Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

            14- 襤BRAH襤M SURES襤

(Mekk簾dir, elli iki 璽yettir)

(28 ve 29. 璽yetleri, 襤bn-i Abbas, Kat璽de ve Hasen'e g繹re Meden簾dir, Bedir'de 繹ld羹r羹len M羹riklere aittir. 襤癟inde 襤brah簾m Peygamberden bahsedildii i癟in bu adla adlanm覺t覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Elif l璽m r璽. Bir kitapt覺r bu ki insanlar覺 karanl覺klardan n羶ra 癟覺karman, Rablerinin izniyle 羹st羹n ve ger癟ekten de hamde l璽y覺k olan Tanr覺 yoluna g繹t羹rmen i癟in onu sana indirdik.

2- Bir Allah't覺r ki onundur g繹klerde ne varsa ve yery羹z羹nde ne varsa. Vay k璽firlere 癟etin azaptan.

3- Onlar d羹ny璽 yaay覺覺n覺 璽hiretten 羹st羹n tutup severler, halk覺 Allah yolundan menederler ve o yolu eriltmek isterler. Onlard覺r pek uzak bir sap覺kl覺a dalanlar.

4- Onlara iyice anlatabilmesi i癟in kendi kavminin dilinden baka bir dille hi癟bir peygamber g繹ndermedik. Ger癟ekten de Allah, dilediini sapt覺r覺r, dilediini doru yola sevk eder ve odur 羹st羹n ve h羹k羹m ve hikmet s璽hibi.

5- Andolsun ki M羶s璽'y覺, kavmini karanl覺klardan n羶ra 癟覺kar ve onlara Allah'覺n g羹nlerini an diye delillerimizle g繹nderdik. 羹phe yok ki bunda, 癟ok sabreden ve 癟ok 羹kreden herkes i癟in deliller var.

6- An o zaman覺 ki M羶s璽, kavmine Allah'覺n size n簾metlerini an覺n demiti; hani sizi k繹t羹 bir azapla azapland覺ran, oullar覺n覺z覺 kestirip k覺zlar覺n覺z覺 b覺rakan Firavun soyundan kurtarm覺t覺 ve bunda Rabbinizden b羹y羹k bir s覺nama vard覺 size.

7- Hani Rabbiniz size, andolsun ki n簾metlerime 羹krederseniz artt覺r覺r覺m ve andolsun ki nank繹rl羹k ederseniz 羹phe yok ki az璽b覺m pek 癟etindir diye h羹km羹n羹 bildirmiti.

8- Ve M羶s璽 demiti ki: Siz de nank繹rl羹k etseniz, yery羹z羹nde kim varsa hepsi de nank繹rl羹k etse 羹phe yok ki Allah, m羹stan簾dir ve ger癟ekten de hamda l璽y覺kt覺r.

9- Sizden 繹nce gelip ge癟en N羶h, d ve Sem羶d kavimleriyle onlardan sonra gelip ge癟en ve ancak Allah'覺n bildii kavimlere 璽it olan haberler gelmedi mi size? Onlara peygamberleri, apa癟覺k delillerle gelmiti de onlar, elleriyle peygamberlerinin a覺zlar覺n覺 繹rtm羹ler ve biz demilerdi, sizinle g繹nderilenleri ink璽r ediyoruz ve ger癟ekten de bizi d璽vet ettiiniz eyler hakk覺nda 羹phe ve teredd羹t i癟indeyiz.

10- Peygamberleri, Allah'tan 羹phe edilir mi dediler, g繹kleri ve yery羹z羹n羹 yaratand覺r o; su癟lar覺n覺z覺 繹rtmek ve muayyen vaktedek size m羹hlet vermek i癟in 癟a覺rmada sizi. Siz de dediler, bizim gibi insansan覺z ancak; bizi atalar覺m覺z覺n tapt覺klar覺ndan vazge癟irmek istiyorsunuz, 繹yleyse apa癟覺k bir delil g繹sterin bize.

11- Peygaberleri, biz de dediler, sizin gibi insan覺z, fakat Allah, kullar覺ndan dilediine l羶tfeder, ihs璽nda bulunur ve biz, Allah'覺n izni olmad覺k癟a size bir delil ve m羶cize g繹steremeyiz ve inananlar, art覺k Allah'a dayanmal覺.

12- Ve ne diye Allah'a dayanmayal覺m ki ger癟ekten de o sevketmitir bizi doru yola ve elbette bize ettiiniz eziyetlere katlanaca覺z ve dayananlar, art覺k ancak Allah'a dayanmal覺.

13- K璽fir olanlar, peygamberlerine dediler ki: Ya sizi yurdumuzdan 癟覺kar覺r覺z,

yahut da bizim dinimize d繹nersiniz. Rableri, onlara vahyetti: Mutlaka z璽limleri hel璽k edeceiz.

14- Sonra da onlardan sonra sizi, yerlerine yerletireceiz. 襤te bu, benim huz羶ruma gelmekten korkanlara ve az璽b覺mdan korkanlara 璽it bir ey.

15- Peygamberler, fetih ve yard覺m istediler ve her inat癟覺 cebbar, mahr羶m olup gitti.

16- n羹nde de cehennem var, orada kanl覺, irinli su i癟irilecek ona.

17- Yudum-yudum i癟meye 癟al覺acak, fakat bir t羹rl羹 boaz覺ndan ge癟meyecek; her taraftan 繹l羹m gelecek ona, fakat 繹lmeyecek de ve ilerde daha da a覺r bir azap var.

18- Rablerine k璽fir olanlar覺n 繹rnei, bir k羹le benzer, kas覺rga estii bir g羹nde bu k羹l, yelle savrulur gider. Kazan癟lar覺ndan hi癟bir ey elde edemezler, ite budur doru yoldan 癟ok uzak bir sap覺kl覺k.

19- G繹rmedin mi ki Allah, g繹kleri ve yery羹z羹n羹 hak ve ger癟ek olarak yaratt覺. Dilerse sizi hel璽k eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

20- Ve bu da Allah'a g羹癟 bir ey deildir.

21- Hepsi de toplan覺p Allah'覺n tap覺s覺na 癟覺kar; zay覺flar, ululanan b羹y羹klere 羹phe yok ki derler, biz size uymutuk, Allah'覺n az璽b覺ndan bir k覺sm覺n覺 olsun bizden defedebilir misiniz? Onlar da Allah bizi doru yola sevketseydi biz de size doru yolu g繹sterirdik derler, art覺k alay覺p s覺zlasak da bir bizim i癟in, sabredip katlansak da; s覺覺nacak hi癟bir yerimiz yok.

22- 襤 olup bitince eytan der ki: 羹phe yok ki Allah, ger癟ek olarak vaitte bulundu size. Ben de size vaat ettim ama vaadimde durmad覺m ve z璽ten de size kar覺 bir g羹c羹m-kuvvetim yoktu, ancak sizi d璽vet ettim, siz de ic璽bet ettiniz bana; beni k覺namay覺n, kendinizi k覺nay覺n. Art覺k ne benim size bir yard覺m覺m dokunabilir, ne sizin bana bir yard覺m覺n覺z dokunabilir. Z璽ten daha 繹nceden de beni ona e tutman覺z覺 tan覺mam覺t覺m ben. 羹phe yok ki zulmedenlere elemli bir azap var.

23- 襤nananlar ve iyi i ileyenler, k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetlere al覺n覺rlar, orada, Rablerinin izniyle ebed簾 kal覺rlar. Orada birbirlerine iltifatlar覺, esenlik size s繹z羹d羹r.

24- G繹rmedin mi Allah nas覺l 繹rnek getirmede, temiz s繹z, tertemiz bir aaca benzer; k繹k羹 s璽bittir, dallar覺, budaklar覺 g繹kte.161

25- Meyvesini her zaman verir Rabbinin izniyle ve Allah, d羹羹n羹p ibret als覺nlar diye insanlara 繹rnekler getirir.

26- Pis s繹z de pis aaca benzer; kesilip yerden 癟覺kar覺lm覺t覺r, duracak h璽li yoktur onun.

27- Allah, inananlara d羹ny璽 yaay覺覺nda da, 璽hirette de o s璽bit s繹zle sebat verir ve zulmedenleri sapt覺r覺r ve Allah, dilediini yapar.162

28- G繹rmedin mi Allah'覺n n簾metini k羹fre deienleri ve kavimlerini de s羹r羹kleyip hel璽k yurduna konduranlar覺.

29- Cehenneme sokanlar覺? Hepsi de oraya gider ve oras覺, kar璽r edilecek ne k繹t羹 yerdir.

30- Onlar, halk覺 onun yolundan 癟覺kar覺p sapt覺rmak i癟in Allah'a benzerler kab羶l ettiler. De ki: Ge癟inin imdilik, 癟羹nk羹 ger癟ekten de d繹n羹p varaca覺n覺z yurt atetir.

31- 襤m璽n eden kullar覺ma s繹yle: Namaz k覺ls覺nlar ve onlar覺 r覺z覺kland覺r-d覺覺m覺z eylerin bir k覺sm覺n覺 yoksullara harcas覺nlar o g羹n gelip 癟atmadan ki ne al覺-veri var o g羹nde ne kar覺l覺kl覺 dostluk.

32- Bir Allah't覺r ki g繹kleri ve yery羹z羹n羹 yaratm覺t覺r ve g繹kten yamur yad覺r覺p o s羶retle size r覺z覺k olarak meyveler bitirmitir ve emriyle denizde ak覺p giden gemileri r璽m etmitir size ve r璽m etmitir 覺rmaklar覺 size.

33- Ve devir ve hizmetlerinde d璽im olan g羹nele ay覺 r璽m etmitir geceyle g羹nd羹z羹 size.

34- Ve Allah ne dilediyseniz hepsini de vermitir size ve Allah'覺n n簾metlerini saymaya kalk覺覺rsan覺z sayamazs覺n覺z. Ger癟ekten de insan, pek z璽limdir, k羹fr羹 pek boldur onun.

35- An o zaman覺 ki 襤brah簾m, Rabbim demiti, bu ehri em簾n et, beni de, olumu da putlara tapmaktan uzaklat覺r.

36- Rabbim, 羹phe yok ki onlar, insanlar覺n 癟ounu doru yoldan sapt覺rd覺lar. Art覺k kim bana uyarsa o bendendir ve bana isy璽n edene gelince: 羹phe yok ki sen, su癟lar覺 繹rtersin, rah簾msin.

37- Rabbimiz, soyumun bir k覺sm覺n覺 ekin bitmez bir yere, h羹rmeti v璽cib olan evinin yan覺na yerletirdim, Rabbimiz, namaz k覺ls覺nlar diye. Art覺k insanlar覺n bir k覺sm覺 da onlara g繹n羹l versin, sevsinler onlar覺 ve 羹kretmeleri i癟in de meyvelerle r覺z覺kland覺r onlar覺.

38- Rabbimiz, 羹phe yok ki gizlediimizi de bilirsin sen, a癟覺a vurduumuzu da ve Allah'tan hi癟bir ey gizlenemez ne yery羹z羹nde, ne de g繹kte.

39- Hamd Allah'a ki ihtiyarl覺覺mda bana 襤sm璽簾l'i ve 襤shak'覺 verdi. 羹phe yok ki Rabbim, du璽y覺 mutlaka duyar.

40- Rabbim, beni de, soyumdan gelenleri de namaza m羹d璽vim et; Rabbi-miz du璽m覺z覺 da kab羶l et.

41- Rabbimiz, benim su癟lar覺m覺 繹rt, yarl覺ga beni ve anam覺, babam覺 ve inananlar覺 halk覺n soru-sorgu i癟in kalkt覺覺 g羹n.

42- Z璽limlerin yapt覺klar覺ndan gafil sanma Allah'覺 sak覺n; ancak onlar覺n cez璽s覺n覺, g繹zlerin dikilip kalaca覺 g羹ne tehir etmede.

43- O g羹n, balar覺 g繹e 癟evrilmi, koup dururlar, g繹z 癟evirip kendilerine bile bakmazlar ve y羹rekleri bombotur.

44- Kendilerine az璽b覺n gelip 癟ataca覺 o g羹n羹 haber ver, korkut insanlar覺. Zulmedenler diyecekler ki: Rabbimiz, yak覺n bir zam璽nadek b覺rak bizi, tekrar d羹ny璽ya d繹nelim de d璽vetine ic璽bet edelim ve peygamberlere uyal覺m. Siz deil misiniz daha 繹nce, bize bir zev璽l yoktur diye yemin edenler?

45- Kendilerine zulmedenlerin yurtlar覺nda oturdunuz ve onlara nas覺l az璽p

ettiimiz sizce apa癟覺k belli oldu ve size nice 繹rnekler getirdik.

46- D羹zenlerini yapt覺lar, d羹zd羹kleri h簾lelerin cez璽s覺ysa Allah kat覺nda, hatt璽 h簾lelerinden dalar bile yerinden oynasa.

47- Sak覺n Allah, peygamberlerine vaadettiinden d繹ner sanma. 羹phe yok Allah 羹st羹nd羹r, intikam al覺r.

48- O g羹n, bir g羹nd羹r ki yery羹z羹 de baka bir yery羹z羹ne d繹ner, g繹kler de. Herkes, bir ve kahh璽r Allah'覺n tap覺s覺nda toplan覺r.

49- O g羹n g繹r羹rs羹n ki su癟lular覺n boyunlar覺na zincirler vurulmu.

50- G繹mlekleri katrandand覺r, y羹zlerini de ate kaplam覺.

51- Allah, herkese yapt覺覺n覺n kar覺l覺覺n覺 verir. 羹phe yok ki Allah'覺n hesap g繹rmesi, pek tezdir.

52- 襤te bu, insanlara bir teblidir; ibret als覺nlar ondan ve bilsinler ki odur ancak tapacak bir mabut ve d羹羹n羹p ibret als覺n ak覺l ve dir璽yet s璽hipleri.