k derler. eytanlar覺yla yaln覺z kald覺lar m覺 羹phe yok ki derler, biz sizinleyiz, biz ancak alay etmekdeyiz.

15- Allah onlarla alay eder, tak覺nl覺klar覺nda, azg覺nl覺klar覺nda ba覺 bo dolas覺nlar diye m羹hlet verir onlara.

16- Onlard覺r doru yolu sat覺p azg覺nl覺覺 alanlar. Al覺-verilerinden faydalanmad覺klar覺 gibi bir kazan癟 yolu da tutmam覺lard覺r.

17- Onlar, bir ate yak覺p 覺覺klanmak isteyen kimseye benzerler. Ate, 癟evrelerindeki eyleri ayd覺nlatt覺 m覺 Allah, nurlar覺n覺 al覺verir de onlar覺 karanl覺klarda b覺rak覺r, g繹rmezler.

18- Sa覺rd覺rlar, dilsizdirler, k繹rd羹rler, doru yola d繹nemezler.

19- Yahut da g繹kten boana boana yaan yamura tutulmua benzerler; orada karanl覺klar var, g繹k g羹rlemede, imek 癟akmada. l羹m korkusuyla y覺ld覺r覺mlar覺n sesini duymamak i癟in parmaklar覺yla kulaklar覺n覺 t覺karlar. Allah'sa inanmayanlar覺 癟ep癟evre kaplam覺, kavram覺t覺r.

20- imek neredeyse g繹zlerini alacak onlar覺n. ak覺p etraf ayd覺nland覺 m覺 y羹r羹rler, karanl覺kta kald覺lar m覺 dururlar. Allah dilerse duymalar覺n覺 da al覺r, g繹zlerini de k繹r eder. 羹phe yok ki Allah覺n her eye g羹c羹 yeter.

21- Ey insanlar, sizi de, sizden 繹ncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin de takv璽 sahiplerinden olun.

22- yle bir Allah't覺r ki size yery羹z羹n羹 d繹ek etmitir, g繹ky羹z羹n羹 tavan. G繹kten yamur yad覺r覺r, o yamurla meyveler yetitirir. Sizi r覺z覺kland覺r覺r. Ona eitler var demeyin, z璽ten olmad覺覺n覺 bilirsiniz de.

23- Kulumuza indiregeldiimiz Kur璽n'da 羹pheniz varsa ona benzer bir s羶re getirin, dorucuysan覺z Allah'tan baka tan覺klar覺n覺z覺 da 癟a覺r覺n.

24- Bunu yapamazsan覺z, kesin olarak da yapamazs覺n覺z ya, sak覺n覺n odunu insanlarla talar olan ve k璽firlere haz覺rlanan ateten.

25- 襤nananlara ve iyi ilerde bulunanlara m羹jde ver: Onlar i癟indir k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan bah癟eler. Orada bir meyveyle r覺z覺kland覺lar m覺 bundan 繹nce de bunu tatm覺t覺k derler, onlar覺 d羹nyadakilere benzetirler. Onlara, d羹nyadakilere benzer r覺z覺klar sunulur. Orada tertemiz eler de var onlara, orada ebed簾 kal覺rlar.

26- 羹phe yok ki Allah, sivrisinei de 繹rnek getirmekten 癟ekinmez, ondan 羹st羹n olanlar覺 da. 襤nananlar bilirler ki bu 繹rnek, yerindedir ve Rablerindendir. Fakat inanmayanlar, Allah bu 繹rnekle ne demek istiyor ki derler. O, bununla 癟oklar覺n覺 a覺rt覺p azd覺r覺r, 癟oklar覺n覺 da doru yola getirir. Azd覺r覺p a覺rtt覺klar覺, ancak k繹t羹 iler yapanlard覺r.

27- K繹t羹l羹kte bulunanlar onlard覺r ki Allah'la ahdettikten sonra ahitlerini bozarlar. Allah'覺n ulat覺r覺lmas覺n覺 emrettii eyi keserler, yery羹z羹nde bozgunculuk ederler. Onlard覺r ziyank璽rlar.[1]

28- Allah'覺 nas覺l ink璽r edebilirsiniz ki 繹l羹yd羹n羹z, diriltti sizi. Sonra 繹ld羹r羹r, sonra gene diriltir, sonra da gerisin geriye ona d繹nersiniz.

29- yle bir Allah't覺r ki yery羹z羹nde ne varsa hepsini sizin i癟in yaratt覺, sonra iradesini y羹celere y繹neltti de g繹kleri nizam ve intizam 羹zere yedi kat olarak yaratt覺. O, her eyi bilir.[2]

30- Hani Rabbin meleklere, ben yery羹z羹nde mutlaka bir halife yarataca覺m demiti. Demilerdi ki: Orada bozgunculuk edecek ve kan d繹kecek birini mi yaratacaks覺n? Biz, sana hamd ederek noksan s覺fatlardan ar覺l覺覺n覺 s繹ylemede, seni kutlamaday覺z ya; ben, sizin bilmediinizi bilirim demiti.

31- dem'e b羹t羹n adlar覺 bildirmiti de meleklere o adlarla an覺lan eyleri g繹sterip hadi demiti, dorucuysan覺z bunlar覺n adlar覺n覺 haber verin.

32- Demilerdi ki: Noksan s覺fatlardan seni ar覺 biliriz, bize bildirdiin eylerden baka bilgimiz yok. 羹phe yok ki sen, her eyi bilirsin, h羹k羹m ve hikmet sahibisin.

33- Demiti ki: Ey dem onlara, yarat覺klar覺 adlar覺yla haber ver, dem, her eyi adl覺 ad覺nca haber verince demiti ki: Ben size demedim mi, g繹klerdeki gizli eyleri de bilirim, yery羹z羹nde ki gizli eyleri de. A癟覺a vurduunuzu da bilirim, gizlediinizi de.

34- Hani meleklere, dem'e secde edin demitik de 襤blisten baka b羹t羹n melekler secde etmilerdi. O, secde etmekten 癟ekinmi, ululanmak istemiti de k璽firlerden olmutu.[3]

35- Demitik ki: Ey dem, sen ve ein cennette oturun, dilediinizi bol bol yiyin. Ancak u aaca yaklamay覺n, yoksa haddini aanlardan olursunuz.

36- eytansa oradan onlar覺n ayaklar覺n覺 kayd覺rd覺, onlar覺 bulunduklar覺 makamdan 癟覺kar覺verdi. Dedik ki: B璽z覺n覺z, b璽z覺n覺za d羹man olarak inin buradan. Bir zamana kadar yery羹z羹nde oturman覺z, oradan r覺z覺klanman覺z mukadder.

37- dem, Rabbinden b璽z覺 s繹zler belledi de Allah t繹vbesini kabul etti. 羹phe yok ki o, b羹t羹n t繹vbeleri kabul eder, rah簾mdir.

38- Dedik ki: Hepiniz de cennetten inin. Fakat benden size bir doru yol g繹sterici geldi mi o doru yolu g繹sterenin izinden gidenlere ne korku vard覺r, ne h羹z羹n.

39- 襤nanmayanlarla delillerimizi yalanlayanlara gelince: Onlard覺r ate ehli; onlar, orada ebed簾 kal覺rlar.

40- Ey 襤srailoullar覺, an覺n size verdiim n簾meti. Vefa edin ahdime de vefa edeyim ahdinize ve ancak benden korkun art覺k.

41- 襤ndirdiim Kur璽n'a inan覺n. Sizdeki kitab覺 da dorulay覺c覺d覺r o. Ona ilk inanmayan siz olmay覺n. Delillerimi az ve deersiz bir parayla deimeyin, ancak benden sak覺n覺n.

42- Doruyu b璽t覺lla kar覺t覺r覺p da bile bile ger癟ei unutup gizlemeyin.

43- Namaz k覺l覺n, zek璽t verin, r羹k羶 edin r羹k羶 edenlerle.

44- 襤nsanlara iyilik etmelerini emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Ve kitab覺 okumaktas覺n覺z siz. Akl覺n覺z m覺 yok, d羹羹nmez misiniz?

45- Sabretmek ve namaz k覺lmak hususunda Allah'tan yard覺m dileyin. Bunlar a覺r ve b羹y羹k eylerdir ama sayg覺l覺 kimselere g繹re deil.

46- Sayg覺l覺lar, 繹yle kimselerdir ki Rablerine ulaacaklar覺n覺 iyiden iyiye umarlar, ona d繹neceklerini iyiden iyiye bilirler.

47- Ey 襤srail oullar覺, an覺n size verdiim n簾metlerimi, an覺n sizi b羹t羹n 璽lemlerden 羹st羹n ettiimi.

48- Korkun o g羹nden ki hi癟 kimse, bir bakas覺n覺n yerine bir ey 繹deyemez o g羹n; kimsenin kimseye efaati kabul edilmez, kimseden kar覺l覺k da al覺nmaz, onlara yard覺m da edilmez.

49- Hat覺rlay覺n o zaman覺 ki sizi Firavunun soyundan kurtard覺k. Onlar, size k繹t羹 bir s羶rette az璽p ediyorlar, oullar覺n覺z覺 kesiyorlar, k覺zlar覺n覺z覺 diri b覺rakmak istiyorlard覺. Bu ite Rabbinizin bir s覺namas覺 vard覺.

50- Bir vakit sizin i癟in denizi yard覺k da kurtard覺k sizi; Firavunun soyunu sopunu sulara boduk; siz de buna bak覺p duruyordunuz.[4]

51- Bir vakit M羶s璽'ya k覺rk gecelik v璽de verdik. Sonra siz, o yokken tuttunuz da buza覺ya kap覺ld覺n覺z, b繹ylece zulmediyordunuz ite.

52- Bundan sonra gene sizi affettik, 羹kretmeniz gerekti.

53- Doru yolu bulas覺n覺z diye bir vakit M羶s璽'ya kitap ve doruyla eriyi ay覺rt eden h羹k羹mler verdik.

54- Hani M羶s璽, kavmine, siz buza覺ya kap覺lmakla ger癟ekten kendinize zulmettiniz; tertemiz yarat覺c覺n覺za t繹vbe edin de nefislerinizi 繹ld羹r羹n. Bu, yarat覺c覺n覺z kat覺nda sizin i癟in 癟ok hay覺rl覺d覺r demiti de Allah, bu y羹zden t繹vbenizi kabul etmiti. 羹phe yok ki o, t繹vbeleri kabul eden rah簾mdir.

55- Bir zamanlar y璽 M羶s璽 demitiniz, Allah'覺 apa癟覺k g繹rmedik癟e inanmay覺z sana. Derken bak覺n覺p duruyordunuz, bir y覺ld覺r覺m d羹m羹 de sizi yak覺vermiti.

56- Sonra da gene 羹kredesiniz diye 繹l羹m羹n羹zden sonra sizi dirilttik.

57- Bulutla g繹lgelendirmitik sizi. R覺z覺kland覺rd覺覺m覺z tertemiz eylerden yiyin diye size kudret helvas覺yla b覺ld覺rc覺n indirmitik. Onlar, zulm羹 bize etmediler, kendilerine ettiler.

58- Bir vakit u ehre girin, n簾metlerinden, nerede dilerseniz orada bol-bol yiyin, kap覺s覺ndan secde ederek girin, buras覺 yurttur deyin, yarl覺ganma dileyin de su癟lar覺n覺z覺 繹rtelim; iyilikte bulunanlar覺n sevab覺n覺 daha da artt覺raca覺z demitik.[5]

59- Fakat zulmedenler, s繹z羹, kendilerine s繹ylenen ekilden baka bir ekle sokmular, deitirmilerdi. Biz de zulmedenlere, k繹t羹l羹kte bulunduklar覺ndan dolay覺 g繹kten bir azap indirivermitik. [6]

60- Gene bir zaman oldu ki M羶s璽, kavmi i癟in su diledi de ona, sopanla vur taa demitik. Vurunca tatan on iki p覺nar f覺k覺rm覺t覺. Halk覺n her b繹l羹羹, su i癟ecei kayna覺 bilmi, anlam覺t覺. Allah'覺n r覺zk覺ndan yiyin, i癟in de haddinizi a覺p yery羹z羹n羹 fesada vermeyin.6

61- Bir zaman demitiniz ki: Y璽 M羶s璽, biz bir t羹rl羹 yemee dayanamay覺z. Rabbinden bizim i癟in iste de bize yerin yetitirdii eylerden versin. Yerden yeillik, kabak, sar覺msak, mercimek, soan bitirsin. M羶s璽 demiti ki: Daha hay覺rl覺 olan覺, ondan daha aa覺l覺k bir eyle deitirmek mi istiyorsunuz? M覺s覺r'a inin, orada dilediiniz ey var. zerlerine aa覺l覺k ve yoksulluk 癟ullanm覺t覺, Allah'覺n da gazab覺na urad覺lar. Evet, 繹yle de oldu; 癟羹nk羹 Allah'覺n delillerine inanmam覺lard覺, haks覺z yere peygamberleri 繹ld羹r羹yorlard覺. Evet, 繹yle de oldu; 癟羹nk羹 isyana boulmulard覺, 癟羹nk羹 a覺r覺 gidiyorlard覺.

62- 羹phe yok ki insanlarla Yah羶di olanlardan, Nasr璽n簾lerden, S璽bi簾-lerden, Allah'a ve son g羹ne inanan ve iyi iler g繹ren kimselere, Rableri kat覺nda ecir var. Onlar i癟in ne korku vard覺r, ne h羹z羹n.[7]

63- Gene bir vakit sizden s繹z alm覺t覺k, Tur da覺n覺 羹st羹n羹ze y羹celtmitik. Size verdiimiz kitab覺 azimle al覺n, sak覺nanlardan olmak i癟in de i癟indeki emirleri an覺n demitik.

64- Bundan sonra gene y羹z 癟evirmitiniz. Allah'覺n ihs璽n覺 ve rahmeti ol-masayd覺 ziyank璽rlardan olurdunuz ya.

65- Bilirsiniz elbet, i癟inizde cumartesi g羹n羹ne h羹rmet etmeyip emirden 癟覺kanlara aa覺l覺k maymun olun demitik.[8]

66- O zaman bunu g繹renlerle sonradan gelenlere ibret, sak覺nanlara da bir 繹羹t olmak 羹zere onlar覺 maymun ekline sokmutuk.

67- Gene bir zaman M羶s璽, kavmine demiti ki: 羹phe yok ki Allah, size bir inek boazlaman覺z覺 emrediyor. Kavmi, bizimle alay m覺 ediyorsun demiti. M羶s璽, Allah'a s覺覺n覺r覺m bilgisizlere kat覺lmaktan demiti.

68- Peki demilerdi, Rabbine dua et de ne bi癟im inek keselim, a癟覺klas覺n bize. M羶s璽, Allah diyor ki demiti, ne iten kalm覺 kart olacak, ne gen癟. 襤kisi aras覺 din癟 bir inek olmal覺. Hadi, size emredilen eyi yap覺n.

69- Demilerdi ki: Rengi nas覺l olsun? Rabbine dua et de a癟覺klas覺n bize. M羶s璽, Allah diyor ki demiti, sapsar覺, lekesiz olacak, bakanlara sevin癟, nee verir bir renk.70- Demilerdi ki: Bu nas覺l inek? Bizce inek inee benzer. Rabbine dua et de bize bildirsin. Allah dilerse buluruz elbet.

71- M羶s璽, Allah diyor ki demiti, ne 癟ifte koulup tarla s羹rm羹 olacak, ne ekin sulam覺 olacak. Ay覺ps覺z, lekesiz, alacas覺z olmal覺. Hah demilerdi, imdi ger癟ei s繹yledin. 襤nei boazlad覺lar, boazlad覺lar ama az kald覺 bu emri yerine getiremeyeceklerdi.

72- O vakit birisini 繹ld羹rm羹, 癟ekiip su癟u 羹st羹n羹zden atm覺t覺n覺z hani. Allah'sa gizlediinizi a癟覺a vuracakt覺.

73- Demitik ki: O adama, inein bir uzvuyla vurun ite Allah, akl覺n覺z ba覺n覺za gelsin diye 繹l羹leri b繹yle diriltir, delillerini size b繹yle g繹sterir.

74- Ama bundan sonra kalpleriniz kat覺lat覺, taa d繹nd羹, Hatt璽 tatan da kat覺 bir hale geldi. 羹nk羹 繹yle talar var ki i癟inden nehirler kaynar. ylesi var ki 癟atlad覺 m覺 bar覺ndan su f覺k覺r覺r. ylesi de var ki Allah korkusundan yerlere yuvarlan覺r. Allah, yapt覺覺n覺zdan gafil deil ki.

75- Bunlar覺n, size inan覺vereceklerini mi umuyor, buna m覺 tamah ediyorsunuz? 襤癟lerinde bir b繹l羹k var ki Allah s繹z羹n羹 duyduktan, ak覺llar覺 o s繹zleri ald覺ktan sonra da bile-bile deitirirlerdi o s繹zleri.

76- Onlar, inananlarla bulutular m覺 inand覺k derler de sonra birbirleriyle yaln覺z kald覺lar m覺 akl覺n覺z m覺 yok derler, Rabbiniz indinde sizinle 癟ekisinler, aleyhinize delil g繹stersinler diye mi Allah'覺n size a癟覺klad覺覺 eyi tutup onlara s繹yl羹yorsunuz?

77- Bilmezler mi ki Allah, onlar覺n gizlediklerini de bilir, a癟覺a vurduklar覺n覺 da.

78- 襤癟lerinde, anas覺ndan doduu gibi kalan, okuma yazma bilmeyenler de var ki onlar, kitap nedir bilmezler. Bildikleri ey, ancak kuruntular覺d覺r, onlar, ancak zanna kap覺l覺rlar.

79- Elleriyle kitap yaz覺p sonra da az bir para almak i癟in bu, Allah taraf覺ndan geldi diyenlerin vay hallerine. Elleriyle yazd覺klar覺ndan, o kitab覺, kendileri d羹zd羹klerinden dolay覺 vay hallerine, kazan癟lar覺 y羹z羹nden vay hallerine.

80- Dediler ki: Ate, bizi yaksa bile birka癟 g羹n yakar. De ki: Allah'tan bir s繹z m羹 ald覺n覺z? Ald覺n覺zsa Allah s繹z羹nden hi癟 d繹nmez. Yoksa Allah hakk覺nda bilmediiniz eyi mi s繹yl羹yorsunuz?

81- Hay覺r, i 繹yle deil; kim bir g羹nah kazand覺, vebali kendisini sard覺, kaplad覺ysa ite o 癟eit adamlard覺r ate ehli. Onlar, atete ebed簾 kal覺rlar.

82- 襤nananlarla iyi iler g繹renlere gelince: Onlar cennet ehlidir, onlar da cennette ebed簾dir.

83- Bir zaman 襤srailoullar覺ndan, Allah'tan bakas覺na tapmamak, anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik etmek 羹zere kesin s繹z alm覺t覺k. 襤nsanlara g羹zellikle s繹z s繹yleyin, iyi eyler buyurun, namaz k覺l覺n, zek璽t verin demitik. Sonra pek az覺n覺z m羹stesna, s繹z羹n羹zden d繹nm羹t羹n羹z, h璽l璽 da d繹nmedesiniz z璽ten.

84- Bir zaman birbirinizin kan覺n覺 d繹kmemek, yerinizden yurdunuzdan 癟覺kmamak hususunda kesin s繹z alm覺t覺k sizden. Sonra siz de bunu ikrar etmi, siz de buna tan覺k olmutunuz.

85- Sonra da sizler, o kiilersiniz ki birbirinizi 繹ld羹r羹yorsunuz. Bir b繹l羹羹n羹z羹 yerinden yurdundan 癟覺kar覺yorsunuz. Onlar覺n aleyhinde, k繹t羹l羹kte, d羹manl覺kta bulunmak 羹zere birleiyorsunuz. Elinize esir d羹erlerse onlara kar覺l覺k esirler veriyor, gene onlar覺 yurtlar覺na sokmuyorsunuz. Halbuki onlar覺 yurtlar覺ndan 癟覺karmak bile haramd覺 size. Yoksa kitab覺n bir k覺sm覺na inan覺yor, bir k覺sm覺na inanm覺yor musunuz? 襤癟inizde bunlar覺 yapanlar覺n kazanc覺, d羹nya hayat覺nda ancak horluktan ibaret, k覺yamet g羹n羹yse onlar daha 癟etin bir az璽ba at覺l覺rlar. Allah, yapt覺klar覺n覺zdan gafil deildir ki.

86- Onlar, ahireti d羹nya yaay覺覺na satm覺 kimselerdir. Onlar覺n az璽b覺 da hafifletilmez, onlara yard覺m da edilmez.

87- 羹phe yok ki M羶s璽'ya Tevrat'覺 verdik, ard覺ndan birtak覺m peygamberler g繹nderdik. Meryem olu 襤sa'ya apa癟覺k deliller verip onu R羶h-羹l-Kud羹s'le kuvvetlendirdik. Nefsinizin holanmad覺覺 bir emirle peygamber geldi mi demek ululanmak isteyeceksiniz, kiminiz onlar覺 yalanlayacak, kiminiz 繹ld羹recek ha.[9]

88- Dediler ki: kalplerimiz 繹rt羹l羹, k覺l覺f i癟inde. 襤 繹yle deil. K羹f羹rleri y羹z羹nden Allah onlar覺 rahmetinden uzaklat覺rd覺. Onun i癟in az覺, pek az覺 inan覺r.

89- Evvelce k璽fir olanlara 羹st gelmek i癟in imdat isterlerken Allah taraf覺ndan, onlar覺n inand覺覺 kitab覺 tasdik eden bir kitap geldi, bildikleri, tan覺d覺klar覺 zuhur etti mi ona k璽fir oldular. Hay Allah'覺n l璽neti k璽firlere olsun.

90- Ne pis eydir o kendilerini satmalar覺, bu s羶retle de Allah'覺n indirdii Kur璽n'a k璽fir olmalar覺, Allah'覺n, kullar覺ndan dilediine ihs璽n edip kitap indirmesine haset ederek k璽firlikte bulunmalar覺. Bu y羹zden gazap 羹st羹ne gazaba urad覺lar. K璽firler i癟in aa覺l覺k bir azap var.

91- Onlara, Allah'覺n indirdiine inan覺n denince biz, bize indirilene inand覺k derler de ondan bakas覺na inanmazlar. Halbuki o, ger癟ektir, onlara inen kitab覺n ger癟ekliini s繹yler. De ki: 襤nanm覺san覺z neden 繹nceleri Tanr覺 peygamberlerini 繹ld羹rd羹n羹z?

92- Andolsun ki M羶s璽, size a癟覺k delillerle geldi de ondan sonra tuttunuz, buza覺ya tapt覺n覺z, siz o z璽limlersiniz ite.

93- De ki: O vakit sizden kesin s繹z alm覺t覺k, Tur da覺n覺 羹st羹n羹ze y羹celtmitik. Size verdiimizi azimle tutun, dinleyin demitik. Onlar da duyduk demilerdi ve 璽si olduk. Buza覺 sevgisi, k羹f羹rleri y羹z羹nden t璽 iliklerine ilemiti. 襤nanm覺san覺z inanc覺n覺z, ne de k繹t羹 ve pis ey emrediyor size.

94- De ki: hiret yurdu, Allah kat覺nda bakalar覺n覺n deil de bilhassa sizinse ve s繹z羹n羹zde dorucuysan覺z 繹l羹m羹 dilesenize.

95- Fakat elleriyle kazand覺klar覺 su癟lardan dolay覺 hi癟bir zaman dilemezler. Allah, z璽limleri iyice bilir.

96- Andolsun ki onlar覺, insanlar覺n hayata en d羹k羹n羹 olarak bulursun. Onlar, m羹riklerden de d羹k羹nd羹r hayata. Her biri bin y覺l yaamay覺 arzular. Fakat yaasa ne olacak? Onu azaptan kurtaramaz ki. Allah, ne yap覺yorlarsa g繹rmede.

97- De ki: Kim Cibr簾l'e d羹mansa iyi bilsin ki o, Allah'覺n izniyle evvelce inen kitaplar覺n doruluunu bildiren, inananlara doru yolu g繹steren ve bir m羹jdeci olan Kur璽n'覺, senin kalbine indirmitir.[10]

98- Kim, Allah'a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibr簾l'e ve M簾k璽l'e d羹man olursa bilsin ki Allah da k璽firlere d羹mand覺r.[11]

99- Andolsun ki sana apa癟覺k 璽yetler indirdik. Onlara, ancak k繹t羹 ilerde bulunanlar k璽fir olur.

100- Onlarla bir ahde giriildi mi i癟lerinden bir b繹l羹羹 o ahdi bozacak ha. Bir b繹l羹羹n羹n ahdini bozmas覺 繹yle dursun, z璽ten 癟oklar覺 inanmazlar.

101- Allah taraf覺ndan onlarda bulunan kitab覺n doruluunu bildiren bir peygamber geldi mi kitap ehlinin bir k覺sm覺, Allah'覺n kitab覺n覺 artlar覺na atarlar, sanki de bilmezler.

102-[12] [13] Tuttular da S羹leyman'覺n saltanat覺 aleyhine, eytanlar覺n kap覺ld覺klar覺 eylere uydular. Halbuki S羹leyman k璽fir olmam覺t覺, eytanlar k璽fir olmulard覺. 襤nsanlara b羹y羹 yapmas覺n覺 ve Babil'deki H璽r羶t, M璽r羶t adl覺 iki melee indirilen eyleri 繹retiyorlard覺. O iki melek, hi癟bir kimseye biz, ancak ve ancak Allah taraf覺ndan bir s覺namay覺z, sak覺n k璽fir olma demeden bir ey 繹retmiyordu. Onlardan, kar覺yla kocan覺n aras覺n覺 a癟an eyleri 繹reniyorlard覺. renenler de Allah'覺n izni olmaks覺z覺n hi癟bir kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, fakat hi癟bir faydas覺 olmayacak eyleri 繹renmekteydiler. Andolsun ki bu bilgiyi sat覺n alan覺n 璽hiretten nasibi yoktur, bunu iyice bilmilerdi de. Fakat bir de canlar覺 pahas覺na sat覺n ald覺klar覺 o eyin ne pis ey olduunu bilselerdi.12

103- 襤man edip de k繹t羹l羹klerden korunsalard覺 elbette Allah'tan elde edecekleri sevap, daha hay覺rl覺 olacakt覺. Bir bilselerdi bunu.

104- Ey insanlar, bizi de g繹zet, b覺rak da anlayal覺m demeyin. Bize de bak, bizi de g繹zet deyin ve dinleyin. K璽firlere pek elemli bir azap var.13

105- Ne kitap ehlinden k璽fir olanlar, ne de m羹rikler, size Rabbinizden bir hay覺r indirilmesini istemezler. Allah'sa dilediini rahmetiyle se癟er de ona bir hususiyet verir. Allah b羹y羹k bir ihs璽n sahibidir.

106- Bir 璽yetin h羹km羹n羹 deitirir, yahut geri b覺rak覺rsak ya ondan hay覺rl覺s覺n覺 getiririz, yahut onun eidini. Bilmez misin ki Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

107- Bilmez misin ki 羹phesiz g繹klerin saltanat覺 da Allah'覺nd覺r, yery羹z羹n羹n saltanat覺 da ve sizin i癟in Allah'tan baka ne bir dost vard覺r, ne bir yard覺mc覺.

108- Yoksa siz de peygamberinizi, evvelce M羶s璽'ya olduu gibi sorguya m覺 癟ekmek istersiniz? Kim k羹fr羹 imanla deiirse art覺k doru yoldan sapm覺, az覺tm覺 gitmitir.

109- Kitap ehli olanlar覺n 癟ou, sizi imana geldikten sonra d繹nd羹rmek ister, k璽fir olman覺z覺 diler. Ger癟ek, kendilerince de besbellidir ama sonra bunu, 繹zlerindeki hasetlerinden isterler. Allah emri gelinceye dek b覺rak覺n, ald覺r覺 bile etmeyin. 羹phe yok ki Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

110- Namaz k覺l覺n, zek璽t verin. Kendiniz i癟in; nceden ne hay覺rda bulunursan覺z onu, Allah kat覺nda bulursunuz. 羹phe yok ki Allah, yapt覺klar覺n覺z覺 g繹r羹r.

111- Cennete Yah羶di yahut N璽sran簾 olmayan kesin olarak giremez dediler, kendi kuruntular覺 bu. De ki: Dorucuysan覺z hadi, delillerinizi getirin bakal覺m.

112- Evet, kim, 繹z羹 halis olarak y羹z羹n羹 tertemiz bir s羶rette Allah'a 癟evirir, ona tesl簾m olursa ecri Rabbinin kat覺ndad覺r. Onlara ne korku vard覺r, ne de mahzun olurlar.

113- Yah羶diler, N璽sran簾lere, hi癟bir eye dayanm覺yorlar dediler. N璽sran簾ler de, Yah羶diler, hi癟bir eye dayanm覺yorlar dediler. Halbuki hepsi de kitap okurlar. Bilgisi olmayanlar da t覺pk覺 onlar覺n dediklerini dedi. Allah, ayk覺r覺l覺a d羹t羹kleri ey y羹z羹nden, k覺yamet g羹n羹nde aralar覺n覺 bulur, ger癟ek h羹km羹 verir elbet.

114- Allah i癟in yap覺lan mescitlerde Allah'覺n ad覺n覺n an覺lmas覺n覺 men'eden ve onlar覺n y覺k覺lmas覺na 癟al覺an kimseden daha z璽lim kim var ki? Bunlar, ancak oralara korka korka girebilirler. Onlara d羹nyada horluk var, 璽hirette de pek b羹y羹k bir azap.

115- Dou da Allah'覺nd覺r, bat覺 da. Art覺k nereye d繹nerseniz d繹n羹n, orada Allah'a d繹nm羹 olursunuz. 羹phe yok ki Allah'覺n l羹tf羹, rahmeti boldur, o her eyi bilir.

116- Allah, kendisine oul edindi dediler, h璽璽. Belki g繹klerde de ne varsa onundur, yery羹z羹nde de; hepsi de ona ram olmutur.

117- G繹kleri de esiz, 繹rneksiz yaratan odur, yery羹z羹n羹 de. Bir iin olmas覺n覺 diledi mi ona ancak ol der, o i oluverir.

118- Bilgisi olmayanlar, Allah bizimle konusa, yahut bize bir delil, bir mucize gelse dediler. nce gelenler de t覺pk覺 onlar gibi s繹ylemilerdi. Kalpleri, ne kadar da birbirine benzedi onlar覺n. Ger癟ei iyice bilmek isteyenlere 璽yetlerimizi apa癟覺k g繹sterdik.

119- 羹phe yok ki biz, seni dosdoru bir m羹jdeci ve korkutucu olarak g繹nderdik, z璽ten sen, o cehennemliklerden sorumlu da deilsin.

120- Onlar覺n dinine uymad覺k癟a ne Yah羶diler senden raz覺 olurlar, ne Nasr璽n簾ler. De ki: Ancak Allah'覺n hid璽yet yolu, doru yoldur. Bilgi sahibi olduktan sonra da onlar覺n nefsan簾 dileklerine uyarsan sana Allah'tan baka ne bir dost vard覺r art覺k, ne bir yard覺mc覺.

121- Kendilerine kitap verdiimiz kimseler, onu hakk覺yla okurlar. 襤te onlar kitaba inan覺rlar. Ona inanmayanlarsa ziyank璽rlar覺n ta kendileridir.

122- Ey 襤srailoullar覺, size verdiim n簾metimi ve sizi 璽lemlere 羹st羹n ettiimi an覺n.

123- Sak覺n覺n o g羹nden ki kimse, o g羹n kimsenin bir eyini 繹deyemez, kimseden bir kar覺l覺k kabul edilmez, kimsenin kimseye efaati fayda vermez, onlara yard覺m da edilmez.[14]

124- O zamanlar Rabbi, 襤brah簾m'i b璽z覺 s繹zlerle s覺nad覺. O, bunlar覺 yerine getirip tamamlay覺nca dedi ki: Ben seni insanlara imam edeceim. 襤brah簾m, soyumu da imam et dedi. Allah, benim ahdime dedi, z璽limler nail olamazlar.[15]

125- O s覺ralarda K璽'be'yi sevap kazanma yeri ve emniyet yurdu ettik. 襤brah簾m'in makam覺n覺 namazg璽h edinin. 襤brah簾m'le 襤sm璽簾l'e de, evimi, d繹n羹p dolaanlara, burada oturup ibadette bulunanlara, r羹k羶 ve s羹cud edenlere tertemiz tutun diye kesin emir verdik.

126- O zaman 襤brah簾m, Y璽 Rabbi dedi, bu ehri emniyetli bir yer et. Buradakilerden Allah'a ve son g羹ne inananlar覺 meyvelarla r覺z覺kland覺r. Allah, k璽fir olan覺 da bir m羹ddet r覺z覺kland覺ra-ca覺m da sonra zorla onu, atele az璽ba urataca覺m. Oraya gidi, ne yaman bir sonu癟tur, ne k繹t羹 bir giditir dedi.

127- O vakit 襤brah簾m ve 襤sm璽簾l K璽be'nin temel duvarlar覺n覺 y羹kselttiler de Rabbimiz dediler, bu evi yapt覺k, sen kabul et. 羹phe yok ki sen, her eyi duyans覺n, bilensin.

128- Rabbimiz, bizi sana tesl簾m olmu kullardan et, soyumuzdan da M羹sl羹man bir 羹mmet izhar eyle. 襤badet yerlerini, ibadetimizin yolunu yoradam覺n覺 g繹ster bize. T繹vbe ettik癟e t繹vbemizi kabul et. 羹phe yok ki sen, t繹vbeleri kabul eden rah簾msin.

129- Rabbimiz, onlar覺n i癟inden bir peygamber g繹nder de onlara, senin 璽yetlerini okusun, kitab覺, hikmeti 繹retsin, onlar覺 tertemiz bir hale getirsin. 羹phe yok ki sen, y羹celik, h羹k羹m ve hikmet sahibisin.

130- Kendini bilmeyenden, akl覺 ba覺nda olmayandan baka kim, 襤brah簾m'in dininden d繹ner? Andolsun ki biz onu d羹nyada se癟tik, 璽hirette de 羹phe yok ki o, s璽lihlerdendir.

131- O zaman Rabbi, 襤brah簾m'e, r璽m ol, tesl簾m ol dedi. 襤brah簾m dedi ki: lemlerin Rabbine tesl簾m oldum.

132- 襤brah簾m de bunu oullar覺na vasiyet etti, Yakup da, oullar覺m dedi, Allah 羹phesiz sizin i癟in bir din se癟ti, siz de art覺k ancak M羹sl羹man olarak 繹l羹n.

133- Yoksa Yakup 繹l羹rken oradayd覺n覺z da g繹zlerinizle mi g繹rd羹n羹z? Yakup, 繹l羹m haline gelince oullar覺na, benden sonra kime tapacaks覺n覺z dedi. Dediler ki: Senin Allah'覺na tapaca覺z. Babalar覺n覺n, 襤brah簾m'in, 襤sm璽簾l'in, 襤shak' 覺n Allah'覺 olan bir Allah'a. Biz, ona tesl簾m olanlar覺z.

134- Onlar birer 羹mmetti, gelip ge癟tiler. Onlar覺n kazan癟lar覺 kendilerine, sizin kazanc覺n覺z size. Onlar覺n yapt覺klar覺 sizden sorulmaz.

135- Yah羶di, yahut Nasr璽n簾 olun da doru yolu bulun dediler. De ki: Hay覺r, k羹f羹rden, irkten uzak ve temiz olan 襤brah簾m'in dinindeyiz. O, hi癟bir zaman irk koanlardan olmad覺.

136- Deyin ki: Allah'a, bize indirilen kitaba, 襤brah簾m'e 襤sm璽簾l'e, 襤shak'a, Yakup'a, Yakup'un oullar覺na indirilenlere, M羶s璽'ya, 襤sa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inand覺k, onlar覺n hi癟birini 繹b羹r羹nden ay覺rt etmeyiz ve biz, Allah'a tesl簾m olanlar覺z. 16

137- Sizin iman ettiiniz gibi iman ederlerse mutlaka doru yolu buldular demektir. Fakat y羹z 癟evirdiler mi onlar, ancak ayr覺l覺k, ayk覺r覺l覺k i癟indedir. Onlara kar覺 koymak i癟in sana, Allah yeter ve o, her eyi duyand覺r, bilendir. [16]

138- Allah'覺n verdii renk. Allah'tan daha g羹zel renk veren kim? Ve biz ona tapanlar覺z.[17]

139- De ki: Allah hakk覺nda bizimle m羹cadeleye mi giriiyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbi-niz. Bizim yapt覺klar覺m覺z bize ait, sizin yapt覺klar覺n覺z size ve biz, b羹t羹n kalbimizle Allah'a bal覺y覺z.

140- Yoksa 襤brah簾m de, 襤sm璽簾l de, 襤shak da, Yakup da, oullar覺 da Yah羶di, yahut Nasr璽n簾ydi mi diyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah m覺? Allah'覺n bildii, bildirdii eyi bilerek gizleyenden daha z璽lim kim var? Allah, yapt覺klar覺n覺zdan gafil deildir ki.

141- Onlar birer 羹mmetti, gelip ge癟tiler. Onlar覺n kazan癟lar覺 onlara, sizin kazanc覺n覺z size. Onlar覺n yapt覺klar覺 sizden sorulmaz.

142- 襤nsanlardan akl覺, idraki olmayanlar diyecekler ki: Bunlar覺, y繹neldikleri k覺bleden d繹nd羹ren sebep de nedir? Dou da Allah'覺nd覺r de, bat覺 da. Dilediine doru ve d羹z yolu buldurur.

143- 襤te b繹ylece b羹t羹n insanlara tan覺kl覺k etmeniz, Peygamberin de size tan覺k olmas覺 i癟in sizi, doru yolun tam ortas覺nda giden bir 羹mmet yapm覺覺zd覺r. Z璽ten evvelce y繹neldiin K璽'be'yi k覺ble yap覺覺m覺zdan maksat da ancak Peygambere uyacak olanlar覺, iki topuu 羹st羹nde gerisin geriye d繹neceklerden ay覺rt etmektir. Bu, elbette Allah'覺n doru yolu g繹sterdii kimselerden bakalar覺na a覺r gelecek. Allah, iman覺n覺z覺 zayi etmez. 羹phe yok ki Allah, insanlar覺 esirgeyicidir, rah簾mdir.[18] [19]

144- Ger癟ekten de y羹z羹n羹 g繹e 癟evirip arand覺覺n覺 g繹rmekteyiz. Seni, raz覺 olaca覺n bir k覺bleye y繹nelteceiz. Hadi, y羹z羹n羹 Mescid-i Har璽m'a 癟evir. Siz de Nerede bulunursan覺z bulunun, y羹zlerinizi o tarafa d繹nd羹r羹n. Kendilerine kitap verilenler de bilirler ki bu, Rablerinden gelmitir, yerindedir, ger癟ektir ve Allah, onlar覺n yapt覺klar覺ndan gafil deildir. 19

145- Andolsun ki sen, kendilerine kitap indirilmi olanlara b羹t羹n delilleri getirsen gene de senin k覺blene uymazlar. Sen de onlar覺n k覺blesine uymazs覺n. Z璽ten onlar覺n bir k覺sm覺 da bir k覺sm覺n覺n k覺blesine uymaz. Bunu iyice bildikten sonra art覺k tutar, onlar覺n dileklerine uyarsan 羹phe yok ki z璽limlerden olursun.

146- Kendilerine kitap indirdiimiz kimseler, Peygamberi, oullar覺n覺 tan覺r gibi tan覺rlar. Tan覺rlar ama gene de i癟lerinden bir k覺sm覺 bile-bile ger癟ei gizler.

147- Ger癟ek, Rabbindendir. Art覺k sak覺n 羹pheye d羹enlerden olma.

148- Herkesin y繹neldii bir yer var, oraya d繹ner. Siz de hep hay覺rlara y繹nelin, hay覺r yolunda yar覺覺n. Nerede olursan覺z olun, Allah sizi toplar, birletirir. 羹phe yok ki Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

149- Nerede bulunursan bulun, hemen y羹z羹n羹 Mescid-i Har璽m'a doru 癟evir. Bu emir 羹phesiz ger癟ektir, Rabbindendir ve Allah yapt覺覺n覺z eylerden gafil deildir.

150- Nerede bulunursan bulun, y羹z羹n羹 Mescid-i Har璽m'a 癟evir. Nerede olursan覺z olun, y羹z羹n羹z羹 o tarafa 癟evirin de insanlar, aleyhinizde bir itirazda bulunamas覺nlar, ama haks覺zl覺k edenler ve zul羹mde bulunanlar baka. Siz korkmay覺n onlardan, benden korkun da hem size verdiim n簾metimi tamamlayay覺m, hem de bu s羶retle hid璽yete eriin.

151- Nas覺l ki i癟inizden size bir Peygamber g繹nderdik. Size 璽yetlerimizi okumada, ahl璽k覺n覺z覺 temiz bir hale koymada. Size kitap ve hikmet 繹retmede ve bilmediiniz eyler hakk覺nda size mal羶mat verip sizi bilgi sahibi etmede.

152- Art覺k siz de an覺n beni, an覺n da ben de anay覺m sizi. Nank繹rl羹羹 b覺rak覺n da 羹kredin bana.

153- Ey inananlar, sabretmek ve namaz k覺lmakla Allah'tan yard覺m dileyin. 羹phesiz ki Allah, sabredenlerledir.

154- Allah yolunda 繹ld羹r羹lenlere de 繹l羹 demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazs覺n覺z.

155- Andolsun ki mutlaka sizi birazc覺k korkuyla, a癟l覺kla, mal, can ve meyve noksan覺yla s覺nayaca覺z. M羹jdele sabredenleri.

156- O sabredenleri ki onlar, bir mus簾bete urad覺lar m覺 biz Allah覺n覺z, gene de gerisin geriye ona d繹neceiz derler.

157- yle kimselerdir onlar ki Rablerinden yarl覺ganma ve rahmet onlara. Onlard覺r doru yolu bulanlar.

158- 羹phe yok ki Saf璽 ve Merve, Allah al璽metlerindendir. Art覺k kim hac veya umre etmek i癟in K璽'be'yi tavaf edip Saf璽 ve Merve aras覺nda koarsa su癟suzdur. Kim g繹nl羹nden koparak hay覺r ilerse 羹phe yok ki Allah, ona m羹k璽fatta bulunur ve her eyi de bilir. [20]

159- 襤ndirdiimiz apa癟覺k delilleri, bildirdiimiz dosdoru yolu, insanlara Kur璽n'da tamam覺yla anlatt覺ktan sonra bunu gizleyenlere gelince: Allah da onlara l璽net eder, l璽net edenler de.

160- Ancak i癟lerinden t繹vbe edenler, hallerini d羹zeltenler ve doruyu s繹yleyenler m羹stesna. Onlar覺n t繹vbesini kabul ederim. Ben t繹vbeleri kabul eden rah簾mim.

161- K璽fir olup k羹fr羹nde 覺srar ederek bu halle can verenler yok mu! Allah'覺n l璽neti de onlara, meleklerin l璽neti de, b羹t羹n insanlar覺n l璽neti de.

162- Ebed簾 olarak l璽nette kal覺rlar. Ne azaplar覺 hafifletilir, ne y羹zlerine bak覺l覺r.

163- Allah覺n覺z, bir Allah't覺r ondan baka tapacak yok, rahman ve rah簾m odur.

164- G繹klerin ve yery羹z羹n羹n yarat覺l覺覺nda, gece ile g羹nd羹z羹n birbiri ard覺nca geliinde, insanlara fayda vermek 羹zere denizde y羹r羹y羹p giden gemide, Allah'覺n, g繹kten yamur yad覺rarak yery羹z羹n羹, 繹l羹m羹nden sonra diriltmesinde, sonra da yery羹z羹ne, y羹r羹yen hayvanlar覺 yaymas覺nda, yelleri diledii gibi estirip deitirmesinde, g繹kle yer aras覺nda emrine m羹nkad olan bulutta, 羹phe yok ki akl覺 erenler i癟in varl覺覺na, birliine deliller var.

165- 襤nsanlar覺n bir k覺sm覺 Allah'tan baka ona birtak覺m eitler edinirler de onlar覺, Allah'覺 sever gibi severler. 襤nananlarsa, Allah'覺 onlardan daha kuvvetli bir sevgiyle severler. Zulmedenler, bir g繹rselerdi ki az璽ba d羹ecekleri vakit b羹t羹n kuvvet, ancak ve ancak Allah'覺nd覺r ve Allah, 癟ok iddetli az璽p eder.

166- O vakit kendilerine uyulanlar, az璽b覺 g繹rerek kendilerine uyanlardan ka癟覺n覺r, uzakla覺rlar, aralar覺ndaki vesile ve sebepler de tamam覺yla kesilir gider.

167- Onlara uyanlar da muhakkak derler ki: Keke bir kere daha d羹nyaya d繹nseydik de onlar bizden nas覺l ka癟覺nd覺ysa biz de onlardan ka癟覺nsayd覺k, 癟ekinseydik. 襤te Allah, onlara yapt覺klar覺 ileri, 羹stlerine 癟繹ken bir hasretten ibaret olarak g繹sterir. Onlar, ateten d覺ar覺 癟覺kamazlar.

168- Ey insanlar, yery羹z羹nde hel璽l ve temiz olan eyleri yiyin. eytan'覺n izini izlemeyin. 羹phe yok ki o, size apa癟覺k bir d羹mand覺r.

169- O, size ancak ve ancak 癟irkin ve k繹t羹 eyler buyurur, Allah hakk覺nda bilmediiniz eyleri s繹ylemenizi emreder.

170- Onlara, Allah neyi indirdiyse ona uyun dendi mi dediler ki: Hay覺r, biz atalar覺m覺z neye uyduysa ona uyar覺z. 襤yi ama atalar覺n覺z覺n akl覺 bir eye ermiyorsa ve doru yolu bulmad覺larsa ne olacak?

171- K璽firler, hi癟bir ey duyup dinlemeden, anlamadan ba覺r覺p 癟a覺ran kimseye benzerler. Sa覺rd覺rlar, dilsizdirler, k繹rd羹rler, ak覺l da edemez onlar.

172- Ey inananlar, size r覺z覺k olarak verdiimiz temiz eyleri yiyin ve ancak ona tap覺yorsan覺z kar覺l覺k olarak 羹kredin.

173- S繹z budur ancak. O, size 繹l羹 hayvan etini, kan覺, domuz etini, Allah'tan bakas覺 i癟in kesilen hayvan覺 haram etmitir. Fakat zorada kalan, bakas覺n覺n hakk覺na el uzatmamak ve zaruret miktar覺n覺 da amamak 羹zere yerse g羹nah etmi olmaz. 羹nk羹 Allah, su癟lar覺 繹rten rah簾mdir. [21]

174- O kimseler ki Allah'覺n indirdii kitaptan bir emri, bir h羹km羹 gizlerler de buna kar覺l覺k deersiz bir miktar para al覺rlar, ite muhakkak onlard覺r ate yiyenler. Kar覺nlar覺nda ateten baka bir ey yoktur. Allah k覺yamet g羹n羹nde onlarla ne konuur, ne de onlar覺 temizler. Onlara ancak elemli bir azap var.21

175- Onlard覺r sap覺kl覺覺 doru yola, az璽b覺 yarl覺ganmaya kar覺l覺k olarak sat覺n alanlar; atee ne de sab覺rl覺 kimselerdir ya.

176- Bu, haks覺z da deildir. 羹nk羹 Allah, kitab覺 羹phe yok ki hak olarak, doruyu s繹ylemek i癟in indirdi. Allah kitab覺nda ihtilafa d羹enler, elbette haktan uzak bir ayr覺l覺ktad覺rlar.

177- Y羹zlerinizi douya, bat覺ya 癟evirip durman覺z, hay覺r say覺lmaz ki. Hay覺r ve taat sahipleri, Allah'a, son g羹ne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, Allah sevgisiyle yak覺nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalm覺lara, isteyenlere ve esirlere mal veren, namaz k覺lan, zek璽t veren, ahdettikleri zaman ahitlerine vefa eden, s覺k覺nt覺 ve iddet vakitlerinde sabreden kiilerdir. Onlard覺r s繹zleri doru olanlar, onlard覺r sak覺nanlar.

178- Ey inananlar, 繹ld羹r羹lenler hakk覺nda size k覺sas farz edilmitir: H羹re kar覺l覺k h羹r, kula kar覺l覺k kul, kad覺na kar覺l覺k kad覺n. Fakat 繹ld羹ren, kardeinden az覺c覺k bir affa nail olursa o zaman k覺sas kalkar; 繹ld羹r羹lenin vel簾sinin, akla ve 繹rfe uygun olarak iyilie uymas覺, 繹ld羹renin de, 繹ld羹rd羹羹 kiinin vel簾sine g羹zellikle bir ey vermesi kal覺r. Bu, Rabbinizden h羹km羹 hafifletmedir, rahmettir. Bundan sonra da gene zulme kalkan ve a覺r覺 giden olursa art覺k ona elemli bir azap var.

179- Ey akl覺 erenler, 繹z羹 s繹z羹 temiz kimseler, korunman覺z, sak覺nman覺z i癟in k覺sasta size hayat var.

180- Biriniz 繹l羹rken kendisinden sonra bir hay覺r b覺rakacaksa anas覺na, babas覺na ve yak覺nlar覺na, 繹rfe uyarak vasiyette bulunmal覺. Bu, sak覺nanlara bir hakt覺r, bir bor癟tur.

181- Vasiyeti duyduktan sonra deitiren olursa 羹phe yok ki bu iin vebali, ancak deitirenedir. Muhakkak ki Allah, her eyi duyar ve bilir.

182- Vasiyet edenin yan覺lmas覺ndan, su癟 ilemesinden 羹rk羹p aralar覺n覺 bulana su癟 yok. 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

183- Ey inananlar, k繹t羹l羹klerden, 羹pheli eylerden korunman覺z i癟in oru癟, sizden 繹ncekilere farz edildii gibi size de farz edilmitir.[22]

184- Oru癟, say覺l覺 g羹nlerdedir. 襤癟inizden biri hastalan覺r, yahut yolda bulunursa orucunu yer, sonra baka g羹nlerde, o yedii g羹n say覺s覺nca oru癟 tutar. Kime oru癟 zor gelirse her g羹n i癟in bir yoksulu doyurur. Hay覺r i癟in verdii eyi 癟oalt覺rsa bu da kendi hayr覺na. Fakat bilseniz oru癟 tutman覺z, sizin i癟in daha hay覺rl覺d覺r.[23]

185- Ramazan ay覺, bir ayd覺r ki insanlara doruyu bildiren, dorulua ait apa癟覺k delillerden ibaret olan, hakla b璽t覺l覺 ay覺rt eden Kur璽n, bu ayda indirildi. Sizden kim, bu aya eriirse orucunu tutsun. Hasta olan ve yolcu bulunan, hastal覺覺nda, yolculuunda orucunu yer, sonra yedii g羹nler kadar tutar. Allah sizin i癟in kolayl覺k diler, g羹癟l羹k deil. Bu da say覺y覺 tamamlaman覺z, Allah'覺n size doru yolu g繹stermesine kar覺l覺k onu ululaman覺z i癟indir, b繹ylece de ona 羹kretmi olabilirsiniz.

186- Kullar覺m, sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben, muhakkak onlara pek yak覺n覺m. Beni 癟a覺ran, bana dua eden kiiye 癟a覺rd覺覺, dua ettii anda icabet ederim. Art覺k onlar da benim 癟a覺rmama kosunlar, bana inans覺nlar da doru yolu bulsunlar.

187- Oru癟lu olduunuz g羹n羹n gecesinde kad覺nlar覺n覺zla buluman覺z, size hel璽l edilmitir. Onlar sizin i癟in elbisedir, siz onlar i癟in elbisesiniz. Allah bildi ki nefsinizi yenemeyecek, sabredemeyecek, bir itir, ileyeceksiniz, bu y羹zden t繹vbenizi kabul etti, sizi ba覺lad覺. Gayri onlarla buluun ve Allah'覺n size yazd覺覺n覺 dileyin. Fecir doup da ayd覺nl覺覺yla kara iplik, sizce beyaz iplikten ay覺rt edilinceye dek yiyin, i癟in. Sonra orucu ertesi geceye kadar tamam olarak tutun. Fakat mescitlerde ibadet i癟in niyetlendiniz, oturdunuz kald覺n覺z m覺 kad覺nlar覺n覺za dokunmay覺n. 襤te bunlar, Allah s覺n覺rlar覺d覺r, yaklamay覺n o s覺n覺rlara. 襤nsanlar, sak覺n覺p korunsunlar diye Allah, delillerini bu s羶retle apa癟覺k bildirir.

188- Mallar覺n覺z覺 aran覺zda bo yere yemeyin. 襤nsanlar覺n bir k覺s覺m mallar覺n覺 da g羹nah ederek yemek i癟in bile-bile h璽kimlere mal vermeyin.

189- Sana yeni aylar覺 sorarlarsa de ki: Onlar, insanlara vakitlerini bildirir, hac zaman覺 da onlarla bilinir. Sonra hay覺r, evlere arka taraflar覺ndan girmek deildir. Hay覺r sahibi, Allah'tan 癟ekinendir. Evlere kap覺lar覺ndan girin. Allah'tan sak覺n覺n ki kurtulmu kimselerden olup murad覺n覺za eresiniz.[24]

190- Sizinle sava覺p vuruanlarla Allah yolunda siz de sava覺n, vuruun, fakat haddi amay覺n, zulmetmeyin. 羹phe yok ki Allah, haddini aanlar覺 ve zulmedenleri sevmez.

191- Onlar覺 Nerede yakalarsan覺z 繹ld羹r羹n. Sizi yurdunuzdan 癟覺kard覺klar覺 gibi siz de onlar覺 yurtlar覺ndan 癟覺kar覺n. Fitne, adam 繹ld羹rmeden beterdir. Yaln覺z onlar, Mescid-i H璽ram yan覺nda sizinle savaa kalk覺mazlarsa siz de onlarla Mescid-i Har璽m yan覺nda savamay覺n. Ama onlar, sizi orada 繹ld羹rmeye kalk覺覺rlarsa 繹ld羹r羹n onlar覺. Budur k璽firlerin cezas覺 ite.

192- Fakat vazge癟erlerse 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

193- Bir fitne kalmay覺ncaya, din tamam覺yla Allah'覺n d簾ni oluncaya dek onlarla 癟arp覺覺n. Vazge癟tiler mi art覺k d羹manl覺k, yaln覺z z璽limleredir, bakalar覺na deil.

194- Haram ay, haram aya bedel. Sayg覺 kar覺l覺kl覺d覺r. u halde kim size tecav羹z ederse onun tecav羹z ettii gibi siz de ona sald覺r覺n, d羹manlara tecav羹zde bulunun. Sak覺n覺n Allah'tan ve bilin ki Allah, ancak kendisinden korunanlarla ve sak覺nanlarlad覺r.

195- Mallar覺n覺z覺 Allah yoluna sarfedin, kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmay覺n, iyilik edin. 羹phe yok ki Allah, iyilik edenleri sever. [25]

196- Hacc覺 ve umreyi de Allah i癟in tamamlay覺n. Tamamlayamayacaksan覺z g羹c羹n羹z yettii kadar bir ey kurban edin ve kurban覺, yerinde boazlay覺ncaya dek ba覺n覺z覺 t覺ra ettirmeyin. 襤癟inizde hasta olan, ba覺nda bir eziyet bulunan varsa t覺ra olur ve kar覺l覺覺nda oru癟 tutar, sadaka verir, yahut kurban keser. Sonra emin oldunuz, muktedir bulundunuz mu hac zaman覺na dek umre yapmak isteyen, g羹c羹 neye yeterse kurban eder. Buna imk璽n bulamayan 羹癟 g羹n hacda, yedi g羹n de d繹n羹nce oru癟 tutar, ite bu, tam on g羹nd羹r. Bu da ayali Mescid-i Har璽m'da olmayan i癟indir. Allah'tan sak覺n覺n ve bilin ki 羹phe yok, Allah'覺n az璽b覺 癟ok iddetlidir.25

197- Hac, mal羶m aylarda olur. Kim o aylarda hacca niyet ederse bilsin ki hacda ne kad覺nla buluma vard覺r, ne k繹t羹l羹kte bulunma, ne de kavga ve d繹v羹. Hayra dair ne ilerseniz Allah bilir. Yol az覺覺 haz覺rlay覺n. 羹phe yok ki az覺klar覺n hay覺rl覺s覺 da sak覺n覺p 癟ekinmedir. Ey akl覺 eren temiz kiiler, sak覺n覺n benden.

198- Rabbinizden r覺z覺k fazlal覺覺 isteyerek ticarette bulunman覺zda bir beis yok. Arafat'tan seller gibi boan覺p hep ber璽ber inince de Me'ar-羹l-Har璽m'da Allah'覺 an覺n. Hem de o, size doru yolu nas覺l g繹sterdi, onu anman覺z覺 nas覺l bellettiyse 繹yle an覺n. Bundan 繹nce ger癟ekten de sap覺klardand覺n覺z ya.[26]

199- Sonra insanlar覺n, hep birden Arafat'tan d繹nd羹羹 yerden siz de d繹n羹n, Allah'tan yarl覺ganmak dileyin. 羹phe yok ki Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

200- Hacca ait ibadetlerinizi bitirince babalar覺n覺z覺 and覺覺n覺z gibi, hatt璽 ondan da 羹st羹n bir s羶rette Allah'覺 an覺n. 羹nk羹 insanlardan, Rabbimiz, bize d羹nyada ihs璽nda bulun diyenler vard覺r ki bu 癟eit adama 璽hiretten nasip yoktur.

201- ylesi de vard覺r ki Rabbimiz der, d羹nyada da iyilik, g羹zellik ver, 璽hirette de iyilik ve g羹zellik, bizi atein az璽b覺ndan koru.

202- 襤te kazan癟lar覺ndan nasibi olanlar bunlard覺r. Allah'覺n hesap g繹rmesi de pek tezdir.

203- Say覺l覺 hac g羹nlerinde Allah'覺 an覺n. 襤ki g羹n i癟inde acele edip de d繹nmek isteyenlere su癟 yok. Geri kalanlara da su癟 yok ama sak覺nmak art覺yla. Allah'tan sak覺n覺n ve bilin ki siz, 羹phe yok onun tap覺s覺nda har edileceksiniz.[27]

204- 襤nsanlardan 繹ylesi var ki d羹nya yaay覺覺 hakk覺nda s繹yledii s繹z, seni a覺rt覺r, imrendirir, kalbindekine de Allah'覺 tan覺k tutar. Halbuki o, d羹manlar覺n en yaman覺, en inat癟覺s覺d覺r. [28]

205- Bir ie koyuldu mu yery羹z羹nde 癟al覺覺r 癟abalar, oray覺 bozmak, ekini, soyu sopu hel璽k etmek i癟in ura覺r. Allah'sa fesad覺 sevmez.

206- Ona, Allah'tan sak覺n, kork dendi mi su癟la, g羹nahla ululanmaya giriir. Cehennem gelir onun hakk覺ndan. Oras覺, ger癟ekten de ne k繹t羹, ne pis yatakt覺r.

207- 襤nsanlar覺n 繹ylesi de var ki Allah r覺zas覺na nail olmak i癟in 璽deta kendisini satar, Allah r覺zas覺n覺 al覺r. Allah kullar覺n覺 pek esirger.

208- Ey inananlar, hepiniz birden sulha, sel璽mete girin, eytan'覺n izini izlemeyin; 羹phe yok ki o, size apa癟覺k bir d羹mand覺r.

209- Size bunca a癟覺k deliller geldikten sonra gene de aya覺n覺z kayarsa art覺k bilin ki Allah, 羹phesiz pek y羹ce ve 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet sahibidir.

210- Yoksa onlar, Allah'覺n, bulutlar覺n g繹lgelerinde, meleklerle gelivermesini ve ilerinin olup bitivermesini mi g繹zetirler? Halbuki b羹t羹n iler, d繹ner, Allah'a var覺r.28

211- Sor 襤srail oullar覺na, onlara nice apa癟覺k deliller getirdik. Kim Allah'覺n n簾metini, ona nail olduktan sonra tebdil ederse yok mu. 羹phesiz ki Allah'覺n az璽b覺 ve mihneti pek 癟etindir.

212- K璽fir olanlara d羹nya yaay覺覺, s羹sl羹 g繹sterildi de inananlar覺n bir k覺sm覺yla alay ediyorlar. Fakat Allah'tan sak覺nan iman sahipleri, k覺yamet g羹n羹nde onlardan 羹st羹nd羹r. Allah, dilediine say覺s覺z n簾met verir.

213- 襤nsanlar tek bir 羹mmetti. Allah m羹jdeci ve korkutucu olarak peygamberler g繹nderdi. 襤nsanlar覺n ayr覺l覺a d羹t羹kleri eylerde, aralar覺nda dosdoru h羹kmetmek 羹zere onlara kitap da indirdi. Onlara bunca a癟覺k deliller geldikten sonra da gene ancak ihtiraslar覺 y羹z羹nden tuttular da ihtilafa d羹t羹ler. Halbuki Allah inananlar覺, onlar覺n ihtil璽fa d羹t羹kleri doru eye, kendi izniyle muvaffak etti, ger癟ee ulat覺rd覺. Allah, dilediini doru ve d羹z yola 癟覺kar覺r.

214- Yoksa sizden 繹ncekilerin 繹rnek olan, ibret veren halleri, ba覺n覺za gelmeden cennete giriveririz mi sand覺n覺z? Onlar yoksulluklara urad覺lar, zararlara d羹t羹ler, 癟etin s覺k覺nt覺lara 癟att覺lar. ylesine s羹r癟t羹ler, 繹ylesine kayd覺lar, sars覺ld覺lar ki peygamber ve onunla ber璽ber bulunan iman ehli bile, Allah yard覺m覺 ne vakit dediler. Bilin ki 羹phe yok, Allah'覺n yard覺m覺 yak覺nd覺r.

215- Ne gibi nafaka vereceklerini, mallar覺n覺 nereye sarfedeceklerini soruyorlar sana. De ki: Hayra ait sarf edeceiniz ey, anaya, babaya, yak覺nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlarad覺r. Hayra dair ne yaparsan覺z 羹phe yok ki Allah onu bilir.

216- Holanmazs覺n覺z, size a覺r gelir ama d羹manlarla savamak, size farz edilmitir. B璽z覺 eyler vard覺r ki holanmazs覺n覺z, fakat hay覺rl覺d覺r size. B璽z覺 eyler de vard覺r, holan覺rs覺n覺z, erdir size. Allah bilir, siz bilmezsiniz ki.

217- Sana, sava haram olan ayda sava覺 soruyorlar. De ki: O ayda sava b羹y羹k bir g羹naht覺r. Fakat insanlar覺 Allah yolundan 癟覺karmak, onu ink璽r etmek, halk覺 Mescid-i Har璽m'dan menetmek ve mescit ehlini, oradan 癟覺karmak, Allah kat覺nda daha b羹y羹k bir g羹naht覺r. Fitneyse adam 繹ld羹rmeden de beterdir. G羹c羹 yeterse sizi dininizden d繹nd羹rmedik癟e sizinle savatan geri kalmaz onlar. Sizden birisi dininden d繹nd羹 de k璽fir olarak 繹ld羹 m羹 iledii hay覺rl覺 iler, d羹nyada da heder olup gitmi demektir, 璽hirette de. Onlard覺r ate ehli, orada da ebed簾yen kal覺rlar.[29][30]

218- 襤nananlar, Allah yolunda muhacir olanlar ve savaanlarsa, onlar Allah rahmetini umarlar. Allah da su癟lar覺 繹rt羹c羹d羹r, rah簾mdir.

219- Sana arap ve kumar覺n h羹k羹mlerini soruyorlar. De ki: 襤kisinde de hem b羹y羹k g羹nah var, hem insanlara faydalar var; fakat g羹nahlar覺, faydalar覺ndan daha 癟ok. Sonra mallar覺ndan neyi vereceklerini soruyorlar. De ki: Kendilerini s覺kmayan覺n覺, s覺k覺nt覺ya d羹羹rmeyenini, fazlas覺n覺. 襤te Allah, delillerini size b繹ylece bildirir, t璽 ki d羹羹nesiniz.30

220- D羹nyada da, 璽hirette de. Yetimleri de soruyorlar. De ki: Onlar覺n hallerini d羹zene koymak, ilerine kar覺mamaktan hay覺rl覺d覺r. Onlara kar覺覺r, onlarla uzla覺rsan覺z sonucu onlar da kardelerinizdir sizin. Allah, onlar覺n ilerini bozan覺, d羹zg羹n bir hale getirenden ay覺rt eder, bilir. Allah dileseydi iinizi sarpa sard覺r覺rd覺 sizin. 羹phe yok ki Allah pek 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet sahibidir.

221- Allah'a irk koan kad覺nlar覺, imana gelmedik癟e nik璽hlamay覺n. 襤man sahibi bir cariye bile sizi imrendiren bir m羹rik kad覺ndan daha hay覺rl覺d覺r. irk koan erkeklere de k覺zlar覺n覺z覺 vermeyin. M羹rik, sizi imrendirse bile iman ehli bir kul, ondan hay覺rl覺d覺r. Onlar, sizi atee 癟a覺r覺rlar, Allah'sa, izniyle cennete ve yarl覺ganmaya. Anarlar, hat覺rda tutarlar diye de insanlara delillerini apa癟覺k bildirmededir.

222- Sana hay覺z hakk覺nda da soruyorlar. De ki: O bir pisliktir. Hay覺z vaktinde kad覺nlardan 癟ekilin, temizleninceye dek onlara yaklamay覺n. Temizlendiler mi Allah size nas覺l emrettiyse 繹ylece yakla覺n. 羹phe yok ki Allah, adamak覺ll覺 t繹vbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.

223- Kad覺nlar覺n覺z, tarlalar覺n覺zd覺r. Tarlalar覺n覺za dilediiniz gibi girin ve kendiniz i癟in de 繹nceden haz覺rl覺kta bulunun. Allah'tan sak覺n覺n ve bilin ki ona ulaacaks覺n覺z. M羹jdele inananlar覺.

224- Ettiiniz yeminlerden dolay覺 iyilik etmenize, sak覺nman覺za, insanlar覺n aras覺n覺 bulman覺za Allah'覺 engel etmeyin. Allah duyar ve bilir.

225- Allah, bo yere yemin ettiiniz i癟in sizi su癟lu tutmaz, kalplerinizde, niyet y羹z羹nden kazand覺覺n覺z g羹nah dolay覺s覺yla sizi su癟lu tutar. Allah su癟lar覺 繹rter, ceza vermede acele etmez.

226- Kad覺nlar覺na yaklamamak i癟in yemin edenler, d繹rt ay beklerler. Erkekler, bundan vazge癟erlerse 羹phe yok ki Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

227- Boamay覺 kurmularsa 羹phe yok ki Allah duyar ve bilir.

228- Boanan kad覺nlar, 羹癟 ay 璽det beklerler. Allah'a ve son g羹ne inanm覺larsa Allah'覺n, rah簾mlerinde yaratt覺覺n覺 gizlemeleri hel璽l deildir. Kocalar覺, bu m羹ddet i癟inde bar覺mak isterlerse tekrar kad覺nlar覺n覺 almaya tam haklar覺 vard覺r. A覺r覺 ve eksik olmamak 羹zere kad覺nlar, kendi aleyhlerine olduu gibi, lehlerine de hak sahipleridir. Ancak erkekler, kad覺nlardan 羹st羹nd羹r. Allah y羹ce ve 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet sahibidir.

229- Boamak, iki defa olur. Ondan sonra ya g羹zellikle kad覺n覺 tutmak gerek, ya holukla b覺rakmak. Onlara verdiinizden bir ey almak da hel璽l deildir. Fakat erkek ve kad覺n, Allah s覺n覺rlar覺n覺 koruyamayacaklar覺ndan korkarlarsa o baka. Siz de onlar覺n Allah s覺n覺rlar覺n覺 muhafaza edemeyeceklerinden korkarsan覺z kad覺n覺n, hakk覺ndan vazge癟mesinde ikisi i癟in de g羹nah yok. Bunlar, Allah'覺n t璽yin ettii s覺n覺rlard覺r, bunlar覺 amay覺n sak覺n. Kim Tanr覺 s覺n覺rlar覺n覺 aarsa o ve o 癟eit adamlar, z璽limin ta kendisi olurlar.

230- Erkek, kad覺n覺 bir kere daha boayacak olursa bundan sonra kad覺n, baka bir kocaya varmad覺k癟a eski kocas覺na hel璽l olmaz. Kad覺n覺 alm覺 olan adam, onu boarsa o vakit Allah'覺n s覺n覺rlar覺n覺 koruyacaklar覺na 羹mitleri varsa kad覺n覺n, eski kocas覺na d繹nmesinde, tekrar evlenmelerinde bir beis yoktur. 襤te bunlar, Allah s覺n覺rlar覺d覺r ki bilen kavme a癟覺klanmadad覺r.[31]231- Kad覺nlar覺 boad覺n覺z da boand覺ktan sonraki m羹ddetlerini ge癟irdiler mi art覺k onlar覺 ya iyilikle tutun, yahut holukla sal覺verin. Haklar覺nda a覺r覺 mu璽melede bulunmak i癟in zararlar覺na olarak onlar覺 zorla tutmay覺n. Bunu kim yaparsa ancak kendisine zarar eder. Allah'覺n 璽yetlerini aka sanmay覺n. Size verilen Allah n簾metlerini, 繹羹t vermek i癟in indirdii kitab覺 ve ondaki hikmeti an覺n. Sak覺n覺n Allah'tan ve bilin ki o, her eyi bilir.

232- Kad覺nlar覺 boad覺n覺z da zamanlar覺n覺 ge癟irdiler mi aralar覺nda g羹zellikle uzla覺rlarsa kocalar覺na varmalar覺na engel olmay覺n. Bu, i癟inizde Allah'a ve son g羹ne inananlara verilmi bir 繹羹tt羹r. Bu, sizin i癟in daha hay覺rl覺d覺r, daha temiz bir itir. Siz bilmezsiniz ama Allah bilir.

233- Analar, emzirme zaman覺n覺 tamamlamak isterlerse tam iki y覺l, 癟ocuklar覺na s羹t verirler. Evl璽t sahibi olana da evl璽d覺n覺 emzirenin r覺zk覺n覺, elbisesini, 繹rfe g繹re, vermesi bor癟tur. Kimseye g羹c羹nden fazla bir ey teklif edilemez. Ne ana evl璽d覺ndan zarar g繹rmeli, ne baba. M簾ras癟覺ya da h羹k羹m ayn覺d覺r. Anayla baba, birbirleriyle dan覺覺rlar da, raz覺 olurlar, 癟ocuu memeden kesmek isterlerse beis yok. ocuklar覺n覺z覺 bakalar覺na emzirtmek isterseniz vereceiniz eyi g羹zelce, yollu yordaml覺 verdikten sonra art覺k size su癟 yoktur. Sak覺n覺n Allah'tan ve bilin ki Allah, ne yaparsan覺z g繹r羹r.

234- 襤癟inizden biri 繹l羹r de arkas覺nda kad覺n b覺rak覺rsa bu 癟eit adamlar覺n kad覺nlar覺 d繹rt ay, on g羹n beklerler. Bu m羹ddeti ge癟irdikten sonra meru bir s羶rette kendiliklerinden dilediklerine vaRabilirler, bu hususta size bir su癟 yoktur art覺k. Allah, ne yaparsan覺z, hepsinden de haberdard覺r.

235- Alaca覺n覺z kad覺nlara, onlar覺 alaca覺n覺z覺 anlatman覺zda, yahut da bunu gizlemenizde bir beis yok. Allah bilir ki siz, onlar覺 anacak, hat覺rlayacaks覺n覺z. Yaln覺z onlarla gizlice de s繹zlemeyin, doru ve yolunda bir s繹z s繹ylerseniz o baka. Farz olan m羹ddet ge癟medik癟e nikah ba覺n覺 balamaya kalk覺may覺n. 羹phe yok ki Allah, g繹nl羹n羹zdekini de bilir, bundan dolay覺 癟ekinin ondan. Bilin ki Allah su癟lar覺 繹rter, cezada acele etmez.

236- Kad覺nlar覺, onlara dokunmadan, yahut nik璽h paras覺 kesimeden boad覺n覺zsa beis yok. Ama onlar覺 da faydaland覺r覺n. G羹c羹 yeten, g羹c羹 yettii kadar, kudreti olmayan da kendi miktar覺nca ve 繹rfe uygun olarak bir ey versin. Bu, ihs璽n sahiplerine bir bor癟tur.

237- Onlara dokunmadan boarsan覺z nik璽h paras覺 kesmi olduunuz takd簾rde kabul ettiiniz paran覺n yar覺s覺n覺 vermeniz gerek. Ancak kad覺n, hakk覺n覺 ba覺lar, yahut nik璽h覺n d羹羹m羹 kimin elindeyse o, bu hakk覺 bahederse bu ayr覺. Sizin ba覺laman覺z, takvaya daha yak覺nd覺r. Aran覺zdaki 羹st羹nl羹羹 unutmay覺n. 羹phe yok ki Allah, yapt覺klar覺n覺z覺 g繹r羹r.

238- Koruyun namazlar覺, hele orta namaz覺na 癟ok dikkat edin ve Allah'a itaat ederek namaz k覺l覺n.32

239- Korkuyorsan覺z y羹r羹yerek, yahut hayvana binmi olduunuz halde k覺l覺n. Emniyete 癟覺kt覺n覺z m覺 bilmediiniz eyleri size belleten Allah'覺 an覺n.

240- 襤癟inizden 繹l羹p de kar覺s覺n覺 geride b覺rakacaklara gelince, onlara, evlerinden 癟覺karmaks覺z覺n y覺l覺na kadar bir ge癟im vasiyet etmeleri gerek. Yok, eer kar覺lar覺 evlerini b覺rak覺p giderlerse yapacaklar覺 meru bir eyden dolay覺 size su癟 yok. Allah 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet sahibidir.

241- Boanan kad覺nlar i癟in de art覺k ve eksik olmamak 羹zere bir ey vermek gerek. Bu da sak覺nanlara bir bor癟tur.

242- 襤te Allah, akl覺n覺z ersin diye size 璽yetlerini b繹yle apa癟覺k bildirir. [32]

243- G繹rmez misin ki binlerce kii, 繹l羹mden 癟ekinerek yurtlar覺ndan nas覺l 癟覺kt覺lar da sonra Allah onlara 繹l羹n dedi, sonra da diriltti onlar覺. 羹phe yok ki Allah, insanlara kar覺 ihs璽n sahibidir ama insanlar覺n 癟ou 羹kretmez.[33]

244- Allah yolunda vuruun, sava覺n ve bilin ki Allah, 羹phesiz duyar, bilir.

245- Kimdir o ki Allah'a g羹zel bir s羶rette bor癟 versin de Allah onu, o kimseye fazlas覺yla ve kat - kat 繹demesin? Allah daralt覺r da, ferahlat覺r da. Hepiniz de sonunda ona d繹n羹p ulaacaks覺n覺z.

246- G繹rmez misin 襤srailoulla-r覺n覺n ileri gelenlerini? Hani M羶s璽'dan sonra bir zaman geldi ki peygamberlerine, bize bir padiah g繹nder de ona uyup Allah yolunda savaa girielim demilerdi. Peygamberleri, size sava farz edilir de savamay覺verirseniz demiti. Neden savamayacakm覺覺z demilerdi, yurtlar覺m覺zdan 癟覺kar覺ld覺k, evlad覺m覺zdan ay覺rd覺lar bizi. Fakat sava farz edilince pek az覺 katland覺, 繹b羹rleri d繹n羹verdiler. Allah bilir z璽limleri.[34] [35] [36]

247- Peygamberleri, Allah size padiah olarak T璽l羶t'u g繹nderdi dedi. Nas覺l olur da dediler, bize buyruk y羹r羹t羹r o? Bizim ondan ziyade padiahl覺a hakk覺m覺z var, malca da bizden 羹st羹n deil. Peygamberleri, 羹phe yok ki dedi, onu Allah se癟mi sizden 羹st羹n etmi, ona bilgi ve v羹cut bak覺m覺ndan 羹st羹nl羹k vermitir. Allah, m羹lk羹n羹 dilediine verir. Allah'覺n rahmeti boldur, her eyi bilir.35

248- Gene peygamberleri demiti ki: Onun padiahl覺覺n覺n apa癟覺k alameti, Rabbinizden size itminan ve s羹k羶n veren, i癟inde, M羶s璽 ile H璽r羶n soyundan artakalanlar bulunan ve melekler taraf覺ndan ta覺nan tabutla gelmesidir. 襤nanm覺s覺n覺z ite bunda, size kesin bir delil var.36

249- T璽l羶t, orduyla harekete ge癟ince dedi ki: Allah sizi bir 覺rmakla s覺nayacak. Kim o 覺rma覺n suyundan i癟erse benden deil, onu tatmayan benden. Yaln覺z eliyle bir avu癟 su alana s繹z yok. Irmaa gelince hemen hepsi i癟ti, i癟lerinden pek az覺 i癟medi. T璽l羶t ve onunla ber璽ber bulunan inananlar, o 覺rma覺 ge癟ince, bizim bug羹n C璽l羶t'la ordusuna kar覺 duracak takatimiz yok dediler. Allah'a kavuacaklar覺n覺 umanlarsa nice azl覺k taife vard覺r ki dediler, Allah'覺n izniyle 癟okluk taifeye 羹st olmutur, Allah sabredenlerledir.

250- C璽l羶t'la ordusuna kar覺 癟覺k覺nca da Rabbimiz dediler, sen bize sab覺rlar ver, ayaklar覺m覺z覺 diret, bizi k璽firlere 羹st羹n et.[37]

251- Allah'覺n izniyle onlar覺 bozdular. D璽v羶d da C璽l羶t'u 繹ld羹rd羹. Allah, kendisine saltanat ve hikmet ihs璽n etti, diledii b璽z覺 eyleri de belletti. Allah insanlar覺, birbiriyle sav覺p gidermeseydi yery羹z羹 mutlaka bozulup giderdi fakat Allah'覺n 璽lemlere ihs璽n覺 var, l羹tf羹 var.[38]

252- 襤te bunlar, Allah'覺n delilleridir. Onlar覺 sana hakk覺yla okumaday覺z ve muhakkak ki sen, g繹nderilenlerdensin, peygamberlerdensin.

253- O peygamberlerden b璽z覺s覺n覺 b璽z覺s覺na 羹st羹n ettik. Onlardan Allah'la konuan var, b璽z覺lar覺n覺n da derecelerini y羹celtmitir. Meryemolu 襤sa'ya apa癟覺k deliller verdik, onu, R羶h-ul-Kud羹s'le kuvvetlendirdik. Allah dileseydi onlardan sonrakiler, kendilerine apa癟覺k deliller geldikten sonra art覺k birbirlerini 繹ld羹rmezlerdi. Ama gene de ayk覺r覺l覺a d羹t羹ler. 襤癟lerinde inanan var, inanmayan var. Allah dileseydi birbirlerini 繹ld羹rmezlerdi, fakat Allah dilediini, diledii gibi yapar.

254- Ey inananlar, sizi r覺z覺kland覺r-d覺覺m覺z eylerden bir k覺sm覺n覺 yoksullara harcay覺n o g羹n gelip 癟atmadan ki o g羹n ne al覺-veri var, ne dostluk, ne efaat. K璽firlere gelince onlard覺r z璽limler. [39]

255- yle bir Allah ki ondan baka yoktur tapacak. Diridir, her an yaratt覺klar覺n覺 tedb簾r ve tasarruf edip durur. Ne uyuklamaya kap覺l覺r, ne uykuya dalar. Onundur ne varsa g繹klerde ve yery羹z羹nde. Kimdir izni olmad覺k癟a onun yan覺nda efaate kalk覺acak? nlerindekini de bilir, artlar覺ndakini de. Onun bilgisinden, diledii miktardan baka hi癟bir eyi kavrayamazlar. K羹rs羹s羹 g繹kleri de kaplay覺p kucaklam覺t覺r, yery羹z羹n羹 de. G繹羹, yeri korumak, ona a覺r da gelmez. O'dur 癟ok y羹ce ve 癟ok ulu.39

256- Dinde zor yok. Ger癟ekten de doru yolla azg覺nl覺k apa癟覺k meydana 癟覺km覺t覺r. Kim putlar覺 ink璽r edip Tanr覺'ya inan覺rsa 羹phe yok, 繹yle salam bir kulpa yap覺m覺t覺r ki hi癟 kopmaz o ve Allah her eyi duyar, bilir.

257- Allah, dostudur inananlar覺n. Onlar覺 karanl覺klardan 覺覺a 癟覺kar覺r. 襤nan-mayanlar覺nsa dostlar覺 eytan'd覺r, onlar覺 覺覺ktan karanl覺klara g繹t羹r羹r. Onlard覺r ate ehli, onlard覺r orada ebed簾 kalanlar.

258- Kendisine Allah'覺n saltanat verdii kiinin, 襤brah簾m'le 癟ekimeye balad覺覺n覺 g繹rmedin mi? O zaman 襤brah簾m, benim Rabbim diriltir, 繹ld羹r羹r demiti. O, ben de diriltirim, 繹ld羹r羹r羹m dedi. 襤brah簾m dedi ki: 羹phe yok ki Allah, g羹nei doudan 癟覺karmada, sen bat覺dan dodur. 襤nanmayan, bu s繹ze a覺r覺p kalm覺t覺. Allah z璽lim kavmi doru yola sevketmez ki.[40]

259- Bir de hani yap覺lar覺 癟繹km羹, 癟at覺lar覺 d繹emelerinin 羹st羹ne y覺k覺lm覺 ehre urayan, Allah bu ehri, 繹l羹m羹nden sonra nas覺l diriltecek ki demiti. Allah, onu tam y羹z y覺l 繹l羹 bir halde b覺rakm覺, sonra diriltmiti de demiti ki: Ne kadar yatt覺n? O da bir g羹n, yahut g羹n羹n birka癟 saati kadar bir m羹ddet demiti. Allah, tam y羹z y覺l yata kald覺n. Yiyeceine, i癟eceine bak, hen羹z bozulmam覺 bile. Eeine de bak; bu i seni, insanlara bir delil g繹stermek maksad覺yla oldu; eein kemiklerini nas覺l birletiriyor, sonra onlara nas覺l et giydiriyoruz, hele dikkat et demiti. Bu, ona apa癟覺k belli olunca dedi ki: Bilirim, 羹phe yok ki Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.[41]

260- An o zaman覺 da, hani 襤brah簾m, Rabbim demiti, 繹l羹y羹 nas覺l diriltirsin? Allah, inanm覺yor musun demiti de 襤brah簾m, evet, inan覺yorum ama kalbim tam yat覺s覺n, iyice anlayay覺m demiti. Allah da demiti ki: D繹rt ku al, onlar覺 kesip parampar癟a et, par癟alar覺n覺 birbirine kat, sonra o kar覺覺k par癟alardan her birini bir da覺n 羹st羹ne koy, sonra da onlar覺 癟a覺r, koarak sana gelecekler. Bil ki Allah, 羹phe yok ki pek y羹cedir, hikmet sahibidir.

261- Mallar覺n覺 Allah yolunda harcayanlar, her baa覺nda yedi y羹z tanesi olan ve tam yedi tane baak bitiren tek bir tohuma benzer. Allah dilediine kat kat verir, artt覺r覺r. Allah'覺n ihs璽n覺 boldur ve her eyi bilir.

262- Mallar覺n覺 verip ard覺ndan da, verdiklerinin balar覺na kakmayanlar覺n, onlara minnet y羹klemeyen ve eziyette bulunmayanlar覺n ecri, Rableri kat覺ndad覺r. Onlara ne korku vard覺r, ne h羹z羹n.

263- G羹zel s繹z ve su癟 ba覺lama, ard覺nda minnet olan sadakadan hay覺rl覺d覺r. Allah m羹stan簾dir, ceza vermede acele etmez.

264- Ey inananlar, mal覺n覺 insanlara g繹steri i癟in harcayan ve Allah'a, 璽hiret g羹n羹ne inanmayan kii gibi sadakalar覺n覺z覺, baa kakmakla minnet ve eziyetle hi癟 verilmemi bir hale getirmeyin. O 癟eit adam, sanki iddetli bir yamur alt覺nda kal覺p 羹st羹ndeki topra覺n kayarak s覺v覺mas覺yla kaypak bir hale gelen kayad覺r. O 癟eit adamlar, kazan癟lar覺ndan hi癟bir sevap elde edemezler ve Allah, inanmayan kavmi doru yola sevk etmez.

265- Mallar覺n覺, Tanr覺 r覺zas覺n覺 kazanmak ve 繹zlerindekini yerli bir hale getirip kendilerine m璽l etmek i癟in verenlerse bir tepedeki bah癟eye benzerler; bol-bol yaan yamur, o bah癟enin meyvelerini iki misline 癟覺kar覺r. Hatt璽 bu 癟eit yamur yamasa bile mutlaka bir 癟isentiye kavuur oras覺 ve Allah, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺z覺 g繹r羹r.

266- Biriniz arzular m覺 ki onun bir hurma fidanl覺覺, bir 羹z羹m ba覺 olsun, k覺y覺s覺ndan 覺rmaklar aks覺n, o fidanl覺kta, o bada b羹t羹n meyveler yetisin, kendisi de ihtiyarl覺a d羹s羹n, k羹癟羹k ve 璽ciz d繹l羹-d繹羹 bulunsun da tam bu 癟ada fidanl覺覺na, ba覺na, yak覺p kavurucu bir sam yeli gelip 癟ats覺n, bah癟e ve ba, yan覺p mahvolsun? 襤te Allah, d羹羹n羹rs羹n羹z diye size delillerini b繹yle a癟覺klar.

267- Ey inananlar, kazand覺覺n覺z temiz eylerden, yery羹z羹nden sizin i癟in 癟覺kard覺覺m覺z nesneleri verin, g繹rmemek i癟in g繹zlerinizi yummadan ele alamayaca覺n覺z baya覺 ve aa覺l覺k eyleri deil ve bilin ki Allah, m羹stan簾dir ve tam hamda l璽y覺k olan odur.

268- eytan, sizi yoksullua 癟a覺r覺r, size k繹t羹l羹羹 buyurur. Allah'sa yarl覺gamas覺na, ihs璽n覺na davet eder ve Allah'覺n ihs璽n覺 boldur, her eyi o bilir.

269- Dilediine hikmet ihs璽n eder ve kime hikmet ihs璽n ederse 羹phe yok ki o, 癟ok hayra nail olmu demektir, fakat bunu, akl覺 ba覺nda olanlardan bakalar覺 d羹羹nmez bile.[42]

270- Ne sadaka verir ve ne adak adarsan覺z 羹phe yok ki Tanr覺, bilir onu ve z璽limlere hi癟bir yard覺mc覺 yoktur.

271- Sadakalar覺n覺z覺 a癟覺k verirseniz ne ho, fakat gizlice yoksullara verecek olursan覺z bu, size daha hay覺rl覺d覺r ve bu, g羹nahlar覺n覺z覺n kar覺l覺覺 olur; Allah ne yaparsan覺z hepsinden haberdard覺r.

272- Onlar覺 doru yola g繹t羹rmek sana ait deil. Fakat Allah dilediine doru yolu g繹sterir. Hayra ait bir ey verirseniz bunun faydas覺 size. Z璽ten yoksullara vermeniz de ancak Allah r覺zas覺 i癟indir. Hay覺r yapmak i癟in verdiiniz ey, size fazlalat覺r覺l覺r ve siz zul羹m g繹rmezsiniz.

273- Verilen eyler, kendilerini tamam覺yla Allah yoluna vermi olup yery羹z羹nde dolaamayan yoksullara aittir. Bilmeyen kii, onlar覺n istinalar覺n覺 g繹r羹p zengin san覺r, halbuki sen, y羹zlerinden tan覺rs覺n onlar覺. Y羹zsuyu d繹kerek halktan bir ey istemez onlar. Hay覺r i癟in ne harcarsan覺z 羹phe yok ki Allah, onu bilir.

274- Mallar覺n覺 gece ve g羹nd羹z, gizli ve a癟覺k harcayanlar yok mu, onlar覺n ecirleri, Rableri kat覺ndad覺r ve onlara ne korku vard覺r, ne de mahzun olurlar.

275- Faiz yiyenler, ancak eytan taraf覺ndan 癟arp覺lm覺 gibi bir hale geliverirler. Bu da onlar覺n, al覺-veri de faiz almaya benzer, onun eidi demelerindendir. Allah, al覺-verii hel璽l etti, faizi haram. Rabbinden kendisine 繹羹t verilen, faizden vazge癟erse eskiden ald覺klar覺 ona aittir, ii de Allah'a ait. Fakat bundan sonra gene tutup faiz alanlar, ate ehlidir, orada da ebed簾 kal覺rlar.

276- Allah faizi eksiltir, sadakalar覺ysa artt覺r覺r ve Allah, fazlas覺yla ink璽ra d羹羹p 癟ok su癟 ileyenlerin hi癟birini sevmez.

277- 襤nananlara, iyi iler yapanlara, namaz k覺lanlara, zek璽t verenlere gelince: Onlar覺n ecirleri Rableri kat覺ndad覺r, onlara ne korku vard覺r, ne h羹z羹n.

278- Ey inananlar, Allah'tan sak覺n覺n ve art覺k almad覺覺n覺z faizleri b覺rak覺n inanc覺n覺z varsa.

279- Bunu yapmazsan覺z bilin ki Allah'la ve Peygamberiyle savaa giritiniz. T繹vbe ederseniz anamal覺n覺z sizindir, ne zulmedersiniz, ne zul羹m g繹r羹rs羹n羹z.

280- Bor癟lu dardaysa genileyinceye dek m羹hlet verin ona. Borcunuzu sadaka olarak ba覺larsan覺z bu, bilseniz, sizin i癟in daha hay覺rl覺d覺r.

281- Sak覺n覺n o g羹nden ki d繹n羹p Allah'a ulaacaks覺n覺z, sonra da herkese kazanc覺n覺n kar覺l覺覺 verilecek ve onlara zulmedilmeyecek.

282- Ey inananlar, muayyen bir m羹ddet i癟in bor癟land覺覺n覺z vakit bunu mutlaka yaz覺n. Aran覺zda bir yaz覺c覺 bulunsun ve bunu dosdoru yazs覺n. Yaz覺c覺, Allah kendisine nas覺l bellettiyse 繹ylece yazmaktan 癟ekinmesin bor癟lanan da yazd覺rs覺n, onu gelitiren Allah'tan 癟ekinsin de hi癟bir noktay覺 eksik b覺rakmas覺n. Bor癟lu, ak覺ls覺z biriyse, yahut akl覺 azsa, yazd覺rmaya g羹c羹 yetmezse vel簾si, doru olarak yazd覺rs覺n. Adamlar覺n覺zdan iki erkei de bu mu璽meleye tan覺k tutun. 襤ki erkek olmazsa biri unuttuu vakit 繹b羹r羹n羹n hat覺rlatmas覺 i癟in raz覺 olaca覺n覺z kimselerden bir erkekle iki kad覺n tan覺k olsun. Tan覺klar da, 癟ar覺ld覺klar覺 vakit ka癟覺nmas覺nlar. Az olsun, 癟ok olsun, muayyen m羹ddete kadar verilen borcu yazmaktan 羹enmeyin. Bu, Allah kat覺nda daha ziyade ad璽lete uyan, tan覺kl覺k i癟in daha salam olan, teredd羹de ve 羹pheye d羹memenize daha ziyade yarayan bir eydir. Ancak pein al覺-verite bulunuyor, mal覺, aran覺zda elden ele devrediyorsan覺z onu yazmamakta bir su癟 yok size. Al覺-verite de tan覺k bulunsun, yazan da hi癟 zarar g繹rmesin, tan覺k da. Zarar verirseniz bu, 羹phe yok ki bir isyand覺r sizin i癟in. Sak覺n覺n Allah'tan, Allah size 繹retmededir ve Allah, her eyi tamam覺yla bilir.

283- Eer bir yolculuktaysan覺z, k璽tip de bulamad覺n覺zsa al覺nan rehin de k璽fi. Birbirinize emniyetiniz varsa emniyet edilen bor癟lu, kendisini gelitiren Allah'tan sak覺ns覺n da emanetini tama-m覺yla 繹desin ve tan覺kl覺覺 gizlemeyin. Kim gizlerse 羹phe yok, kalbi g羹naha batar ve Allah yap覺klar覺n覺z覺 tamam覺yla bilir.

284- Allah'覺nd覺r g繹klerde ne varsa ve yery羹z羹nde ne varsa. 襤癟inizdekini a癟覺klasan覺z da, gizleseniz de Allah, onunla sizi hesaba 癟eker. Dilediini yarl覺gar, dilediini azapland覺r覺r ve Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

285- Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene inanm覺t覺r, inananlar da. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplar覺na, peygamberlerine inanm覺t覺r. Peygamberlerinden hi癟birini 繹b羹r羹nden ay覺rmay覺z, duyduk demilerdir ve itaat ettik, Rabbimiz, yarl覺ganma dileriz senden, varaca覺m覺z yer, tap覺nd覺r senin.

286- Allah, hi癟 kimseye g羹c羹n羹n yeteceinden fazla bir ey teklif etmez. Herkesin kazand覺覺 sevap kendisine aittir, elde ettii su癟 gene kendisine ait. Rabbimiz, bizi muaheze etme unuttuysak, yahut yan覺ld覺ysak. Rabbimiz, bize a覺r y羹k y羹kleme bizden 繹ncekilere y羹klediin gibi. Rabbimiz, y羹kleme g羹c羹m羹z羹n yetmeyecei eyi. Ba覺la bizi, yarl覺ga bizi, ac覺 bize, sensin yard覺mc覺m覺z, art覺k yard覺m et bize inanmayanlara kar覺.[43]

 


 

 

 [1]) yette bahis konusu olan Allah ahdi hakk覺nda 癟eitli s繹zler var. Ahid bir eyi korumak anlam覺na gelir. 襤nsanlar覺n ak覺llar覺yla, eserlerini g繹r羹p, peygamberlerle, kitaplarla doruluunu anlad覺ktan sonra gene Tanr覺n覺n varl覺覺n覺, birliini ink璽r etmeleri; peygamberlerin s繹zlerini, buyruklar覺n覺 duyduktan sonra itaat etmemeleri, Tanr覺 ahdini bozmalar覺d覺r denmitir. Eski kitaplarda Hz. Muham-med (s.a.a)'in Peygamber olarak g繹nderilecei yaz覺ld覺覺 halde inanmayanlar覺n, Tanr覺 ahdini bozmu olduklar覺n覺 s繹yleyenler de olmutur ki Tabari, bunu kab羶l eder. Allah'覺n, ulat覺r覺lmas覺n覺 buyurduu ey de, insanlar覺n, Peygamberlere ve inananlara ulamalar覺, onlara kat覺lmalar覺d覺r. Yak覺nlar覺 g繹r羹p g繹zetmek, b羹t羹n peygamberlere inanmak, inanca ib璽detleri katmakt覺r diyenler de vard覺r.

[2]) 38. Ahd-i At覺yk, Tekvin, 1. 26 ve devam覺, 2-3. Bu kitapta aynen Kur璽n'daki gibi dem Peygamber yarat覺l覺r, yaln覺z cennete deil de dou taraf覺nda Aden'de kurulan bir bah癟ede konaklar. Her eyden yiyip i癟mesine izin verilir, yaln覺z hayr覺, erri bilmek aac覺ndan yememesi emrolunur ve yediin g羹n 繹l羹rs羹n denir. Tanr覺, Hz. dem'e b羹t羹n hayvanlar覺n adlar覺n覺 koydurur. (Devam覺, sonnot No:1)

[3]) 襤blis kelimesinin, iddetli s覺k覺nt覺ya, kedere uramak anlam覺na gelen "ibl璽s" kelimesinden geldii s繹ylendii gibi bu s繹z羹n Arap癟a olmay覺p yabanc覺 bir dilden Arap癟a'ya ge癟tii de s繹ylenmitir (al-M羹fred璽t, s. 59, Mecma'-羹l-Beyan, c.1, s.35).

[4]) K覺rk gece. Bu bahis Ahd-i At覺yk'覺n Huruc b繹l羹m羹nde ge癟er (24, 32). Yaln覺z Ahd-i At覺yk'te buza覺y覺 yapan, H璽r羶n'dur, Kur璽n'sa 20. s羶renin 94. 璽yetinde H璽r羶n'un bunu yapmad覺覺n覺, hatt璽 bu hususta 襤srailoullar覺na 繹羹tler verdiini, fakat Sam簾ri'nin onlar覺 kand覺rarak bu ii yapt覺覺 anlat覺l覺r.

[5]) Bahsedilen ehir Kud羹s't羹r demitir.

[6] ) Ahd-i At覺yk, Huruc, 17, 5-6.

[7]) S璽bie'ye Hanif de denir. Bunlar, 襤brah簾m Peygamberin dinine salik olanlard覺r denmitir. Ansiklopedya Britanika'ya g繹re Babil'de, yar覺 H覺ristiyan bir mezhebe tabi olanlard覺r. Bunlar, Yahya Peygambere uyanlara benzerlerdi. Habib-i Necc璽r, Ebu-Zerr, Selman ve saire gibi b璽z覺 kiiler, bu mezhepten say覺lm覺lard覺r. ehristan簾, "al-Mileli ven-Nihal" inde bu f覺rkay覺 S璽bie ve Hunef璽 diye ikiye ay覺r覺yor. Ona g繹re S璽bie, cismani bir mutavass覺tla deil de ruhani bir vas覺tayla Tanr覺 bilinebilir ve ona ula覺l覺r derler. (Devam覺, sonnot No: 2)

[8]) M羹calid, kalplerinin 癟arp覺ld覺覺n覺 s繹yler (Mecma'羹l-Beyan 1, 56).

[9]) R羶h-羹l-Kud羹s, bu 璽yette ve gene bu s羶renin 253., 5. s羶renin 110. 璽yetlerinde ge癟er ve b羹t羹n bu 璽yetlerde 襤sa'n覺n Ruh-羹l-Kud羹s'le teyit edildii bildirilir. 16. s羶renin 2. 璽yetinde "Ruh" diye ad覺 ge癟er ve meleklerin, Tanr覺 kullar覺ndan dilediine ve emriyle, Ruh'la melekleri indirdiini bildirir. Ayn覺 s羶renin 102. 璽yetinde Ruh-羹l-Kud羹s''羹n, ger癟ek olarak, inananlar覺, inan癟lar覺nda tespit i癟in Rab taraf覺ndan indirildii s繹ylenir. 26. s羶renin 193. 璽yetinde, Ruh-羹l-Emin diye an覺l覺r ve Hz. Peygamberin kalbine, Kur璽n'la indii s繹ylenir. 40. s羶renin 15. 璽yetinde Ruh'un, kullar覺ndan dilediine, emriyle ilga edildii, 58. s羶renin 22. 璽yetinde inananlar覺n Ruh'la teyit edildii, 70. s羶renin 4. 璽yetinde meleklerle Ruh'un, uzunluu elli bin y覺l olan bir g羹nde, g繹e aaca覺, 78. s羶renin 38. 璽yetinde Ruh'la meleklerin, k覺yamette ayr覺 birer saf tekil edecei, 77. s羶renin 4. 璽yetinde Rablerinin izniyle meleklerle Ruh'un kadir gecesi yere inecei, 19. s羶renin 17. 璽yetinde Ruh'un, Meryem'e bir insan s羶retinde temess羹l ettii bildirilir. (Devam覺, sonnot No: 3)

[10]) Cibril, Cebreil, Cebrail, Cibr璽l tarzlar覺nda da kullan覺l覺r. Bu s繹z羹n Arap癟a olmay覺p S羹ryaniciden geldii ve S羹ryanicide cebr kelimesinin kul, il, kelimesinin de Allah anlam覺n覺 ifade ettii ve bu s繹z羹n Tanr覺 kulu demek olduu s繹ylenmitir. (Mecma'羹l-Beyan, 1. 71). Tanr覺 kudreti anlam覺na geldiini s繹yleyenler de vard覺r. Ahd-i At覺yk'te, Cebrail'in vahiy melei olduu, Dany璽l b繹l羹m羹nden anla覺l覺yor (8, 16). Fakat ayn覺 kitaptan, 襤srailoullar覺n覺n Mik璽il'i daha 癟ok sevdikleri anla覺lmaktad覺r (12, 1) Fedekli Yah羶dilerin bir k覺sm覺n覺n, Cebrail bizim d羹man覺m覺zd覺r, bize azapla, harple gelir; Mik璽l, bollukla, iyilikle gelir demilerdi. Bu 璽yet, bunun 羹zerine vahyedilmitir. Cebrail, 襤sl璽m inanc覺nda, peygamberlere vahiy getiren melektir.

[11]) Mik kelimesinin, kulca覺z anlam覺na S羹ryanice bir kelime olduu ve Mik璽il'in Allah kulca覺z覺 anlam覺na geldii s繹ylenmitir (Mecma'羹l-Beyan, ayn覺 sah簾fe). Mik璽il, yelleri estiren, yamuru yad覺ran, Tanr覺 dileine g繹re r覺z覺klar覺 b繹len, paylat覺ran melektir. Sur'u da bu melek 羹fleyecektir. Mik璽il, Mik璽l tarz覺nda da s繹ylenir.

[12]) Ahd-i At覺yk'te S羹leyman'覺n, kad覺nlar覺n覺n hat覺r覺 i癟in putlara mabetler yapt覺rd覺覺 ve Tanr覺n覺n, onun aleyhine gazebe geldii anlat覺l覺r (M羹luk-i S璽lis, 11, 1 Y. d.). Kur璽n, bu riv璽yeti reddeder. H璽rut, M璽rut adl覺 iki melekten bahseden bu 璽yetteki "melekeyn"i, "melikeyn" diye okuyanlar vard覺r ki bunlara g繹re H璽rut ve M璽rut Babil'de h羹k羹m s羹ren iki padiaht覺r. Bunlar D璽vut ve S羹leyman Peygamberlerdir diyenler de vard覺r. D璽vut ve S羹leyman, Ahd-i At覺yk'e g繹re peygamber olmay覺p iki padiaht覺r, halbuki Kur璽n bunlar覺 peygamber olarak kabul eder. Bu 璽yetler, "S羹leyman k璽fir olmad覺, fakat insana b羹y羹 belleten eytanlar k璽fir oldular. 襤ki melee sihir indirilmedi, fakat Babil'deki H璽rut ve M璽rut'a b羹y羹 bilgisi verildi" tarz覺nda tevil de edilmitir, fakat bu tevil, nass覺n sarahat覺na uymaz. Bu melekler hakk覺nda t羹rl羹 t羹rl羹 riv璽yetler ve hik璽yetler vard覺r (Bak覺n覺z; 襤sl璽m Ansiklopedisi, Azer: Garbi Asya ve Anadolu Akvam-覺 Kadimesinin Din Tarihi, Konya Mecmuas覺, say覺. 34, 5. Konya - 1940, s. 1922-1936).

[13]) Bizi de g繹zet anlam覺na gelen "R璽in璽" s繹z羹n羹 Yah羶diler, "R璽in璽 - 癟oban覺m覺z" tarz覺na 癟evirdiler. Bu 璽yet, bu y羹zden vahyedildi.

[14]) Bu ve buna benzer 璽yetler, M羶s璽 Peygamber zaman覺ndaki vahiyleri, hik璽ye yollu tekrarlar, yoksa h羹k羹m bak覺m覺ndan b羹t羹n devirlere amil deildir.

[15]) Hz. 襤brah簾m'in s覺nand覺覺 s繹zler, olunun kesilme emridir diyenler bulunmu, 37. 璽yette, dem Peygamberin belledii s繹zler olduunu s繹yleyenler de olmutur (Mecma-羹l Beyan, 1. 84-85).

[16]) Hanif s繹z羹, b璽t覺l dinlerden ger癟ek dine daha mail, doru, d羹z anlamlar覺na gelir. Yah羶dilikten ve H覺ristiyanl覺ktan meyledip doruyu kabul ettikleri cihetle bu inanc覺 benimseyenlere denmitir. Hanif, doru dinde sabit ve haniflik, doruluk anlamlar覺na gelir diyenler de vard覺r. Hanif dini, M羹sl羹manl覺ktan 繹nce Araplar aras覺nda b璽z覺 kimseler taraf覺ndan benimsenmiti. Haimoullar覺n覺n 癟ou bu inan癟tayd覺 (62. 璽yetin izah覺na da bak覺n覺z).

[17]) Allah'覺n verdii renk. 襤bn-i Abbas, Hasen, Kat璽de ve M羹c璽hid'e g繹re Allah dinine yap覺makt覺r. 襤mam Ca'fer-羹s-S璽d覺k (a.s), Allah rengine, M羹sl羹manl覺k demitir. Ferr璽 ve Belhi, bu s繹z羹, s羹nnet anlam覺na alm覺lard覺r. Tanr覺 yarat覺覺 diyenler de vard覺r (Mecma'羹l-Beyan, 1. 92). R璽g覺b-覺 襤sfahan簾'ye g繹re Tanr覺n覺n, insanlar覺 hayvanlardan ay覺rt etmek 羹zere ihs璽n ettii ak覺ld覺r ve gene ona g繹re H覺ristiyanlar, doan 癟ocuu, doumunun yedinci g羹n羹 Amudiyye suyunda Vaftiz ederler ve b繹ylece... (Devam覺, sonnot No: 4)

[18]) K覺ble, ibadette d繹n羹len cihete ve mabede denir. M羹sl羹manl覺kta ilk k覺ble, Kud羹s't羹. Hicretten on alt覺 ay sonra K璽'be, k覺ble oldu ve bir 繹le namaz覺nda bu emir vahyedildi. Namaz k覺l覺nan yere bir mescit yap覺lm覺 ve bu y羹zden o mescide iki k覺ble mescidi anlam覺na gelen "Mescid-羹l-K覺bleteyn" denmitir.

[19]) 襤mamdan maksat, ger癟ek inanc覺 belirten namazd覺r ve 璽yet 繹nceden Kud羹s'e kar覺 k覺l覺nan namaz覺n zayi olmayaca覺n覺 bildiriyor.

[20]) Saf璽, d羹z ta anlam覺na gelir. Toz toprak gibi baka bir madde ile kar覺mam覺 taa da derler. Merve de yumuak bir hale gelmi kat覺 taa denir. Hac, l羹gatte, tekrarlamak niyetiyle bir eyi kastetmektir. eriatta, malla ve bedenle yap覺lan bir ibadettir. Yol eminse ergenlik 癟a覺na gelen M羹sl羹man, hasta deilse, ailesinin ge癟imi yerindeyse ve kendisi zenginse 繹mr羹nde bir kere Mekke'de muayyen t繹reni yapmak zorundad覺r. Saf璽 ve Merve, Mekke civar覺nda iki tepedir. C璽hiliyye devrinde Saf璽'da s璽f, Merve'de N璽ile denen iki put vard覺. M羹sl羹manl覺ktan 繹nceki Hac t繹reninde M羹rikler Saf璽 ile Merve aras覺nda sa'y yaparlarken, yani yedi kere gidip gelirlerken bu iki puta ellerini, y羹zlerini s羹rerlerdi. Hac t繹renini, ekonomik bir zaruret olarak teri eden ve sa'y geleneini de b覺rakan M羹sl羹manl覺k, Saf璽 ile Merve'den bu putlar覺 kald覺rm覺t覺r.

[21]) l羹 eti, M羶s璽 dininde de haramd覺r (L璽vililer, 7, 24), kan (26 , 27) ve domuz da 繹yle (11, 7).

[22]) Oru癟 herhangi bir eyden nefsi 癟ekmektir. eriatta muayyen bir zaman i癟inde nefsi, yemekten i癟mekten, cim璽dan menetmektir. Oru癟 Musevilerle H覺ristiyanlarda da vard覺r.

[23]) Oru癟 tutmaya kudreti varken yiyen kiinin her g羹n bir yoksulu doyurmas覺, bir riv璽yete g繹re neshedilmitir. Bunu kabul edenlere g繹re bu 璽yetin h羹km羹n羹 kald覺ran 璽yet, bu s羶renin 185. 璽yetidir ve o 璽yette yaln覺z hasta olan覺n, yahut seferde bulunan覺n orucunu yiyebilecei bildirilmitir. Bu, 襤bn-i Abbas,覺n s繹z羹d羹r. Hasen ve At璽'ya g繹re bu h羹k羹m, kald覺r覺lmam覺t覺r. (Devam覺, sonnot No: 5)

[24]) 襤bn-i Abbas'覺n, Kat璽de'nin ve At璽'n覺n riv璽yetlerine g繹re Araplarda, hac i癟in ihram girenler, evlerine, kap覺lar覺ndan girmezler, arka taraftaki duvar覺 amak s羶retiyle girerlerdi. 覺karken de gene o s羶retle 癟覺karlard覺. Bunu Eb羹l-C璽r羶d, 襤mam Muhammed-羹l-B璽k覺r'dan da riv璽yet etmitir. Kurey, Kin璽ne, Huz璽a, Sak覺yf, Cem, Sa'saa olu Ben羶-mir boylar覺n覺n, bu ii yapmad覺klar覺n覺 s繹yleyenler olmutur. B璽z覺lar覺na g繹reyse bu 璽dete uyanlar, bu boylard覺r. Ayn覺 zamanda 璽yetten, bir ii, o iin baar覺lacak y繹nlerinden, iyilii ve hayr覺, iyi ve hay覺rl覺 kiilerden aray覺n anlam覺n覺 da verdiini s繹yleyenler vard覺r. "Evlere kap覺lar覺ndan girin" c羹mlesinin tefsirinde Eb羶-C璽'fer Muhammed-羹l-B璽k覺r (a.s), Muhammed'in soyu, Tanr覺 kap覺lar覺d覺r, Tanr覺 yoludur, onlar cennet davet癟ileridir; hakk覺 oraya 癟ekenler, halka k覺lavuzluk edenlerdir demitir. (Mecma'羹l-Beyan, c. I, s.120).

[25]) Umre, Arafat da覺nda gecelemeksizin yap覺lan hac t繹renidir. Hac, muayyen bir mevsimde yap覺l覺r, umrenin mevsimi yoktur. Ancak hacdan 繹nce veya sonra yap覺lmas覺, yahut recep ay覺nda edas覺 s羹nnet say覺lm覺t覺r. 襤mamiyye'de umre, hac gibi farzd覺r.

[26]) Arafat, Mekke civar覺ndaki dad覺r. Hac覺lar, zilhiccenin dokuzuncu g羹n羹 burada toplan覺rlar. Me'ar-羹l-Har璽m, M羹zdelife civar覺ndaki yerdir. Arafat'tan inilirken buradan ge癟ilir.

[27]) Say覺l覺 g羹nler, zilhiccenin on birinci, on ikinci, on 羹癟羹nc羹 g羹nleridir; bu g羹nlere "Eyyam-覺 Ter覺yk" denir. Bayram g羹n羹nde ve bu g羹nlerde, namazlardan sonra tekbir getirilir. yet, bunu emrediyor.

[28]) Say覺l覺 g羹nler, zilhiccenin on birinci, on ikinci, on 羹癟羹nc羹 g羹nleridir; bu g羹nlere "Eyyam-覺 Ter覺yk" denir. Bayram g羹n羹nde ve bu g羹nlerde, namazlardan sonra tekbir getirilir. yet, bunu emrediyor.

[29]) Bu ay, recep ay覺d覺r. Araplar, M羹sl羹manl覺ktan 繹nce Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylar覺nda sava etmezlerdi .

[30]) Bu ayet hen羹z i癟ki ve kumar haram edilmeden vahyedilmitir.

[31]) Bu h羹k羹m, boamay覺 s覺n覺rlamak i癟indir. Kad覺n覺 alan kiinin, onunla bulumas覺 ve kad覺n覺 boad覺ktan sonra iddet zaman覺n覺n, yani 羹癟 hay覺z m羹ddetinin ge癟mesini beklemesi hakk覺nda hadisler vard覺r. (Devam覺, sonnot No: 6)

[32]) Orta namaz覺, g羹n羹n ortas覺nda olduu i癟in 繹le namaz覺d覺r diyenler vard覺r. Sabit olu Zeyd, 襤bn-i mer, Eb羶-Sa簾d-羹l-H羶dr簾, s璽me ve Ayie bunu riveyet etmiler, Hz. Muhammed-羹l-B璽k覺r'la Hz. Ca'fer-羹s-S璽d覺k'tan da bu 癟eit riv璽yet edilmitir. Zeydi imamlar覺n覺n bir k覺sm覺, orta namaz覺n覺n, cuma g羹nleri cuma namaz覺, dier g羹nler 繹le namaz覺 olduunu kabul etmitir. Sabahla 繹le ve akamla yats覺 namazlar覺n覺n aras覺nda bulunduu i癟in ikindi namaz覺d覺r diyenler olmutur ki 襤bn-i Abbas ve Hasen bunu kabul ederler, Ali'den, 襤bn-i Mes'ud'dan, Kat璽de'den, Dahh璽k'ten bu kavil riv璽yet edilmitir. (Devam覺, sonnot No: 7)

[33]) 襤srailoullar覺ndan bir b繹l羹k halk, ehirlerinde 癟覺kan taun hastal覺覺ndan ka癟m覺lard覺, buna iaret edilmektedir.

[34]) Bu peygamber, Samoil'dir (Ahd-i At覺yk, M羹luk-i evvel, 8).

[35]) Samoil'in, 襤srailoullar覺na t璽yin ettii padiah, Saul'dur. Kur璽n, Saul'u, T璽lut diye an覺yor. T璽lut'a, 癟ok uzun boylu olduu i癟in bu ad覺n verildii s繹ylenmitir (Mecma'羹l-Beyan, I, 149). Ahd-i At覺yk'te de kavmin ortas覺nda dururken omuzundan yukar覺s覺, herkesin ba覺n覺 at覺覺 anlat覺l覺r (M羹luk-i evvel, 10, 23). Z璽ten 璽yette de buna iaret vard覺r.

[36]) Tevrat'ta, "T璽but-覺 Sekiyne" diye bir癟ok yerlerde ge癟er (Mesel璽 bak覺n覺z: 15 v. d.)

[37]) C璽lut, Ahd-i At覺yk'te Colyat diye ge癟er (M羹luk-i evvel, 17, 23 v. d.). D璽v羶d, bu boylu poslu Filistin kahraman覺n覺, bir sapan ta覺yla aln覺ndan yaralay覺p yere y覺km覺, kendi k覺l覺c覺yla ba覺n覺 keserek 繹ld羹rm羹t羹r

[38]) yetteki "hikmet" ten maksat, peygamberliktir. Musevilere g繹re D璽v羶d, peygamber deildir, M羹sl羹manl覺k onu peygamber olarak kabul eder.

[39]) Bu 璽yette "k羹rsi" kelimesi ge癟tii i癟in k羹rs羹 璽yeti anlam覺na "yet-羹l-K羹rsi" denmitir. Hatt璽 bu s羶reye "K羹rsi s羶resi" diyenler de vard覺r. K羹rs羹, 繹rfte, 羹st羹ne oturulan ey anlam覺na gelir. Bu s繹z, kirs asl覺ndan gelmitir, toplu anlam覺nad覺r. (Devam覺, sonnot No: 8)

[40]) 襤brah簾m Peygamber'le davaya girien N羹mrud'dur. Halk aras覺nda bu padiaha Nemrut denegelmitir. Riv璽yete g繹re Tanr覺l覺k d璽vas覺na kalk覺an ilk adamd覺r.

[41]) Bu 璽yet, Ahd-i At覺yk'te, H覺zk覺y璽l Peygamberin bir r羹yas覺na iarettir. (H覺zk覺y璽l, 37).

[42]) Hikmet, Kur璽n bilgisi, s繹zde ve ite doruyu bulu, doru ak覺l, 襤sabetli tedb簾r, her eyi yerine koymak ve b璽z覺 yerde de peygamberlik anlamlar覺n覺 ifade eder.

[43]) S羶renin bu iki son 璽yeti hakk覺nda bir癟ok hadisler vard覺r, fazileti anlat覺l覺r.