Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

5- M襤DE SRES襤

Meden簾dir, y羹z yirmi 璽yettir.

 

(Y羹z yirmi 璽yettir. Meden簾dir, ancak 3. 璽yetin "Bug羹n dininizi ikmal ettim, size verdiim n簾metimi tamamlad覺m, size din olarak M羹sl羹manl覺覺 verdim de honut oldum" k覺sm覺, Vid璽 hacc覺nda, arefe g羹n羹 inmitir. H羹kme ait son 璽yettir. S羶rede, 襤sa Peygamberin duas覺yla, g繹kten, i癟inde yemekler bulunan bir sofra indii anlat覺ld覺覺 cihetle sofra ve yemek anlam覺na gelen M璽ida ad覺yla adlanm覺t覺r.)

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Ey inananlar, ahitlerinizi yerine getirin. D繹rt ayakl覺 hayvanlar hel璽l edilmitir size, ancak size s繹ylenecekler m羹stesna; ihramdayken, hel璽l olan hayvanlar覺 avlanmak da haramd覺r. 羹phe yok ki Allah, dilediini h羹kmeder.

2- Ey inananlar, Allah'a ibadete vesile olan, hac t繹reni yap覺lan yerlerin ve sava覺n haram edildii aylar覺n h羹rmetini koruyun, hac kurbanlar覺na, kurban edilecekleri belli olsun diye boynuna bir ey tak覺lan hayvanlara, Rablerinden bir l羹tfe ve r璽z覺l覺a ulamak i癟in Beyt-羹l Har璽m'覺 ziyarete gelenlere h羹rmetsizlik etmeyin. 襤hramdan 癟覺k覺nca avlan覺n. Sizi Mescid-i Har璽m'dan meneden kavme kar覺 beslediiniz kin a覺r覺 hareket etmenize, tecav羹zde bulunman覺za sebep olmas覺n. 襤yilik etmek ve k繹t羹l羹kten sak覺nmak hususunda birbirinize yard覺m edin, su癟 ilemek ve d羹manl覺k etmek i癟in yard覺mlamay覺n ve Allah'tan sak覺n覺n, 羹phe yok ki Allah'覺n cezas覺, 癟ok 癟etindir.

3- Haram edilmitir size 繹l羹, kan, domuz eti, Allah'tan gayr覺 putlar ad覺na kesilen hayvanlar, boulmu, vurulmu, y羹ksek bir yerden d羹羹p 繹lm羹, baka bir hayvan taraf覺ndan s羹s羹l羹p 繹ld羹r羹lm羹, canavar taraf覺ndan par癟alanm覺 olanlar; ancak 繹lmeden yetiip kestikleriniz m羹stesna; ve tatan yap覺lm覺 ve dikilmi putlar ad覺na kesilenler ve fal i癟in 癟ekilen oklarla r覺z覺k aray覺. Bunlar, k繹t羹l羹kt羹r. Bug羹n k璽firler, dininiz y羹z羹nden meyus olmulard覺r art覺k sizden, korkmay覺n onlardan, benden korkun. Bug羹n dininizi ikmal ettim, size verdiim n簾metimi tamamlad覺m, size din olarak M羹sl羹manl覺覺 verdim de honut oldum. Pek a癟 kal覺p zora d羹en, su癟 ilemek niyetinde olmamak art覺yla haram edilen eyleri yiyebilir ve 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter rah簾mdir.

4- Kendilerine neler hel璽l edilmitir diye sana sorarlar. De ki: Size temiz eyler ve Allah'覺n, size 繹rettii bilgiyle 繹retip yetitirdiiniz avc覺 hayvanlar覺n tuttuklar覺 avlar hel璽l edilmitir. Sizin i癟in tuttuklar覺n覺 yiyin ve avlan覺r, av覺 tutup keserken Allah ad覺n覺 an覺n ve Allah'tan sak覺n覺n, 羹phe yok ki Allah, pek tez hesap g繹r羹r.

5- Bug羹n size b羹t羹n temiz eyler hel璽l edilmitir ve kendilerine kitap verilenlerin yemekleri de hel璽ldir size, sizin yemekleriniz de hel璽ldir onlara ve inanan kad覺nlardan namus ve iffet sahibi olanlarla kendilerine kitap verilenlere mensup namuslu kad覺nlar da, mehirlerini vermek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak art覺yla size hel璽ldir ve kim iman覺 ink璽r ederse b羹t羹n iledikleri boa gider ve o, 璽hirette ziyan edenlerdendir.

6- Ey inananlar, namaza kalkt覺覺n覺z zaman y覺kay覺n y羹zlerinizi ve dirseklerinizle ber璽ber ellerinizi ve ba覺n覺z覺n bir k覺sm覺n覺 meshedip ayaklar覺n覺z覺 topuklar覺n覺zla ber璽ber ve c羹n羹pseniz iyice y覺kan覺p ar覺n覺n. Hastaysan覺z, yahut seferdeyseniz, yahut i癟inizden biri ayak yolundan geldiyse, yahut da kad覺nlara temas etmiseniz su bulamad覺覺n覺z takd簾rde temiz toprakla teyemm羹m edin de toprakla y羹z羹n羹z羹, ellerinizi meshedin. Allah, sizi g羹ce komay覺 istemez, fakat 羹kredesiniz diye tertemiz olman覺z覺 ve size verdii n簾meti tamamlamay覺 diler.

7- An覺n size verilen Allah n簾metini ve duyduk, itaat ettik dediiniz zaman ona vermi olduunuz s繹z羹 ki bu s繹zle balam覺t覺r sizi ve 癟ekinin Allah'tan. 羹phe yok ki Allah, y羹reklerde ne var bilir.

8- Ey inananlar, Allah i癟in daima doru h羹kmedin, ad璽lete tam uygun tan覺kl覺kta bulunan ve bir kavme olan kininiz, sizi ad璽letten al覺koymas覺n. Ad璽lette bulunun ki bu, takvaya daha yak覺nd覺r ve 癟ekinin Allah'tan. 羹phe yok ki Allah, ne yaparsan覺z hepsinden de haberdard覺r.

9- Allah, inan覺p iyi ilerde bulunanlara vaat etti, onlar覺nd覺r yarl覺ganma ve pek b羹y羹k m羹kafat.

10- K璽fir olanlara ve 璽yetlerimizi ink璽r edenlere gelince: Onlard覺r cehennem ehli.

11- Ey inananlar, an覺n Allah'覺n n簾metini size, hani bir kavim, size el uzatmaya niyetlenmiti de onlar覺n ellerini 癟ektirmiti sizden ve 癟ekinin Allah'tan ve inananlar覺n, ancak Allah'a dayanmalar覺 gerek.

12- Ve Allah 襤srailoullar覺ndan kuvvetli s繹z alm覺t覺 ve onlardan on iki emin adam g繹ndermitik ve Allah demiti ki: Ben, sizinleyim, namaz k覺larsan覺z, zek璽t verirseniz, peygamberlerime inan覺r, onlara yard覺m edip ulularsan覺z ve Allah'a bor癟 verircesine onun yolunda yoksullar覺 doyurur, iyilik eder, para harcarsan覺z mutlaka kusurlar覺n覺z覺 繹rter ve mutlaka sizi, k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetlere sokar覺m. Fakat bundan sonra i癟inizden k璽fir olan, 羹phe yok ki doru yoldan sapm覺t覺r art覺k.

13- Ahitlerini bozduklar覺, verdikleri s繹zden d繹nd羹kleri i癟in l璽net ettik onlara ve kalplerini kat覺lat覺rd覺k. Onlar, s繹zlerin yerini deitirirler, kendilerine verilen 繹羹tten bir hisse de almazlar. Pek az覺 m羹stesna daima hainliklerini duyars覺n, gene de ba覺la onlar覺, ge癟 su癟lar覺ndan. 羹phe yok ki Allah, iyilik edenleri sever.

14- Onlardan, biz Nasr璽n簾yiz diyenler de var, onlardan da s繹z ald覺k, fakat kendilerine verilen 繹羹tten hisse almay覺 unuttular, biz de k覺yamete dek aralar覺na d羹manl覺k ve kin sald覺k. Allah, onlar覺n neler yapt覺覺n覺 bildirecek.

15- Ey kitap ehli, kitapta olduu halde gizlediklerinizin 癟ounu apa癟覺k size bildiren, 癟ounu da affedip y羹z羹n羹ze vurmayan Peygamberimiz gelmitir size; Allah'tan bir nur ve apa癟覺k bir kitap gelmitir size.

16- Allah, kendi r覺zas覺na uyanlar覺, onunla esenlik yollar覺na g繹t羹r羹r ve dileiyle onlar覺 karanl覺klardan ayd覺nl覺a 癟覺kar覺r ve onlar覺 doru yola sevk eder.

17- Ger癟ekten de 羹phe yok ki Allah, Meryem olu Mes簾h'tir diyenler k璽fir oldular. De ki: Meryem olu Mes簾h'i de, anas覺n覺 da ve yery羹z羹ndekilerin hepsini de hel璽k etmeyi dilese Allah'a kar覺 herhangi bir eye kim sahip 癟覺kabilir? Ve Allah'覺nd覺r g繹klerin, yery羹z羹n羹n ve ikisinin aras覺nda olanlar覺n saltanat覺. Dilediini yarat覺r ve Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

18- Yah羶diler ve Nasr璽n簾ler, biz Allah'覺n oullar覺y覺z ve sevgilileriyiz dediler. De ki: yleyse neden g羹nahlar覺n覺zdan dolay覺 size az璽p ediyor? Hay覺r, siz, ancak onun yaratt覺覺 insanlardans覺n覺z; o, dilediini yarl覺gar, dilediine az璽p eder ve Allah'覺nd覺r g繹klerin, yery羹z羹n羹n ve ikisinin aras覺nda bulunanlar覺n saltanat覺 ve her i, ona aittir.

19- Ey kitap ehli, bize ne bir m羹jdeci geldi, ne bir korkutucu dememeniz i癟in peygamberlerin aras覺n覺n kesildii bir devirde size, her eyi a癟覺klayan Peygamberimiz geldi. 襤te size 羹phesiz olarak bir m羹jdeci, bir kokutucu geldi ve Allah'覺n, her eye g羹c羹 yeter.

20- Hat覺rla o zaman覺 ki M羶s璽, kavmine, ey kavim demiti, an覺n Allah'覺n size verdii n簾meti ki i癟inizden peygamberler g繹nderdi ve padiahlar 癟覺kard覺 ve size, 璽lemlerde, hi癟bir kimseye vermediini verdi.

21- Ey kavmim, Allah'覺n size vermeyi takd簾r ettii kutlu yere girin ve gerisin-geriye d繹nmeyin, yoksa ziyank璽r olursunuz, ancak ziyana d繹nersiniz.

22- Onlarsa y璽 M羶s璽 demilerdi, orada zorlu erler var, onlar orada olduk癟a biz, kesin olarak giremeyiz, ama oradan 癟覺karlarsa gireriz.

23- 襤癟lerinden, korkan ve Allah taraf覺ndan n簾metlere mazhar olmu bulunan iki kii, kap覺dan girip sald覺r覺n 羹stlerine demiti; oraya girerseniz 羹phe yok ki 羹st olursunuz siz ve ancak Allah'a dayan覺n inanm覺san覺z.

24- Y璽 M羶s璽 demilerdi, onlar orada bulunduk癟a biz, oraya ebed簾yen giremeyiz. Sen, Rabbinle git, ikiniz 癟arp覺覺n onlarla, biz burada oturup duraca覺z.

25- M羶s璽, ya Rabbi demiti, benim h羹km羹m ancak kendime, bir de kardeime ge癟iyor. u k繹t羹l羹k eden kavimle aram覺z覺 sen ay覺r.

26- Tanr覺 demiti ki: Oras覺, tam k覺rk y覺l onlara haram edildi. 繹lde sersemcesine dolaacaklar, tasalanma o k繹t羹l羹kte bulunanlar i癟in.

27- Oku onlara dem'in iki oluna ait ger癟ek haberi. Hani onlar, Tanr覺ya yaklamak i癟in kurban sunmulard覺 da birininki kabul edilmiti, 繹b羹r羹n羹nki kabul edilmemiti ve o, seni mutlaka 繹ld羹receim demiti ona, o da demiti ki: Allah ancak, kendisinden 癟ekinenlerin kurban覺n覺 kabul eder.

28- Andolsun, beni 繹ld羹rmek i癟in elini uzatsan da bana, ben sana, seni 繹ld羹rmek i癟in elimi uzatmayaca覺m; 癟羹nk羹 ben, 璽lemlerin Rabbi Allah'tan korkar覺m.

29- Dilerim, kendi su癟unla ber璽ber benim su癟umu da y羹klenesin de cehennem ehlinden olas覺n ve budur cezas覺 zulmedenlerin.

30- Nih璽yet kardeini 繹ld羹rme hususunda nefsine uydu da 繹ld羹rd羹 onu ve ziyank璽rlardan oluverdi.

31- Sonra, kardeinin cesedini nas覺l 繹rteceini g繹stermek i癟in Allah, bir karga g繹nderdi. Bu karga, yeri emedeydi. Yaz覺klar olsun bana dedi, kardeimin cesedini g繹mmede u karga kadar bile olamad覺m ha? Ve o, art覺k nedamet edenlere kat覺lm覺t覺 z璽ten.

32- Bu y羹zden u h羹km羹 yazd覺k 襤srailoullar覺na: 羹phe yok ki bir insan覺 繹ld羹rmesine, yahut yery羹z羹nde bozgunculuk etmesine kar覺l覺k olmayarak birisini 繹ld羹ren, b羹t羹n insanlar覺 繹ld羹rm羹 gibidir ve kim, birisini kurtar覺r, diriltirse b羹t羹n insanlar覺 diriltmi gibidir. Andolsun ki peygamberlerimiz, onlara apa癟覺k delillerle geldiler de gene onlar覺n 癟ou, bundan sonra yery羹z羹nde hadlerini at覺lar.

33- Allah'a ve Res羶l羹ne sava a癟anlarla yery羹z羹nde bozgunculuk etmeye koanlar覺n cezalar覺, ancak 繹ld羹r羹lmektir, yahut as覺lmakt覺r, 癟apraz olarak elleriyle ayaklar覺n覺n kesilmesidir, yahut da bulunduklar覺 yerden s羹r羹lmeleridir. Bu, onlar覺n d羹nyada urad覺klar覺 horluktur, 璽hiretteyse pek b羹y羹k bir azap vard覺r onlara.

34- Ancak onlardan, ele ge癟meden t繹vbe edenler, bu h羹k羹mden d覺ar覺d覺r. 羹phesiz olarak bilin ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

35- Ey inananlar, 癟ekinin Allah'tan ve onu ves簾leyle aray覺n ve sava覺n onun yolunda da murad覺na erenlerden olun.

36- K璽fir olanlar, yery羹z羹nde ne varsa hepsine, hatt璽 bir misli fazlas覺na sahip olsalar da k覺y璽met g羹n羹n羹n az璽b覺ndan kurtulmak i癟in hepsini verseler gene makbule ge癟mez ve onlara pek elemli bir azap vard覺r.

37- Ateten 癟覺kmak isterlerse de 癟覺kamaz onlar ve onlar i癟indir s羹r羹p giden bir azap.

38- Erkek olsun, kad覺n olsun, h覺rs覺zl覺k edenlerin, elde ettiklerine kar覺l覺k, Allah taraf覺ndan ibret verici bir ceza olarak kesin ellerini ve Allah, 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet sahibidir.

39- Ettii zul羹mden sonra t繹vbe eden ve d羹zg羹n bir hale gelenin t繹vbesini Allah kabul eder. 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

40- Bilmez misin Allah'覺 ki g繹klerin de tasarrufu ona aittir, yery羹z羹n羹n de ve dilediine az璽p eder, dilediini yarl覺gar ve Allah'覺n, her eye g羹c羹 yeter.

41- Ey Peygamber, a覺zlar覺yla inand覺k diyen, fakat y羹rekleriyle inanmayanlardan ve Yah羶dilerden, boyuna k璽firlie kouanlar, seni mahzun etmesin. Onlar, s繹zleri, yalan s繹ylemek i癟in boyuna dinleyip dururlar, senin yan覺na gelmemi olan bir baka kavim i癟in dinlerler boyuna. Onlar, s繹zlerin b璽z覺s覺n覺n yerlerini deitirirler de size u tarzda fetva verilirse derler, kabul edin, verilmezse 癟ekinin kabul etmekten ve Allah, kime az璽b etmek isterse sen, Allah'覺n isteine kar覺 o adama hi癟bir ey yapamazs覺n. Onlar, 繹yle kiilerdir ki Allah, y羹reklerini temizlemeyi mur璽d etmemitir. Onlar i癟indir d羹nya da horluk ve onlar i癟indir 璽hirette pek b羹y羹k bir azap.

42- Onlar, yalan s繹ylemek i癟in boyuna dinlerler, haram覺 ve r羹veti de boyuna yerler. Sana gelirlerse aralar覺nda h羹k羹m ver, yahut da y羹z 癟evir onlardan. Y羹z 癟evirirsen, kesin olarak sana hi癟bir zarar veremez onlar ve eer h羹k羹m verirsen, aralar覺nda, ad璽letle h羹k羹m ver, 羹phe yok ki Allah, ad璽let sahiplerini sever.

43- Nas覺l oluyor da i癟inde Allah'覺n h羹km羹 bulunan Tevrat, yanlar覺ndayken senin h羹km羹ne ba vuruyorlar, sonra da gene bu h羹k羹mden y羹z 癟eviriyorlar? Onlar, z璽ten inanmam覺lard覺r.

44- 羹phe yok ki biz, Tevrat'覺 indirdik, onda doru yola sevk edi ve n羶r var. Tanr覺ya tesl簾m olan peygamberlerle h羹k羹mleri bilenler ve Allah kitab覺n覺 korumaya mem羶r olan bilginler, Yah羶dilere, hep ona g繹re h羹k羹m verirlerdi ve hepsi de o kitab覺n doruluuna tan覺kt覺. Art覺k insanlardan korkmay覺n, benden korkun ve 璽yetlerimi, az bir menfaat kar覺l覺覺nda satmay覺n ve kimler, Allah'覺n indirdii h羹kme uygun olarak h羹k羹m vermezlerse onlard覺r k璽firlerin ta kendileri

45- Ve o kitapta onlara h羹kmettik ki cana kar覺l覺k can, g繹ze kar覺l覺k g繹z, burna kar覺l覺k burun, kulaa kar覺l覺k kulak, die kar覺l覺k di ve yaralara kar覺l覺k da yaralarla k覺sas var. Fakat kim ba覺lar da hakk覺ndan ge癟erse bu, su癟lar覺n覺n yarl覺ganmas覺na sebep olur ve kimler, Allah'覺n indirdii h羹kme g繹re h羹k羹m vermezlerse onlard覺r z璽limlerin ta kendileri.

46- Onlar覺n izinden de, ellerinde bulunan Tevr璽t'覺 ger癟eklemek 羹zere Meryemolu 襤sa'y覺 g繹nderdik ve ona, i癟inde doru yola sevk eden h羹k羹mler ve n羶r bulunan ve ellerindeki Tevr璽t'覺 ger癟ekleyen, 癟ekinenleri doru yola sevk eden sak覺nanlara 繹羹t olan 襤ncil'i verdik.

47- 襤ncil ehli de, Allah'覺n o kitapta indirdii h羹k羹mlerle h羹k羹m versinler. Ve kimler Allah'覺n indirdii h羹kme g繹re h羹k羹m vermezlerse onlard覺r Tanr覺 buyruundan 癟覺kanlar覺n ta kendileri.

48- Ve sana da, 繹nceki kitab覺 ger癟ekleyen ve ona, emin bir tan覺k olan kitab覺, ger癟ek olarak indirdik. Art覺k aralar覺nda, Allah'覺n indirdiine g繹re h羹k羹m ver ve sana gelen ger癟ekten d繹n羹p onlar覺n isteklerine uyma. Sizden her birerinize bir eriat, bir yol t璽yin ettik ve Allah dileseydi bir 羹mmet yapard覺 sizi, fakat size verdii h羹k羹mler hususunda sizi s覺namaktad覺r, siz de hay覺rl覺 ilerde yar覺覺n art覺k ve hepinizin d繹n羹p varaca覺 yer, Allah tap覺s覺d覺r ve o, haklar覺nda ayr覺l覺a d羹t羹羹n羹z eyleri size haber verecektir.

49- Aralar覺nda, Allah'覺n indirdii h羹k羹mlere g繹re h羹kmet ve onlar覺n dileklerine uyma, Allah'覺n, sana indirdii h羹k羹mlerin b璽z覺s覺ndan seni sapt覺racaklar覺ndan 癟ekin. Y羹z 癟evirirlerse bil ki ancak Allah, onlar覺 b璽z覺 su癟lar覺ndan dolay覺 mus簾bete uratacak ve insanlar覺n 癟ou da buyruktan 癟覺km覺 olanlard覺r z璽ten.

50- H璽l璽 m覺 cahiliyet devrinin h羹km羹n羹 aramadalar? Ger癟ei, 羹phesiz bir s羶rette bilenler yan覺nda h羹km羹, Allah'tan daha g羹zel olan kimdir ki?

51- Ey inananlar, Yah羶dilerle Nasr璽n簾leri dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur ve sizden kim onlar覺 dost edinirse 羹phe yok ki o da, onlardand覺r. 羹phe yok ki Allah, z璽lim olan kavmi doru yola sevk etmez.

52- Y羹reklerinde bir hastal覺k olanlar覺 ve bir fel璽kete uramam覺zdan korkuyoruz, diyerek onlar覺n i癟ine kat覺lan, onlara koanlar覺 g繹r羹rs羹n. Fakat belki de Allah bir fetih verir, yahut kendi kat覺ndan bir i 癟覺kar覺r meydana da onlar, i癟lerinde gizledikleri eyden dolay覺 n璽dim oluverirler.

53- 襤nananlar da derler ki, sizinle beraber olduklar覺na dair b羹t羹n kuvvetleriyle yemin edenler bunlar m覺? 襤te yapt覺klar覺 boa 癟覺kt覺, ziyank璽r oluverdiler.

54- Ey inananlar, i癟inizden kim 癟覺kar da dininden d繹nerse Allah onlara bedel 繹yle bir kavim getirecektir yak覺nda ki o onlar覺 sevecek, onlar da, onu sevecek, inananlara kar覺 al癟ak g繹n羹ll羹, k璽firlere kar覺 y羹ce olacak o kavim. Allah yolunda savaacaklar ve hi癟bir k覺nayan覺n k覺namas覺ndan korkmayacaklar. Bu, Allah'覺n l羹tf羹 ve in璽yetidir ki dilediine verir ve Allah'覺n l羹tf羹 boldur, o her eyi bilir.

55- Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak Allah't覺r ve Peygamberidir ve inananlar, namaz k覺lanlar ve r羹k羶 ederken zek璽t verenlerdir.

56- Ve kim, Allah'tan, Peygamberinden ve inananlardan y羹z 癟evirirse bilsin ki hi癟 羹phesiz Allah'a mensup olanlard覺r 羹st olacak kiiler.

57- Ey inananlar, sizden 繹nce, kendilerine kitap verilenlerle k璽firlerden, dininizi alay konusu yapan, onu oyuncak sayan kiileri dost edinmeyin, 癟ekinin Allah'tan inanm覺san覺z.

58- Birbirinizi namaza 癟a覺rd覺覺n覺z, ezan okuduunuz zaman, bununla alay ederler, bir oyun sayarlar bunu. Bu da 羹phe yok ki ak覺llar覺 olmayan, ak覺l edemeyen bir kavim olduklar覺ndand覺r.

59- De ki: Ey kitap ehli, bizden holanmay覺覺n覺z覺n sebebi, ancak Allah'a ve bize indirilene ve bizden 繹nce indirilenlere inanmam覺zdan baka bir ey mi ki? Ve sizin 癟ounuz, buyruktan 癟覺km覺 kiilersiniz.

60- De ki: Bundan daha fena olanlar覺, Allah'覺n cezas覺na uram覺 bulunanlar覺 haber vereyim mi size? Allah'覺n l璽net ettii, gazab覺na uratt覺覺, i癟lerinden bir k覺sm覺n覺 maymun ve domuz ekline soktuu kiiler ve eytan'a tapanlar. 襤te bunlard覺r yeri daha k繹t羹 olanlar, doru yoldan daha fazla sapm覺 bulunanlar.

61- Sizin yan覺n覺za geldiler mi, inand覺k derler, halbuki onlar, bulunduunuz yere k璽firlikle girdikleri gibi gene k璽firlikle 癟覺km覺lard覺r ve Allah, onlar覺n gizlediini, onlardan daha iyi bilir.

62- Onlar覺n 癟ounu g繹r羹rs羹n ki su癟 ilemekte, d羹manl覺k etmekte, haram yemekte birbirleriyle yar覺a girerler. Yapt覺klar覺 ey, ne de k繹t羹d羹r.

63- B璽ri, h羹k羹mleri bilenleri ve bilginleri, onlar覺, su癟 olan s繹zleri s繹ylemekten ve haram yemekten menetselerdi. 襤ledikleri i, ne de k繹t羹d羹r.

64- Yah羶diler, Allah'覺n eli bal覺d覺r dediler, elleri balanas覺lar, s繹yledikleri s繹z y羹z羹nden l璽nete urayas覺lar. Hay覺r, Allah'覺n iki eli de a癟覺kt覺r, diledii gibi ihs璽nda bulunur. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan 癟ounun azg覺nl覺覺n覺, k璽firliini artt覺racak ve biz, onlar覺n aras覺na k覺y璽mete dek d羹manl覺k ve kin sald覺k. Ne vakit sava i癟in bir ate yakt覺larsa Allah s繹nd羹rd羹 o atei ve onlar, yery羹z羹nde bozgunculua koup dururlar ve Allah, bozguncular覺 sevmez.

65- Kitap ehli olanlar inansalard覺, 癟ekinselerdi elbette k繹t羹l羹klerini 繹rterdik ve elbette onlar覺 da n簾meti bol cennetlere sokard覺k.

66- Tevr璽t'覺n, 襤ncil'in ve Rablerinden sana indirilen kitab覺n h羹k羹mlerini tutsalard覺 tepelerinden ayaklar覺n覺n altlar覺ndan n簾metlere nail olurlar, onlar覺 yerlerdi. 襤癟lerinde geri ve a覺r覺 olmayan insaf ehli de var, fakat 癟ounun yapt覺覺 iler, ne de k繹t羹.

67- Ey Peygamber, bildir, sana Rabbinden indirilen emri ve eer bu teblii 簾f璽 etmezsen onun el癟iliini yapmam覺 olursun ve Allah, seni insanlardan korur. 羹phe yok ki Allah, k璽fir olan kavme, doru yola gitmek hususunda baar覺 vermez.

68- De ki: Ey kitap ehli, hi癟bir eye inanm覺 say覺lmazs覺n覺z Tevr璽t'覺n, 襤ncil'in ve Rabbinizden size indirilen kitab覺n h羹k羹mlerini yerine getirmedik癟e ve andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onlardan 癟ounun azg覺nl覺覺n覺, k璽firliini artt覺racak, art覺k o k璽fir kavim y羹z羹nden tasalanma sen.

69- Fakat inananlarla Yah羶di olanlardan, S璽b簾lerden ve H覺ristiyanlardan Allah'a ve 璽hiret g羹n羹ne inan覺p iyi iler ileyenlere ne bir korku vard覺r, ne de mahzun olur onlar.

70- Andolsun ki 襤srailoullar覺ndan s繹z alm覺t覺k, peygamberler g繹ndermitik onlara. Fakat hangi peygamber onlara gelip canlar覺n覺n istemedii bir ey getirdiyse o peygamberlerin bir k覺sm覺n覺 yalanlam覺lard覺, bir k覺sm覺n覺 繹ld羹rm羹lerdi.

71- Ve sand覺lar ki bir cezaya uramayacaklar. K繹r oldular 璽deta, sa覺r kesildiler, sonra t繹vbe ettiler, Allah kabul etti, sonra gene de 癟ou k繹rleti, sa覺r oldu ve Allah, onlar覺n yapt覺klar覺n覺 tamam覺yla g繹r羹r.

72- Allah, 羹phe yok ki Meryem olu Mes簾h'tir diyenler k璽fir oldular ve Mes簾h, ey 襤srailoullar覺 demiti, Rabbime ve Rabbinize kulluk edin; 羹phe yok ki Allah'a e tan覺yana Allah, cenneti haram etmitir, onun yurdu atetir ve z璽limlere hi癟bir yard覺mc覺 yoktur.

73- 羹phe yok ki k璽fir olmulard覺r, Allah, 羹癟羹n 羹癟羹nc羹s羹d羹r diyenler ve kulluk edilecek tek bir Tanr覺 vard覺r ancak. S繹yledikleri s繹zden d繹nmezlerse i癟lerinden k璽fir olanlar, pek elemli bir az璽ba urayacaklard覺r.

74- H璽l璽 m覺 t繹vbe etmeyecekler Allah'a ve h璽l璽 m覺 yarl覺gamas覺n覺 istemeyecekler? Ve Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

75- Meryemolu Mes簾h, bir peygamberden baka bir ey deildi; ondan 繹nce de nice peygamberler gelip ge癟tiler; annesi de ger癟ek bir kad覺nd覺, ikisi de yemek yerlerdi. Bak bir, onlara delillerimizi nas覺l a癟覺klamaday覺z, sonra da bak, nas覺l y羹z 癟eviriyor onlar.

76- De ki: Allah'覺 b覺rak覺p size ne bir zarar覺 dokunacak, ne bir faydas覺 gelecek bir varl覺a m覺 kulluk ediyorsunuz? Ve Allah, her eyi duyar, bilir.

77- De ki: Ey kitap ehli, haks覺z yere dininizde, a覺r覺 gitmeyin ve evvelce hem sapm覺, hem 癟ounu sapt覺rm覺 ve doru yolu b覺rak覺p sap覺kl覺a dalm覺 olan kavmin dileklerine uymay覺n.

78- 襤srailoullar覺ndan k璽fir olanlara D璽v羶d'un diliyle de l璽net edilmiti, Meryemolu 襤sa'n覺n diliyle de. Bu da isyan ettiklerinden ve a覺r覺 gittiklerindendi.

79- 襤ledikleri k繹t羹l羹kten, birbirlerini menetmezlerdi. Ger癟ekten de yapt覺klar覺 i, ne de k繹t羹yd羹.

80- Onlar覺n 癟ounu g繹r羹rs羹n ki k璽firlere dostluk ederler. Ne de k繹t羹d羹r nefislerinin, onlara haz覺rlay覺p sunduu ey; Allah'覺n gazab覺na urayacaklard覺r ve az璽p i癟inde ebed簾 olarak kalacaklard覺r.

81- Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalard覺 onlar覺 dost edinmezlerdi. Fakat onlardan 癟ou, buyruktan 癟覺km覺 k繹t羹 kiilerdir.

82- 襤nsanlar覺n, inananlara d羹manl覺kta en ileri gidenleri, g繹receksin, Yah羶dilerle m羹riklerdir, inananlara sevgi bak覺m覺ndan en yak覺nlar覺 da biz Nasr璽n簾yiz diyenlerdir. Bunun sebebi de, onlar覺n i癟inde ilimle, ibadetle uraanlarla rahiplerin bulunuudur ve bir de onlar, ululanmazlar.

83- Peygamberlere indirileni duydular m覺 ger癟ei tan覺d覺klar覺ndan g繹r羹rs羹n ki g繹zleri yala dolar da taar. Derler ki: Rabbimiz, inand覺k biz, bizi ger癟ee tan覺k olanlardan et.

84- Z璽ten Rabbimizin bizi de iyi insanlara katmas覺n覺 umup dururken ne oluyor bize ki Allah'a ve bize gelen ger癟ee inanmayal覺m?

85- Allah da onlar覺 s繹yledikleri s繹z y羹z羹nden, k覺y覺s覺ndan 覺rmaklar akan cennetlere sokarak m羹k璽fatland覺r覺r, orada ebed簾 olarak kal覺rlar ve budur ite iyilik edenlerin m羹k璽fat覺.

86- K璽fir olanlarla 璽yetlerimizi yalanlayanlara gelince onlard覺r cehennem ehli.

87- Ey inananlar, Allah'覺n size hel璽l ettii tertemiz eyleri haram etmeyin kendinize ve a覺r覺 gitmeyin. 羹phe yok ki Allah, a覺r覺 gidenleri sevmez.

88- Ve yiyin Allah'覺n size r覺z覺k olarak verdii eylerden hel璽l ve temiz olanlar覺 ve inand覺覺n覺z Allah'tan 癟ekinin.

89- Bo yere yemin etmenizden dolay覺 sorumlu tutmaz sizi Allah, fakat y羹rekten ve kasten ettiiniz yeminler y羹z羹nden sorumlu tutar. Yemin kef璽reti, 璽ilenize yedirdiiniz yemeklerin orta derecede olan覺yla on yoksulu doyurmak, yahut onlar覺 giydirmek, yahut da bir kul azat etmektir. Bunlara g羹c羹 yetmeyen 羹癟 g羹n oru癟 tutar. 襤te yemininizi bozarsan覺z budur kef璽reti. Koruyun yeminlerinizi. Allah, 羹kredenlerden olursunuz diye 璽yetlerini ite b繹yle a癟覺klar size.

90- Ey inananlar, arap, kumar, tap覺nmak i癟in dikilmi olan talar, fal i癟in kullan覺lan oklar, ancak eytan'覺n ilerindendir ve birer pisliktir bunlar. Bunlardan ka癟覺n覺n da murad覺na erenlerden olun.

91- eytan, arap ve kumarla sizin aran覺za d羹manl覺k ve kin salmak ister ancak, vazge癟tiniz art覺k deil mi?

92- Ve itaat edin Allah'a ve Peygambere ve sak覺n覺n. Y羹z 癟evirirseniz iyice bilin ki Peygamberimize d羹en vazife, ancak tebliden ibarettir.

93- 襤man edip iyi ilerde bulunanlara; 癟ekindikleri, inand覺klar覺 ve iyi ilerde bulunduklar覺, sonra gene 癟ekinmede devam ettikleri, inan癟lar覺n覺 g羹tt羹kleri, sonra da gene 癟ekinip durduklar覺 ve iyilik ettikleri takd簾rde haram edilmeden 繹nce yedikleri eyler y羹z羹nden bir vebal yok ve Allah iyilik edenleri sever.

94- Ey inananlar, Allah, onu g繹rmeksizin de kendisinden korkan kiiyi ay覺rt etmek i癟in ellerinizin ulaabilecei, m覺zraklar覺n覺z覺n yetiebilecei avlar覺 avlanma hususunda sizi s覺nayacak mutlaka. Bundan sonra kim a覺r覺 hareket ederse ona pek ac覺 bir azap var.

95- Ey inananlar, ihramdayken avlanmay覺n; i癟inizden kim, bir av hayvan覺n覺 bilerek 繹ld羹r羹rse sizden iki ad璽let sahibinin h羹km羹ne g繹re cezas覺, 繹ld羹rd羹羹 hayvan覺n benzeri olan ve K璽'be'ye g繹t羹r羹len bir hayvan覺 kurban etmek, yahut iledii su癟a kar覺l覺k yoksullar覺 doyurmak, yahut da bunlara denk olacak kadar oru癟 tutmakt覺r, b繹ylece yapt覺覺n覺n cezas覺n覺 tatmas覺 gerektir. Allah, ge癟mite ilenen su癟lar覺 ba覺lam覺t覺r. Fakat bundan b繹yle de kim bu su癟u ilerse 羹phe yok ki Allah 繹癟 al覺r ondan ve Allah 羹st羹nd羹r, 繹癟 al覺c覺d覺r.

96- Denizde avlanmak ve avlad覺覺n覺 yemek, ge癟iminiz i癟in size de, misafirlerinize de hel璽l edilmitir de ihramda bulunduunuz m羹ddet癟e kara av覺 haram edilmitir size. ekinin o Allah'tan ki onun tap覺s覺nda toplanacaks覺n覺z.

97- Allah, K璽be'yi hac ay覺n覺, kurban覺, kurbanl覺k olduu bilinsin diye boynuna bir ey as覺lan hayvanlar覺, insanlar覺n ge癟imine, d羹zenine sebep etti, b繹ylece de 羹phesiz olarak Allah'覺n, g繹klerde ve yery羹z羹nde ne varsa hepsini bildiini sizin de bilmenizi diledi ve Allah, 羹phe yok ki her eyi bilir.

98- Bilin ki Allah'覺n cezas覺, muhakkak pek 癟etindir ve 羹phe yok ki Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

99- Peygamberin vazifesi, ancak teblidir ve Allah, a癟覺a vurduunuz eyleri de bilir, gizlediiniz eyleri de.

100- De ki: Pisle temiz bir deildir, pisin 癟okluu seni a覺rtsa bile. Art覺k ey akl覺 tam olanlar, 癟ekinin Allah'tan da murad覺n覺za erin.

101- Ey inananlar, size a癟覺klan覺nca hounuza gitmeyecek eyleri sormay覺n Kur璽n indirilirken bunlara ait bir ey sorarsan覺z h羹km羹 a癟覺klan覺r size, halbuki Allah ge癟miti ondan, ona ait h羹km羹 bildirmemiti ve Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

102- Sizden 繹nce de bir kavim onlar覺 sordu da sonra k璽fir oluverdi.

103- Allah, ne bah簾reyi meru k覺lm覺t覺r, ne s璽ibeyi, ne vas簾lay覺, ne de h璽m覺; fakat k璽fir olanlar, Allah'a, yalan yere iftir璽 ederler ve onlar覺n 癟ounun da akl覺 ermez.

104- Onlara, gelin Allah'覺n indirdiine ve Peygambere dendi mi bize yeter atalar覺m覺z覺n yapageldikleri eyler, b繹yle bulduk biz derler. Fakat ya atalar覺 da bir ey bilmiyorlard覺 ve doru yola gitmiyorlard覺ysa.

105- Ey inananlar, siz, kendinize bak覺n; doru yolu buldunuzsa sap覺k kii, size bir zarar veremez. Hepinizin de d繹n羹p varaca覺 yer, Allah tap覺s覺d覺r ve o mutlaka yapt覺覺n覺z eyleri bildirir size.

106- Ey inananlar, birinize 繹l羹m gelip 癟atarsa aran覺zda vasiyet edeceiniz zaman, sizden iki 璽dil tan覺k bulunsun.

Yolculuktaysan覺z ve gene size 繹l羹m mus簾beti gelip 癟atacaksa sizden olmayan iki kiiyi de tan覺k tutabilirsiniz. Ancak onlar覺, namazdan sonraya dek al覺koyun da akraba bile olsa Allah'覺 b覺rak覺p yerine hi癟bir menfaati sat覺n almayaca覺z, tan覺kl覺覺m覺z覺, Allah i癟in gizlemeyeceiz, gizlersek g羹nahk璽rlardan olal覺m diye Allah'a yemin etsinler.

107- O iki tan覺覺n bir g羹nah覺 hakkettikleri anla覺l覺rsa m簾ras hakk覺nda sahip olanlardan ve tan覺kl覺a daha ziyade l璽y覺k bulunanlardan iki kii, onlar覺n yerine ge癟er, bizim tan覺kl覺覺m覺z, onlar覺n tan覺kl覺覺ndan daha dorudur ve biz zulmetmedik, ettiysek z璽limlerden olal覺m diye Allah'a yemin ederler.

108- Bu, hakk覺yla tan覺kl覺k etmelerini, yahut yeminden sonra tan覺kl覺klar覺n覺n, yeminlerinin reddedilmesinden korkmamalar覺n覺 salamaya daha yak覺nd覺r. Ve 癟ekinin Allah'tan ve dinleyin. Allah k繹t羹l羹kte, tak覺nl覺kta bulunan kavmi doru yola sevk etmez.

109- O g羹n Allah, b羹t羹n peygamberleri toplayacak da ne cevap verildi size diyecek. Diyecekler ki: Bilgimiz yok bizim, 羹phe yok ki sensin gizli eyleri hakk覺yla bilen.

110- An o zaman覺 ki Allah ey Meryemolu 襤sa, hat覺rla sana ve annene verdiim n簾metimi demiti, hat覺rla ki seni R羶h-羹l-Kud羹s'le kuvvetlendirdim de beikteyken de insanlarla konutun, olgunluk 癟a覺nda da. Hani sana kitab覺, hikmeti, Tevr璽t-覺 ve 襤ncil'i 繹retmitim. Hani topraktan ku eklinde bir ey yapard覺n iznimle de ona 羹f羹r羹rd羹n, o da iznimle ku olurdu ve anadan doma k繹r羹n g繹z羹n羹 a癟ar, abra illetine urayan覺 o illetten kurtar覺rd覺n iznimle ve hani 繹l羹y羹, iznimle mezardan 癟覺karm覺, diriltmitin. Hani, 襤srailoullar覺na apa癟覺k delillerle geldiin zaman onlardan k璽fir olanlar, bu ancak a癟覺k bir b羹y羹 demilerdi de ben seni kurtarm覺t覺m onlar覺n elinden.

111- Hani Havar簾lere, bana ve Peygamberime inan覺n demitim de inand覺k demilerdi tan覺k ol, biz Tanr覺ya tesl簾m olanlar覺z.

112- Hani Havariler, ey Meryemolu 襤sa demilerdi, Rabbin, bize g繹kten bir sofra yemek indirebilir mi? 襤sa da inanm覺san覺z demiti, 癟ekinin Allah'tan.

113- Demilerdi ki: 襤stiyoruz ki o yemekten yiyelim, kalplerimiz tam bir inanca ulas覺n ve bilelim ki sen bize doru s繹yl羹yorsun ve buna da tan覺k olal覺m biz.

114- Meryemolu 襤sa, Rabbimiz demiti, bize g繹kten bir sofra yemek indir de bug羹n, hem 繹nce gelenlerimize bayram olsun, hem sonra gelenlerimize, hem de senden bir delil olsun; sen bizi r覺z覺kland覺r ve sen, r覺z覺k verenlerin en hay覺rl覺s覺s覺n.

115- Allah, onu size indireceim ben, fakat bundan sonra i癟inizden k璽fir olan覺 繹yle bir azapla azapland覺-raca覺m ki demiti, 璽lemler i癟inde hi癟bir kimseyi o 癟eit azapland覺rmam.

116- Ve hani Allah, ey Meryemolu 襤sa diyecek, sen misin insanlara, Allah'覺 b覺rak覺n da beni ve annemi iki tanr覺 tan覺y覺n diyen? 襤sa da seni noksan s覺fatlardan ar覺 bilirim diyecek, hakk覺m olmayan bir s繹z羹 s繹yleyemem ki ben. B繹yle bir s繹z s繹ylediysem elbette bilirsin bunu. Benim i癟imde ne varsa hepsini mutlaka bilirsin sen. Fakat ben, senin bildiini bilemem; 羹phe yok ki sen gizli olan her eyi, hakk覺yla bilirsin.

117- Onlara, ancak bana emrettiini s繹yledim, Rabbime ve Rabbinize kulluk edin dedim. 襤癟lerinde bulunduk癟a g繹zetirdim, korurdum onlar覺, fakat beni ald覺ktan sonra onlar覺n ne yapt覺klar覺n覺 sen g繹rd羹n ve sen her eye hakk覺yla tan覺ks覺n.

118- Onlara az璽p edersen 羹phe yok ki onlar, senin kullar覺nd覺r ve eer yarl覺garsan 羹phe yok ki sensin 羹st羹n olan, h羹k羹m ve hikmet sahibi bulunan.

119- Allah diyecek ki: Bug羹n, 繹yle bir g羹nd羹r ki ger癟eklerin ger癟eklii fayda eder ancak. Onlar覺nd覺r k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetler, ebed簾 kal覺rlar orada. Allah onlardan r璽z覺 olmutur, onlar da ondan r璽z覺 olmulard覺r. 襤te budur en b羹y羹k kurtulu.

120- Allah'a aittir g繹klerin yery羹z羹n羹n ve oralarda ne varsa hepsinin tasarrufu ve onun her eye g羹c羹 yeter.