Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

                     19- MERYEM SURES襤

Mekk簾dir, doksan sekiz 璽yettir.

(襤癟inde, 襤sa Peygamberin anas覺 Hz. Meryem'den bahsedildii i癟in bu adla an覺lm覺t覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- K璽f h璽 y璽 ayn s璽d.

2- Bu, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin rahmetini an覺t覺r.

3- Hani o, gizlice Rabbine niy璽z etmiti de.

4- Demiti ki: Rabbim, kemiklerim bile incelip zay覺flad覺, sa癟覺m-sakal覺m aard覺, par覺l-par覺l parlamada ba覺m sanki ve sana ne du璽 etmisem mahr羶m olmad覺m ben.

5- Benden sonra yerime ge癟ecek, m簾r璽s覺ma konacak yak覺nlar覺mdan endielenmekteyim, kar覺m da k覺s覺r, sen bana kat覺ndan bir oul ihs璽n et de.

6- Bana da m簾ras癟覺 olsun, Yakup soyuna da m簾ras癟覺 olsun ve Rabbim, onu, r覺z璽n覺 kazanm覺lardan et.

7- Ey Zekeriyya, biz seni m羹jdelemekteyiz, bir olun olacak, ad覺 da Yahya'd覺r ve ondan 繹nce bu adla adlanm覺 hi癟 kimseyi yaratmad覺k.

8- Rabbim dedi, benim nas覺l olum olabilir ki kar覺m k覺s覺r ve ben de 繹mr羹m羹n sonlar覺na vard覺m, tam璽m覺yla ihtiyarlad覺m.

9- B繹yledir bu dedi, Rabbine dedi, bu pek kolay ve sen yokken evvelce de seni yaratm覺t覺m.

10- Rabbim dedi, bana bir delil g繹ster. S覺hhatin yerindeyken dedi, tam 羹癟 gece insanlarla konuamayacaks覺n, ite bu, sana delildir.

11- Zekeriyya, mihraptan 癟覺k覺p kavmine, sabah-akam onu tenz簾h edin noksan s覺fatlardan diye i璽ret etti.199

12- Ey Yahya, azim ve kuvvetle kitab覺 al. Ve ona 癟ocukken peygamberlik verdik.

13- Kat覺m覺zdan ona bir kalb yumuakl覺覺, bir temizlik ihs璽n ettik ve o, mab羶dundan 癟ekinirdi.

14- Anas覺na-babas覺na iyilik ederdi ve cebbar ve 璽si deildi.

15- Ve esenlik ona doduu g羹n, 繹ld羹羹 g羹n ve diriltilerek kabrinden 癟覺kar覺laca覺 g羹n.

16- Kitapta Meryem'i de an. Hani o, 璽ilesinden ayr覺lm覺, dou taraf覺nda bir yere 癟ekilmiti.

17- Ve 璽ilesiyle aras覺na bir perde germiti. Derken ona r羶humuzu g繹ndermitik de g繹z羹ne, 璽zas覺 d羹zg羹n bir insan eklinde g繹r羹nm羹t羹.

18- O, fenal覺klardan 癟ekinen bir adamsan demiti, rahm璽na s覺覺n覺r覺m senden.

19- Ruh, ben demiti, ancak Rabbinin bir el癟isiyim, sana bir erkek 癟ocuk vermeye geldim.

20- Meryem, benim nas覺l olum olabilir ki hi癟 bir kimse, hen羹z bana dokunmad覺 demiti, hem k繹t羹 bir kad覺n da deilim ben.

21- B繹yledir bu demiti ruh, bu i, Rabbin i癟in pek kolay demiti. 羹nk羹 biz, onu insanlara bir delil ve kat覺m覺zdan bir rahmet olarak halkedecektik ve bu i, z璽ten de mukadderdi, olup bitti.

22- Sonunda ona gebe kald覺 ve onunla uzak bir yere 癟ekilip gitti.

23- Derken doum sanc覺s覺, onu bir hurma aac覺n覺n dibine sevketti de keke dedi, bundan 繹nce 繹lseydim de unutulup gitseydim.

24- Uzaktan bir ses geldi ona: Mahz羶n olma, Rabbin, aya覺n覺n alt覺ndan bir 覺rmak ak覺tt覺.

25- Hurma aac覺n覺 silk, sana ter羹-t璽ze hurmalar d繹k羹lecek.

26- Ye, i癟, g繹z羹n ayd覺n. Fakat seni birisi g繹r羹rse ben de, bug羹n rahm璽n i癟in oru癟 tutmaday覺m ve hi癟bir kimseyle kesin olarak konuamam.

27- ocuunu kuca覺na al覺p kavmine gelince ey Meryem dediler, ger癟ekte de pek b羹y羹k bir i iledin.

28- Ey H璽r羶n'un k覺z kardei, baban, fena bir adam deildi, anan da k繹t羹 bir kad覺n deildi.

29- Meryem, 癟ocuuna i璽ret etti. Nas覺l olur da dediler, beikteki 癟ocuk konuur?

30- 襤s璽, 羹phe yok ki dedi, ben Allah'覺n kuluyum, bana kitap vermitir ve beni peygamber etmitir.

31- Ve Nerede olursam olay覺m kutlam覺t覺r beni ve diri olduk癟a namaz k覺lmam覺, zek璽t vermemi emretmitir bana.

32- Ve anama it璽atli etmitir beni ve cebbar, k繹t羹 kii olarak yaratmam覺t覺r beni.

33- Esenlik bana doduum g羹n, 繹leceim g羹n ve tekrar dirilip kabirden 癟覺kaca覺m g羹n.

34- 襤te budur Meryemolu 襤s璽. Onlar覺n 羹pheye d羹t羹kleri ey hakk覺nda ger癟ek s繹z, budur.

35- Evl璽t edinmesi, l璽y覺k deildir Allah'a, noksan s覺fatlardan m羹nezzehtir o. Bir iin olmas覺n覺 takd簾r etti mi ona ancak ol der, oluverir.

36- Ve 羹phe yok ki Allah, Rabbimdir ve Rabbiniz, ona kulluk edin; budur doru yol.

37- Aralar覺ndan b繹l羹kler ayr覺ld覺, ayr覺l覺a-ayk覺r覺l覺a d羹t羹ler. Ula覺p g繹recekleri b羹y羹k g羹n羹n iddetli az璽b覺 k璽firlere.

38- Neler duyacaklar, neler g繹recekler bize geldikleri g羹n; fakat z璽limler, bug羹n, apa癟覺k bir sap覺kl覺kta.

39- Onlar覺 hasret g羹n羹yle korkut; i olup biter o zaman ve onlar, imdi gaflettedir ve onlar, inanmazlar.

40- 羹phe yok ki biziz yery羹z羹n羹n ve yery羹z羹nde olanlar覺n m簾ras癟覺s覺 ve d繹n羹p bizim tap覺m覺za gelir onlar.

41- Kitapta 襤br璽him'i de an. 羹phe yok ki o, 癟ok ger癟ek bir peygamberdi.

42- Hani o atas覺na ata demiti, ne diye tapars覺n duymaz, g繹rmez, senden hi癟bir eyi gideremez eylere?

43- Ger癟ekten de ata, sence bilinmeyen bir bilgiye s璽hip oldum ben, art覺k bana uy da seni dosdoru yola ileteyim.

44- Ata, eytan'a kulluk etme, 羹phe yok ki eytan, rahm璽na 璽s簾dir.

45- Ata, ger癟ekten de korkuyorum, sana rahm璽ndan bir azap gelip 癟atar da eytan'a dost olursun.

46- Atas覺, ey 襤br璽him dedi, benim m璽butlar覺mdan y羹z m羹 癟evirmedesin? Bu iten vazge癟mezsen talar覺m seni, uzun bir zaman g繹r羹nme, git, b覺rak beni.

47- 襤br璽him, esenlik sana dedi, Rabbimden yarl覺ganman覺 dileyeceim, 羹phe yok ki o, pek l羶tfeder bana.

48- Ve sizi ve Allah'tan baka kulluk ettiiniz eyleri b覺rak覺yor ve Rabbime du璽 ediyorum, umar覺m ki du璽m覺 kab羶l eden, mahr羶m etmez beni.

49- Onlar覺n ve Allah'tan baka kulluk ettikleri eyleri b覺rak覺nca ona 襤shak'覺 ve Yakup'u verdik ve hepsini de peygamber ettik.

50- Ve onlara rahmetimizden ihs璽nlar ettik, ger癟ek 繹hretlerini yayd覺k, adlar覺n覺 y羹celttik.

51- Kitapta M羶s璽'y覺 da an; 羹phe yok ki o, ihl璽sa mazhar olmu eriat s璽hibi bir peygamberdi.

52- Ona, T羶r'un sa yan覺ndan nid璽 ettik, bizimle konumak 羹zere tap覺m覺za yaklat覺rd覺k onu.

53- Rahmetimizden bir l羹tuf olarak kardei H璽r羶n'u da peygamber ettik.

54- Kitapta 襤sm璽簾l'i de an; 羹phe yok ki o, vaadinde ger癟ekti ve insanlara g繹nderilmi olan bir peygamberdi.

55- Ehline, ay璽line namaz k覺lmalar覺n覺, zek璽t vermelerini emrederdi, Rabbinin kat覺ndan da r覺z璽s覺n覺 kazananlardand覺.

56- An kitapta 襤dr簾s'i de; 羹phe yok ki o 癟ok ger癟ek bir peygamberdi.

57- Biz onu pek y羹ce bir mevkie y羹kselttik.

58- 襤te bunlar, dem soyundan, N羶h'la ber璽ber gemiye y羹klediklerimizin soylar覺ndan, 襤br璽him'in ve 襤sr璽il'in soylar覺ndan gelen ve Allah taraf覺ndan kendilerine n簾metler ihs璽n edilen peygamberlerdendir, doru yola sevk-ettiimiz ve se癟tiimiz kiilerdendir. Rahm璽n覺n 璽yetleri, onlara okundu mu alaya-alaya hemen secdeye kapan覺rlard覺.

59- Onlardan sonra 繹yle bir soy geldi ki namaz覺 z璽yi etti onlar, ehvetlere uydular, az覺nl覺klar覺n覺n cez璽s覺na pek yak覺nda urayacak onlar.

60- Ancak t繹vbe eden, inanan ve iyi ilerde bulunan m羹stesna. Bu 癟eit kiiler cennete girerler ve hi癟bir hususta zul羹m g繹rmezler.

61- Ebed簾 Adn cennetlerine girerler ki rahman, kullar覺n覺n g覺yab覺nda, onlara vaadetmitir bu cennetleri. 羹phe yok ki onun vaadi, mutlaka yerine gelir.

62- Orada m璽nas覺z bir s繹z iitmeyecekler, ancak esenlik size s繹z羹n羹 duyacaklar ve sabah-akam, r覺z覺klar覺 gelecek onlara.

63- ylesine cennettir ki kullar覺m覺zdan kim, bizden 癟ekinirse ona m簾ras vereceiz o cenneti.

64- Biz melekler, ancak Rabbinin emriyle inebiliriz; onundur ne varsa ilerimizde ve ne varsa gerimizde ve ne varsa ikisi aras覺nda ve Rabbin, hi癟bir eyi unutmaz.

65- Rabbidir g繹klerin ve yery羹z羹n羹n ve ikisi aras覺nda ne varsa hepsinin, ona kulluk et ve dayan ona ibadet etmede, onun Ad覺yla an覺lan baka bir varl覺k bilir misin?

66- Ve insan der ki: Ben 繹leceim de sonra dirilip kabirden mi 癟覺kar覺laca覺m?

67- 襤nsan hi癟 mi d羹羹nmez ki o hi癟bir ey deilken daha 繹nce biz yaratt覺k onu.

68- Andolsun Rabbine onlar覺 da, eytanlar覺 da haredeceiz de sonra onlar覺, diz 癟繹km羹 bir halde cehennemin 癟evresine getireceiz.

69- Sonra hangi t璽ife, rahm璽na kar覺 en fazla azg覺nl覺kta bulunduysa onu ay覺r覺p 繹nce cehenneme ataca覺z.

70- Sonra elbette biz daha iyi biliriz cehenneme girmeye daha l璽y覺k olan覺.

71- Sizden bir tek kii bile yoktur ki oraya uramas覺n; bu, Rabbinin takd簾r ettii bir eydir.

72- Sonra 癟ekinenleri kurtar覺r覺z, z璽limleriyse diz羹st羹 癟繹km羹 bir halde b覺rak覺r覺z orada.

73- Onlara 璽yetlerimiz, apa癟覺k okununca k璽fir olanlar, iki b繹l羹kten dediler, hangisinin dura覺 daha hay覺rl覺, meclisi daha g羹zel?

74- Onlardan 繹nce nice 羹mmetler hel璽k ettik ki mal bak覺m覺ndan da daha g羹zel mallara sahipti onlar, g繹steri bak覺m覺ndan da.

75- De ki: Kim sap覺kl覺ktaysa rahman, onun sap覺kl覺覺n覺 uzatt覺k癟a uzat覺r da sonunda az璽p olsun, k覺y璽met olsun, kendilerine vaat olunan eyi g繹r羹r bu 癟eit adamlar ve g繹r羹nce de bilirler kimin yurdu daha hay覺rl覺ym覺 ve kimin kuvveti daha zay覺f.

76- Ve Allah, hid璽yete erenlerin hid璽yetini artt覺rd覺k癟a artt覺r覺r ve ebed簾 kalacak iyi iler, Rabbinin kat覺nda sevap癟a da daha hay覺rl覺d覺r, sonu癟 bak覺m覺ndan da daha hay覺rl覺.

77- G繹rd羹n m羹 delillerimizi ink璽r edeni ve elbette bana mal da verilecek, evl璽t da diyeni?

78- Gizli olan bir eyi mi anlam覺, yoksa rahmandan bir s繹z m羹 alm覺?

79- H璽璽 s繹ylediini yazar覺z onun ve az璽b覺n覺 uzatt覺k癟a uzat覺r覺z.

80- S繹yledii eylere biz m簾ras癟覺 oluruz ve o bize yapayaln覺z gelir.

81- Onlar, kendilerine bir y羹celik versinler, efaat癟i olsunlar diye Allah'tan baka m璽butlar kab羶l etmilerdir.

82- H璽璽. Onlar覺n kulluunu ink璽r edecek o m璽but sand覺klar覺 eyler ve onlara d羹man kesilecek onlar.

83- G繹rmez misin, biz k璽firlere. onlar覺 boyuna taciz edecek eytanlar g繹nderdik.

84- Onlar覺n az璽ba uramas覺 i癟in acele etme, biz ancak y覺llar覺n覺, g羹nlerini saymaday覺z onlar覺n.

85- O g羹n, 癟ekinenleri b繹l羹k-b繹l羹k, rahm璽n覺n huzurunda harederiz.

86- Ve m羹crimleri susam覺 bir halde cehenneme sevk ederiz.

87- Rahmandan ahd alm覺 olanlardan bakalar覺 efaat de edemez.

88- Ve dediler ki: Rahman, oul edindi.

89- Andolsun ki pek 癟irkin bir s繹z s繹ylediniz.

90- ylesine bir s繹z ki neredeyse g繹kler par癟alanacak ve yer yar覺lacak ve dalar da覺l覺p 癟繹kecek.

91- Rahm璽n覺n olu var demeleri y羹z羹nden.

92- Rahm璽na oul edinmek yaramaz.

93- G繹klerde ve yerde ne varsa hepsi de rahm璽n覺n tap覺s覺na kul olarak gelir.

94- Andolsun ki hepsini topluluk bak覺m覺ndan da saym覺t覺r, tek-tek de ve hepsini, hepsinin ahv璽lini bilir.

95- Ve hepsi de k覺y璽met g羹n羹, onun tap覺s覺na yapayaln覺z gelir.

96- 羹phe yok ki inanan ve iyi ilerde bulunanlara kar覺 rahman, g繹n羹llere bir sevgidir verir.

97- Ger癟ekten de biz, ancak 癟ekinenleri m羹jdelemen, d羹manl覺kta inat ve 覺sr璽r edenleri korkutman i癟in Kur'璽n'覺, senin dilinle indirerek kolaylat覺rd覺k sana.

98- Onlardan 繹nce nice 羹mmetleri hel璽k ettik. Onlardan bir kiiyi bile duyuyor musun, yahut bir t璽nesinin olsun, sesini iitiyor musun?