Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

                         17- 襤SR SURES襤

Mekk簾dir, y羹zon bir 璽yettir.

(26, 32, 33, 56, ve 78. ayetleri Meden簾dir denmitir. 73. ayetten 80. 璽yete kadar Meden簾dir diyenler de vard覺r. 襤sr璽, geceleyin yol y羹r羹tmek anlam覺na gelir. S羶re, Hz. Muhammed (s.a.a)'in mirac覺n覺, yani Mekkke'den Kud羹s'e bir gece vakti gittiini anlatt覺覺 cihetle bu adla an覺lm覺t覺r. 襤癟inde 襤srailoullar覺n覺n olaylar覺 anlat覺ld覺覺ndan Beni-襤srail s羶resi de denir.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Noksan s覺fatlardan m羹nezzehtir kulunu geceleyin Mescid-i Har璽m'dan 癟evresini kutlad覺覺m覺z Mescid-i Aks璽' ya g繹t羹ren, 璽yetlerimizden bir k覺sm覺n覺 ona da g繹sterelim diye, 羹phe yok ki o, her eyi duyar, g繹r羹r.

2- Ve biz, M羶s璽'ya kitap verdik ve o kitab覺, benden baka hi癟bir koruyucu tan覺may覺n emriyle 襤srailoullar覺 i癟in doru yola bir rehber ettik.

3- Ey N羶h'la beraber gemiye bindirip kurtard覺覺m覺z insanlar覺n soyundan gelenler, 羹phe yok ki N羶h, 癟ok 羹kreden bir kuldu.

4- Ve 襤srailoullar覺na kitapta u haberi vermitik: Yurtta mutlaka iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere ba kald覺racak, b羹y羹k bir tak覺nl覺kta bulunacaks覺n覺z.

5- O iki tak覺nl覺ktan birincisinin mukadder zam璽n覺 gelince size, az璽p etmede 癟etin, kuvvetli kullar覺m覺z覺 g繹nderdik de yurdunuzun t璽 i癟ine girip sizi arat覺rd覺lar ve bu, yerine getirilen bir vaatti.

6- Sonra onlara kar覺 size gene devlet ve kudret verdik, mallar, oullar ihs璽n ederek yard覺m ettik size ve sizi, topluluk bak覺m覺ndan da pek 癟oaltt覺k.

7- 襤yilik ederseniz faydas覺 kendinize k繹t羹l羹kte bulunursan覺z zarar覺 gene size. 襤kinci vaadimizin mukadder zam璽n覺 gelince gene y羹z羹n羹z羹 karartacaklar, ilk defa girdikleri gibi gene mescide girecekler, 羹st geldiklerini b羹sb羹t羹n mahiv ve hel璽k edeceklerdir.178

8- Rabbinizin size ac覺yaca覺 umulur, fakat tekrar k繹t羹l羹e d繹nerseniz biz de d繹ner, cez璽n覺z覺 veririz ve biz, cehennemi k璽firlere bir zindan olarak halkettik.

9- 羹phe yok ki bu Kur璽n, insanlar覺 en doru bir yola sevk eder ve iyi ilerde bulunan inanm覺 kimselere, ger癟ekten de b羹y羹k bir m羹k璽f璽ta n璽il olacaklar覺n覺 m羹jdeler.

10- hirete inanmayanlara gelince: Onlara elemli bir azap haz覺rlad覺k.

11- 襤nsan, hayra du璽 ediyormu癟as覺na erre de du璽 eder ve insan, pek acelecidir.

12- Geceyle g羹nd羹z羹, iki delil olarak yaratt覺k ve bir delil olan geceyi giderdik de Rabbinizin l羶tfunu araman覺z, y覺llar覺n say覺s覺n覺 bilmeniz, hes璽b覺n覺 anlaman覺z i癟in yerine baka bir del簾l olan ve her eyi g繹sterip belirten g羹nd羹z羹 getirdik ve biz, her eyi apa癟覺k anlatmaday覺z.

13- Her insan覺n yapt覺覺 ileri boynuna ast覺k, k覺y璽met g羹n羹 de apa癟覺k yaz覺lm覺 bir kitap olarak meydana 癟覺karaca覺z onlar覺, herkes, ne yapm覺sa hepsini o kitapta yaz覺lm覺 bulacak.

14- Oku kitab覺n覺, bug羹n hesap g繹rmek i癟in sen yetersin sana.

15- Kim doru yolu bulursa ancak kendisi i癟in bulmutur ve kim doru yoldan sapm覺sa kendisini sap覺tm覺t覺r ve kimse, bir bakas覺n覺n y羹k羹n羹 y羹klenmez ve biz, peygamber g繹ndermedik癟e hi癟bir topluluu azapland覺r-may覺z.

16- Bir ehri hel璽k etmek istersek ileri gelenlerine emrimizi tebli ederiz, buyruktan 癟覺kar, orada isy璽na koyulurlar da az璽b覺 hak ederler, biz de onlar覺 tamam覺yla hel璽k eder, oras覺n覺 yerle yeksan ederiz.

17- N羶h'tan sonra nice topluluklar覺 hel璽k ettik. Rabbin, kullar覺n覺n su癟lar覺ndan haberdard覺r, g繹r羹r onlar覺 ve bu, yeter.

18- Kim, u hemencecik, pek tez ge癟en d羹ny璽y覺 dilerse biz de dilediimize, dilediimiz eyi hemencecik veririz orada, sonra biz, cehennemi de onun i癟in halkettik, oraya k覺nanm覺, kovulmu bir halde girer.

19- Ve kim, inanarak 璽hireti diler ve bu hususta adamak覺ll覺 癟al覺覺p 癟abalarsa bu 癟eit kimseler, 癟al覺malar覺n覺n m羹k璽fat覺n覺 mutlaka g繹r羹rler.

20- Onlara da, bunlara da, hepsine, Rabbinin l羹tuf ve ihs璽n覺ndan yard覺mda bulunuruz, ba覺lar dururuz ve Rabbinin ihs璽n覺, kimseden men edil-mez.

21- Bak da g繹r, onlar覺n bir k覺sm覺n覺 nas覺l bir k覺sm覺ndan 羹st羹n ettik; elbette 璽hiretteki y羹celik, dereceler bak覺m覺ndan da daha b羹y羹kt羹r, 羹st羹nl羹k bak覺m覺ndan da daha b羹y羹k.

22- Allah'la ber璽ber baka bir mabut tan覺ma, sonra k覺nanm覺 bir halde ve tek ba覺na, yard覺mdan mahr羶m olarak oturup kal覺rs覺n.

23- Ve Rabbin, kendisinden bakas覺na kulluk etmemenizi ve anaya, babaya iyilik etmenizi h羹kmetmitir; onlardan biri, yahut her ikisi, senin hay璽t覺nda ihtiyarl覺k 癟a覺na ererse onlara 羹f bile deme, azarlama onlar覺 ve onlara g羹zel ve iyi s繹z s繹yle.

24- 襤kisine kar覺 da merhametle kanatlar覺n覺 indir, m羹tev璽z覺 ol ve y璽 Rabbi de, onlar, 癟ocukluumda beni nas覺l b羹y羹t羹p yetitirdilerse sen de onlara 繹ylece merhamet et.

25- 襤癟inizde ne var, Rabbiniz, sizden daha iyi bilir. D羹zg羹n ve temiz kiiler olursan覺z 羹phe yok ki o, t繹vbe edip hakka d繹nenlerin su癟lar覺n覺 繹rter.

26- Akrab璽ya, yoksula, yolda kalm覺a hakk覺n覺 ver ve israfta ileri giderek bo yere, haks覺z yere mal覺n覺 sa癟ma, savurma.

27- Ger癟ekten de mal覺n覺 bo yere sa癟覺p savuranlar, eytanlara karde olurlar ve eytan, Rabbine kar覺 nank繹rd羹r.

28- Rabbinden umduun bir rahmeti dileyerek onlara bir ey veremez, y羹z 癟evirmek zorunda kal覺rsan g羹zel s繹zler s繹yle onlara, g繹n羹llerini al.

29- Elini boynuna balama, tam璽m覺yla da a癟ma, sonra kendini k覺nar ve bireye g羹c羹n yetmeyerek piman bir halde oturur-kal覺rs覺n.

30- 羹phe yok Rabbin, dilediinin r覺zk覺n覺 geniletir, daralt覺r, 羹phe yok ki o, kullar覺ndan haberdard覺r, onlar覺 g繹r羹r.

31- Evl璽d覺n覺z覺, yoksulluk korkusuyla 繹ld羹rmeyin; onlar覺 da biz r覺z覺kland覺r覺r覺z,

sizi de. 羹phe yok ki onlar覺 繹ld羹rmek, pek b羹y羹k bir su癟tur.

32- Zin璽ya yaklamay覺n, 羹phe yok ki zin璽, k繹t羹l羹kt羹r ve zin璽da bulunmak, k繹t羹 bir yol tutmakt覺r.

33- Hakl覺 olmad覺k癟a Allah'覺n har璽m ettii cana k覺ymay覺n ve kim, zul羹mle 繹ld羹r羹l羹rse m簾ras癟覺s覺na, 繹ld羹rene kar覺 bir kudret ve sal璽hiyet verdik ancak 繹ld羹rmede a覺r覺 gitmemeli; 羹phe yok ki yard覺ma da mazhar edilmitir o.

34- Ergenlik 癟a覺na eriinceye dek yet簾min mal覺na yaklamay覺n, ancak 癟ok g羹zel bir tarzda o mal覺 idare edebilirsiniz ve ahitlerinizde durun, 羹phe yok ki ahitlerden sorumlusunuz siz.

35- Bir ey 繹l癟t羹羹n羹z vakit 繹l癟ei tam tutun, tartt覺覺n覺z eyi doru teraziyle tart覺n. Bu, hem daha hay覺rl覺d覺r size, hem sonucu daha g羹zeldir.

36- Bilmediin eyin 羹st羹nde durup 覺sr璽r etme; 癟羹nk羹 kulak da, g繹z de, g繹n羹l de, hepsi de sorumludur bundan.

37- Yery羹z羹nde kibirlenerek y羹r羹me; 癟羹nk羹 ne yeri yaRabilirsin, ne de boyun dalara erer, onlara eriebilirsin.

38- Bunlar覺n hepsi de k繹t羹d羹r ve Rabbinin kat覺nda hoa gitmiyen eylerdir.

39- Bunlar, Rabbinin, sana vah-yettii hikmetlerdendir ve Allah'la ber璽ber baka bir mabut tan覺ma, sonra k覺nanm覺, kovulmu bir halde cehenneme at覺l覺rs覺n.

40- Yoksa Rabbiniz, size erkek 癟ocuklar verdi de kendisinin, meleklerden k覺z 癟ocuklar覺 m覺 var? Ger癟ekten, ne de b羹y羹k bir s繹z s繹yl羹yorsunuz.

41- Andolsun ki d羹羹n羹p ibret almalar覺 i癟in u Kur'璽n'da bu meseleyi apa癟覺k ve defalarca anlatt覺k, fakat bu anlat覺, onlar覺n ancak, ger癟ekten b羹sb羹t羹n uzaklamalar覺na sebep olmada.

42- De ki: Onlar覺n dedikleri gibi Allah'la ber璽ber baka mabutlar da olsayd覺 o zaman elbette ar s璽hibine ulamak i癟in bir yol, bir sebep arat覺r覺rlard覺.

43- Halbuki o, onlar覺n s繹ylediklerinden tam璽m覺yla m羹nezzehtir, tam璽m覺yla y羹cedir, b羹y羹kt羹r.

44- Yedi g繹k ve yerle onlarda ne varsa hepsi, onu noksan s覺fatlardan tenz簾h eder ve hi癟bir ey yoktur ki ona hamdederek onu noksan s覺fatlardan tenz簾h etmesin, yaln覺z siz, onlar覺n tesb簾h edilerini anlayamazs覺n覺z. 羹phe yok ki o, az璽p etmede acele etmez, hal簾mdir ve su癟lar覺 繹rter.

45- Kur'璽n okuduun zaman seninle 璽hirete inanmayanlar覺n aras覺na gizli bir perde gereriz biz.

46- Anlamamalar覺 i癟in g繹n羹llerine perdeler gerer, kulaklar覺na a覺rl覺k veririz ve sen, Kur'璽n'da, Rabbini, bir olarak and覺n m覺 y羹z 癟evirirler, uzakla覺rlar senden.

47- Biz, seni dinleyecekleri zaman as覺l neyi dinliyeceklerini ve birbirleriyle gizlice konuurlarken o z璽limlerin, siz ancak b羹y羹lenmi bir adama uymusunuz diyeceklerini pek iyi biliriz.

48- Bak da g繹r, sana nas覺l 繹rnekler getirip de sapt覺lar ve art覺k bir yol bulmaya g羹癟leri yetmeyecek onlar覺n.

49- Biz dediler, kemik ve toz haline geldikten sonra m覺 yeniden halk edile-cek, dirileceiz?

50- De ki: Ta, yahut demir olun.

51- Yahut da akl覺n覺zca bundan da daha b羹y羹k bir baka mahl羶k olun; mutlaka dirileceksiniz. Diyecekler ki kim tekrar hay璽ta getirecek bizi? De ki: 襤lk defa sizi yaratan. Alay ederek balar覺n覺 sallayacaklar da ne zaman olacak bu i diyecekler; de ki: Umar覺m ki pek yak覺nda.

52- O g羹n sizi 癟a覺racak, hamd ederek ic璽bet edeceksiniz ona ve sanacaks覺n覺z ki pek az bir m羹ddet kalm覺s覺n覺z d羹ny璽da.

53- Kullar覺ma s繹yle: S繹z羹n en g羹zelini s繹ylesinler. 羹phe yok ki eytan, aralar覺na fesat sokar. 羹phe yok ki eytan, insana apa癟覺k bir d羹mand覺r.

54- Rabbiniz, sizi daha iyi bilir; dilerse ac覺r size, yahut dilerse az璽p eder size ve seni, onlar覺n amellerini g繹zetmek, onlar覺 korumak i癟in g繹ndermedik.

55- Ve Rabbin pek iyi bilir ne varsa g繹klerde ve yery羹z羹nde. Andolsun ki b璽z覺 peygamberleri b璽z覺s覺ndan 羹st羹n ettik ve D璽v羶d'a Zeb羶r'u verdik.

56- De ki: Allah'tan baka mabut sand覺klar覺n覺z覺 癟a覺r覺n, onlar, sizden ne bir zarar覺 defedebilirler, ne onu 癟evirmeye g羹癟leri yeter.

57- Onlar覺n tapt覺klar覺, 繹yle varl覺klar ki bizzat kendileri de hangisi daha yak覺n acaba diye Rablerine ulamak i癟in bir vesile aray覺p durmadalar, onun rahmetini ummadalar ve az璽b覺ndan korkmadalar. 羹phe yok ki Rabbinin az璽b覺, 癟ekinip ka癟覺nmaya deer bir azapt覺r.

58- Hi癟bir ehir yoktur ki biz o ehri, k覺y璽metten 繹nce hel璽k edip h璽k ile yeksan etmeyelim, yahut iddetli bir az璽ba uratmayal覺m. Bu, kitapta yaz覺lm覺t覺r, takt簾r edilmitir.

59- Bizi, m羶cizeler g繹ndermekten meneden ey, ancak evvelki 羹mmetlerin, onlar覺 yalanlamalar覺d覺r ve Sem羶d'a apa癟覺k bir m羶cize olarak dii deveyi verdik de zulmettiler ona ve biz 璽yetleri, ancak korkutmak i癟in g繹ndeririz.

60- An o zam璽n覺, hani sana demitik ki hi癟 羹phe yok, Rabbin, insanlar覺 癟epe癟evre kuatm覺t覺r ve biz sana g繹sterdiimiz r羹yay覺 da, Kur'璽n 'daki l璽netlenmi aac覺 da ancak insanlar覺 s覺namak i癟in g繹sterdik ve onlar覺 korkutmaday覺z, fakat bu, ancak onlar覺n tak覺nl覺klar覺n覺 artt覺rmada.

61- Hani bir zaman meleklere, dem'e secde edin demitik de 襤blis'ten baka hepsi secde etmiti ve o, bal癟覺ktan yaratt覺覺n mahl羶ka secde mi edeyim demiti.

62- Bildir bana demiti, benden daha erefli ve y羹ce olarak yaratt覺覺n bu mahl羶k kimdir? K覺yamet g羹n羹nedek yaat覺rsan beni andolsun ki pek az覺 m羹stesna, onun soyunu azd覺raca覺m.

63- Git demiti, kim sana uyarsa onlardan, hepinizin de cez璽s覺 cehennemdir ger癟ekten ve o cez璽, noksans覺z, tastamam bir cez璽.

64- Onlardan kime g羹c羹n yeterse seslen, oynat yerinden onu, atl覺, yaya, b羹t羹n ordunla y羹r羹 羹stlerine, malda, evl璽tta ortak ol onlarla ve vaadet onlara ve eytan, yalandan baka bir ey vaat edemez ki onlara.

65- 羹phe yok ki ger癟ek kullar覺m覺n 羹st羹nde hi癟bir h羹km羹n yoktur, onlara kar覺 hi癟bir g羹c羹n olmaz senin ve Rabbin, koruyucu olarak yeter onlara.

66- Rabbiniz, 繹yle bir Rabdir ki l羹tuf ve ihs璽n覺n覺 aray覺n diye sizin i癟in denizde gemileri y羹r羹t羹r. 羹phe yok ki o, size rah簾mdir.

67- Denizde bir zarara urad覺n覺z m覺 tap覺p 癟a覺rd覺klar覺n覺z覺n hepsi kaybolup gider, ancak o kal覺r. Sizi kurtar覺p karaya 癟覺kard覺 m覺 da y羹z 癟evirirsiniz ve insan, pek nank繹rd羹r.

68- Emin misiniz sizi herhangi bir yerde oras覺yla ber璽ber yere ge癟irmeyeceinden, yahut 羹st羹n羹ze tal覺-topa癟l覺 bir kas覺rga g繹ndermeyeceinden? Sonra bir koruyucu da bulamazs覺n覺z kendinize.

69- Yoksa emin misiniz bir kere daha sizi denize d繹nd羹r羹p 羹st羹n羹ze k覺r覺p d繹ken bir f覺rt覺na yollamayaca覺ndan ve

nank繹rl羹羹n羹ze kar覺 sizi sulara gark etmeyeceinden? Sonra bizden 繹c羹n羹z羹 alacak bir kimse de bulamazs覺n覺z kendinize.

70- Andolsun ki biz demoullar覺n覺 羹st羹n ettik,karada suda ta覺d覺k onlar覺, tertemiz eylerle r覺z覺kland覺rd覺k onlar覺 ve yaratt覺klar覺m覺z覺n 癟oundan 羹st羹n ettik onlar覺.

71- O g羹n, herkesi, her topluluu, uyduklar覺 kiilerle ber璽ber 癟a覺raca覺z. Ger癟ekten de kitab覺, sa eline verilenler, 癟ekirdekteki k覺l kadar bile zul羹m g繹rmeden kitaplar覺n覺 okuyacaklar.

72- Ve burada k繹r olan, 璽hirette de k繹rd羹r ve yolunu da tam sap覺tm覺t覺r, a覺rm覺 gitmitir.

73- Onlar, sana vahyettiimizden baka eyler d羹z羹p bize iftir璽 etmen i癟in az kald覺 ki seni bile fitneye d羹羹receklerdi ve o vakit seni dost edineceklerdi ite.

74- Sana seb璽t etme kabiliyeti vermeseydik andolsun ki birazc覺k meyledecektin onlara.

75- Eer bunu yapsayd覺n hay璽t覺n ac覺s覺n覺 da iki kat olarak tatt覺racakt覺k sana, 繹l羹m羹n ac覺s覺n覺 da iki kat, sonra da bize kar覺 hi癟bir yard覺mc覺 bulamayacakt覺n kendine.

76- Onlar, nerdeyse seni yurdundan 癟覺karmak i癟in tac簾z edip duracaklar, fakat sen 癟覺kt覺ktan sonra arkandan onlar da pek az bir m羹ddet kalacaklar.

77- Senden 繹nce g繹nderdiimiz peygamberler hakk覺ndaki yol-yordam da buydu ve yolumuzda- yordam覺m覺zda bir deiiklik bulamazs覺n.

78- Ve namaz k覺l g羹nein zev璽l vaktinde, geceleyin karanl覺k bas覺nca ve fecir 癟a覺nda; 羹phe yok ki sabah namaz覺, meleklerin tan覺k olduu bir namazd覺r.

79- Gecenin bir k覺sm覺nda uyan覺p namaz k覺l, bu namaz, sana mahsustur ve farz namazlardan fazla bir namazd覺r. Umulur ki Rabbin, seni Makam-覺 Mahm羶d'a s璽hip k覺lar.

80- Ve de ki: Y璽 Rabbi, beni gireceim yere ger癟ek olarak sok, 癟覺kaca覺m yerden ger癟ek olarak 癟覺kar ve kat覺ndan, bana yard覺m eden bir kudret, kuvvet ver.

81- Ve de ki: Ger癟ek geldi, b璽t覺l yok olup gitti, 羹phe yok ki b璽t覺l, z璽ten yok olur gider.

82- Ve biz, Kur'璽ndan, inananlara if璽 ve rahmet olan 璽yetleri indirmedeyiz ve bunlar, z璽limlerin ancak ziyanlar覺n覺 artt覺r覺r.

83- 襤nsana n簾met verdik mi y羹z 癟evirir, uzakla覺r, fakat bir erre urad覺 m覺 羹midini tam璽m覺yla keser, yeise d羹er.

84- De ki: Herkes huyland覺覺 huya g繹re hareket eder. Ger癟ekten de Rab-biniz, en doru yolu kim bulmutur, pek iyi bilir onu.

85- Ve sana r羶hu soruyorlar; de ki: Ruh, Rabbimin iindendir, hak覺ndand覺r ve z璽ten size pek az bir bilgiden baka bir ey de verilmemitir.

86- Ve dilersek sana vahyettiimizi senden de gidermeye muktediriz, sonra bize kar覺 onu koruyacak bir kimse de bulamazs覺n.

87- Ancak Rabbinin rahmeti onu korumutur; ger癟ekten de onun l羹tf羹, ihs璽n覺 pek b羹y羹kt羹r sana.

88- De ki: 襤nsanlar ve cinler, bu Kur'璽n'覺n bir benzerini meydana getirmek i癟in bir araya gelseler bir benzerini meydana koyamazlar, hatt璽 bir k覺sm覺 bir k覺sm覺na yard覺m etse bile.

89- Andolsun ki bu Kur'璽n'da insanlara b羹t羹n 繹rnekleri tekrar-tekrar anlatt覺ksa da insanlar覺n 癟ou kab羶l etmedi, ancak k羹fre kap覺ld覺.

90- Dediler ki: Bize yery羹z羹nden bir kay-nak 癟覺kar覺p ak覺tmad覺k癟a inanmay覺z sana.

91- Yahut hurma fidanlar覺yla, 羹z羹m 癟otuklar覺yla dolu bir bah癟en olup i癟inde de 覺rmaklar g羹r羹l-g羹r羹l akmad覺k癟a.

92- Yahut umduun gibi g繹羹, par癟a-par癟a 羹st羹m羹ze d羹羹rmedik癟e, yahut Allah'la melekleri kar覺m覺za getirmedik癟e.

93- Yahut alt覺ndan yap覺lma bir evin olmad覺k癟a, yahut da g繹ky羹z羹ne g繹z羹m羹z羹n 繹n羹nde 癟覺kmad覺k癟a ve bunu yapsan bile herbirimize g繹kten yaz覺l覺 bir kitap indirmedik癟e ve biz, onu okumad覺k癟a gene ger癟eklemeyiz, seni, gene inanmay覺z sana. De ki: Rabbimi tenz簾h ederim, ben neyim, ancak insan bir peygamber.

94- Fakat kendilerine doru yolu g繹steren bir peygamber geldi mi insanlar覺 inanmaktan meneden ey de Allah, hi癟bir insan覺 peygamber olarak g繹nderir mi demeleridir z璽ten.

95- De ki: Yery羹z羹nde melekler bulunsayd覺 da rahat-rahat gezselerdi onlara g繹kten bir melei peygamber olarak g繹nderirdik.

96- De ki: Benimle sizin aran覺zda tan覺k olarak Allah yeter; 羹phe yok ki o, kullar覺ndan haberdard覺r, onlar覺 g繹r羹r.

97- Allah, kimi doru yola sevk-ederse odur doru yolu bulan ve kimi sapt覺r覺rsa o 癟eit adamlara ondan baka hi癟bir yard覺mc覺 bulamazs覺n ve biz onlar覺, k覺y璽met g羹n羹, y羹z羹 koyun kapanm覺 olarak k繹r ve dilsiz har-ederiz, yurtlar覺 da cehennemdir; oras覺n覺n atei ve har璽reti s璽kin olduk癟a alevini fazlalat覺r覺r, yakar-yand覺r覺r覺z.

98- Bu da, delillerimizi ink璽r edip kemik haline geldikten, toz olup gittikten sonra m覺 yeniden yarat覺laca覺z da dirileceiz demelerinin kar覺l覺覺.

99- G繹rm羹yorlar m覺 ki Allah, 繹yle bir mabut ki hi癟 羹phesiz g繹kleri ve yery羹z羹n羹 yaratm覺t覺r, onlar覺n benzerini de yaratmaya g羹c羹 yeter ve onlar i癟in bir m羹ddet t璽yin etmitir ki 羹phe yok bunda. Fakat zulmedenler, kab羶l etmezler de ancak k羹fre kap覺l覺rlar.

100- De ki: Rabbimin rahmet haz簾neleri elinizde olsayd覺 harcay覺p t羹kenmeden korkar, hasislik ederdiniz, z璽ten de insan, pek hasistir.

101- Andolsun ki biz, M羶s璽'ya dokuz tane apa癟覺k delil vermitik; sor 襤srailoullar覺na; M羶s璽, onlara gelince Firavun y璽 M羶s璽 demiti, 羹phe yok ki ben seni b羹y羹lenmi san覺yorum.

102- O da, sen de biliyorsun ki demiti, bunlar覺, insanlara apa癟覺k deliller olmak 羹zere ancak g繹klerin ve yery羹z羹n羹n Rabbi indirmitir ve 羹phe yok ki ey Firavun, ben de seni k羹friyle hel璽k olmu san覺yorum.

103- Onlar覺 M覺s覺r'dan 癟覺karmay覺 kurunca onu da onunla ber璽ber bulunanlar覺n hepsini de sulara boduk.

104- Ve bundan sonra 襤srailoul-lar覺na dedik ki: Yery羹z羹nde oturun, elein, 璽hiret hakk覺ndaki vaadimizin yerine gelme zam璽n覺 癟at覺nca hepinizi derleyip tap覺m覺za getirirler.

105- Ve biz Kur'璽n'覺 hak ve ger癟ek olarak indirdik, o da hak ve ger癟ek h羹k羹mlerle indi ve seni de ancak m羹jdeci ve korkutucu olarak g繹nderdik.

106- Bir Kur'璽n'd覺r ki onu insanlara dura-dura, yava-yava okuman i癟in 璽yet-璽yet, s羶re-s羶re ay覺rd覺k ve onu azar-azar indirdik.

107- De ki: 襤ster inan覺n, ister inanmay覺n; bundan 繹nce kendilerine bilgi verilenlere okundu mu onlar, y羹z羹st羹 kapan覺p secde ediyorlar

108- Ve noksan s覺fatlardan m羹nezzehtir Rabbimiz diyorlar, ger癟ekten de Rabbimizin vaadi, yerine gelmitir.

109- Alaya-alaya y羹z羹st羹 yere kapan覺yorlar ve Kur'璽n'覺 dinleyi onlar覺n g繹n羹l al癟akl覺覺n覺 ve it璽atlerini artt覺r覺yor.

110- De ki: 襤ster Allah Ad覺yla du璽 edin, ister rahman ad覺yla, hangi adla du璽 ederseniz edin, ger癟ekten de b羹t羹n g羹zel adlar, onundur ve namaz覺nda pek y羹ksek sesle okuma, sesini pek de yavalatma, ikisinin aras覺nda bir yol tut.

111- Ve de ki: Hamd Allah'a ki oul edinmemitir kendisine ve saltanatta, tasarrufta orta覺 yoktur ve 璽ciz olmad覺覺ndan yard覺mc覺ya da ihtiy璽c覺 yoktur ve pek b羹y羹k bil, onu, b羹y羹kl羹羹n羹 de bildir.