Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

                             16- NAHL SURES襤

Mekk簾dir, y羹zyirmi sekiz 璽yettir.

(Batan k覺rk 璽yeti Mekk簾dir, dierleri Meden簾dir. 襤癟inde ar覺dan bahsedildii i癟in bu adla adlanm覺t覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Allah'覺n emri gelip 癟atmada, sak覺n hemencecik gelmesini istemeyin. O, m羹riklerin irk kotuklar覺ndan m羹nezzehtir ve y羹cedir.

2- Benden baka yoktur tapacak o halde 癟ekinin benden, h羹km羹n羹 bildirip insanlar覺 korkutun diye, kullar覺ndan dilediine melekleri indirerek vahyeder.

3- G繹klerle yery羹z羹n羹 abes deil, hak ve ger癟ek olarak yaratm覺t覺r, y羹cedir m羹riklerin irk kotuklar覺ndan.

4- 襤nsan覺 bir damla sudan yaratt覺, b繹yleyken bir de bakars覺n o, apa癟覺k bir d羹man kesilmi.

5- Davarlar覺 da o 癟eit halketmitir; onlardan giyiminizi temin edersiniz ve size faydalar var onlardan ve bir k覺sm覺n覺 da yersiniz.

6- Akamleyin yay覺mdan getirir, sabahleyin yay覺ma g繹t羹r羹rken de g羹zellikleri var, zevk al覺rs覺n覺z onlardan.

7- Kendinize meakkatler vererek ancak vaRabileceiniz ehirlere de y羹klerinizi ta覺rlar; 羹phe yok ki Rabbiniz mutlaka esirgeyicidir, rah簾mdir.

8- Binmeniz i癟in ve ziynet i癟in atlar覺, kat覺rlar覺, merkepleri yaratm覺t覺r, daha da bilmediiniz neler yarat覺r.

9- Doru yolu bildirmek, Allah'a 璽ittir, yollar覺n erisi de var ve dileseydi hepinizi de doru yola sevk ederdi.

10- yle bir mabuttur ki size g繹kten yamur yad覺r覺r da suyunu i癟ersiniz, hayvanlar覺n覺z覺 otlatt覺覺n覺z aa癟lar ve otlar da onunla biter, yeerir.

11- Onunla size, ekinler, zeytinler, hurmalar, 羹z羹mler ve 癟eit-癟eit meyveler bitirir. 羹phe yok ki bunda, d羹羹nen toplulua bir delil var.

12- Ve r璽m etmitir size geceyle g羹nd羹z羹, g羹nele ay覺; y覺ld覺zlar da r璽m olmutur emriyle. 羹phe yok ki bunda, ak覺l eden topluluk i癟in deliller var.

13- Ve yery羹z羹nde sizin i癟in yaratt覺覺, ayr覺-ayr覺, 癟eitli renklerde ne varsa hepsi r璽m olmutur size. 羹phe yok ki bunda da ibret alacak topluluk i癟in bir delil var.

14- yle bir mabuttur ki r璽m etmitir size denizi ondan 癟覺kan ter羹-t璽ze bal覺klar覺 yemeniz, 癟覺kard覺覺n覺z ziynet ey璽s覺n覺 tak覺nman覺z i癟in ve g繹r羹rs羹n ki gemi, denizde, sular覺 yara-yara gitmede; r璽m etmitir size denizi, nas簾binizi onun l羶tfundan aray覺p bularak 羹kredesiniz diye.

15- Sizinle ber璽ber sallanmamas覺, 癟alkalanmamas覺 i癟in yery羹z羹nde muhkem ve metin dalar yaratm覺t覺r, 覺rmaklar halketmitir ve gideceiniz yeri bulman覺z i癟in yollar meydana getirmitir.

16- Ve al璽metler halktemitir ve y覺ld覺zla yollar覺n覺 bulur onlar.

17- Yaratan, yaratmayana benzer mi? H璽l璽 m覺 d羹羹nmeyeceksiniz?

18- Ve Allah n簾metlerini saymaya kalk覺san覺z imk璽n yok, sayamazs覺n覺z; 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

19- Ve Allah gizlediinizi de bilir, a癟覺a vurduunuzu da.

20- Allah'tan baka tap覺p 癟a覺rd覺klar覺 putlar, hi癟bir ey yaratamaz, kendileri yarat覺lm覺t覺r onlar覺n.

21- l羹lerdir onlar, diriler deil, ne vakit diriltilecekler, ondan da haberleri yok.

22- Mabudunuz, tek mabuttur, 璽hirete inanmayanlar覺nsa g繹n羹lleri ink璽r eder bunu ve onlar, ululanmay覺 dileyen kiilerdir.

23- Ger癟ekten de 羹phe yok ki Allah, gizlenen eyleri de bilir, a癟覺a vurulanlar覺 da; 羹phe yok ki o, ululananlar覺 sevmez.

24- Onlara, Rabbiniz ne indirdi size dense derler ki: Ge癟milere 璽it masallar.

25- Bu da, k覺y璽met g羹n羹 kendi g羹nahlar覺n覺 tamam覺yla y羹klendikten baka bilgisizlikle doru yoldan 癟覺kar覺p sapt覺rd覺klar覺 kiilerin su癟lar覺n覺n bir k覺sm覺n覺 da y羹klenmeleri i癟indir. Bilin ki y羹klendikleri y羹k, ne de k繹t羹 y羹kt羹r.

26- Ger癟ekten, onlardan 繹nce gelip ge癟enler de d羹zenler kurdular, Allah, yap覺lar覺n覺 temellerinden y覺kt覺 da tavan, balar覺na y覺k覺l覺verdi ve hem de bu azap, anlayamad覺klar覺 bir yerden gelip 癟att覺 onlara.

27- Sonra k覺y璽met g羹n羹nde de onlar覺 hor-hakir bir h璽le getirecek de Nerede diyecek, onlar覺n y羹z羹nden inananlara d羹man kesildiiniz ortaklar覺m? Bilgiye s璽hib olanlarsa bug羹n diyecekler, ger癟ekten de horluk ve k繹t羹l羹k k璽firlere.

28- Melekler, kendi kendilerine zulmedenlerin canlar覺n覺 al覺rken onlar, biz hi癟bir k繹t羹l羹k yapmad覺k diye-diye can verirler. Evet, 羹phe yok ki Allah, sizin yapt覺klar覺n覺z覺 tamam覺yla bilir.

29- Art覺k girin cehennem kap覺lar覺ndan, ebed簾 kalacaks覺n覺z orada. Ululuk satanlar覺n yurtlar覺, ne de k繹t羹d羹r.

30- ekinenlere, Rabbiniz ne indirdi size denince hay覺r indirdi derler. Bu d羹ny璽da g羹zel hareket edenlere g羹zel bir m羹k璽fat var, 璽hiret eviyse elbette daha da hay覺rl覺 ve 癟ekinenlerin evleri, ger癟ekten de ne g羹zeldir.

31- Ebed簾 Adn cennetleridir yurtlar覺, oraya girerler, k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akar, 璽hiret eviyse elbette daha da hay覺rl覺 ve 癟ekinenleri b繹yle m羹k璽fatland覺r覺r.

32- yle kiilerdir onlar ki melekler, tertemiz olarak canlar覺n覺 al覺r onlar覺n ve onlara, esenlik size derler, yapt覺覺n覺z ilere kar覺l覺k girin cennete.

33- K璽firler, meleklerin gelip 癟atmas覺ndan, yahut Rabbinin emrinin gelmesinden baka bir ey mi beklerler? Onlardan 繹ncekiler de b繹yle yapm覺lard覺 ve onlara Allah zulmetmedi, fakat onlar, kendi kendilerine zulmettiler.

34- Yapt覺klar覺 k繹t羹l羹e urad覺lar ve alay ettiklerinin cez璽s覺n覺 癟ektiler.

35- irk koanlar, Allah dileseydi dediler, ne biz ondan baka bireye tapard覺k, ne atalar覺m覺z taparlard覺; ne de emri olmadan bireyi haram sayard覺k. 襤te onlardan 繹ncekiler de t覺pk覺 b繹yle hareket ettiler. Peygamberlere apa癟覺k tebliden baka ne vaz簾fe var ki?

36- Andolsun ki biz her 羹mmete, Allah'a kulluk edin ve eytan'dan uzakla覺n diye bir peygamber g繹nderdik; i癟lerinde, Allah'覺n doru yola sevkettii de var, sap覺kl覺覺 hakedeni de. Gezin yery羹z羹nde de bak覺n, g繹r羹n, yalanlayanlar覺n sonu癟lar覺 ne olmu.

37- Onlar覺 doru yola sevketmek i癟in 羹stlerine d羹t羹k癟e d羹sen de 羹phe yok ki Allah, sap覺kl覺覺 kabul edeni doru yola getirmez ve onlara bir tek yard覺mc覺 da yoktur.

38- Onlar, Allah'a kesin olarak ant i癟tiler de Allah dediler, 繹len kiiyi tekrar diriltmez. Evet, diriltecek, bir vaittir bu ki ger癟ektir ve yerine getirecektir onu, fakat insanlar覺n 癟ou bilmez.

39- 襤htil璽f ettikleri eylerin kendilerince apa癟覺k anla覺lmas覺 i癟in ve k璽fir olanlar覺n, yalanc覺 olduklar覺n覺 bilmeleri i癟in diriltecek onlar覺.

40- S繹z羹m羹z budur ancak, bireyin olmas覺n覺 diledik mi ona ol deriz, derhal olur.

41- Zulme urad覺ktan sonra Allah yolunda yurtlar覺ndan g繹癟enlere mutlaka d羹ny璽da g羹zel yurtlar vereceiz ve 璽hiret m羹k璽f璽t覺ysa elbette bundan da b羹y羹kt羹r bilseler.

42- Onlar 繹yle kiilerdir ki sabrettiler ve Rablerine dayand覺lar.

43- Andolsun ki senden 繹nce de g繹nderdiimiz ve kendilerine vahyetti-imiz kimseler, insand覺. Sorun bilmiyorsan覺z bilenlere.

44- Onlar覺, delillerle, kitaplarla g繹nderdik ve sana da, onlara ne indirildiini a癟覺k癟a anlatman, d羹羹nmelerini salaman i癟in Kur'璽n'覺 indirdik.

45- K繹t羹l羹k d羹zenleri kuranlar emin mi oldular Allah'覺n, onlar覺 yere bat覺rmayaca覺ndan, yahut hi癟 anlamad覺klar覺 bir yerden balar覺na bir azap gelmeyeceinden.

46- Yahut onu 璽ciz b覺rakamayacaklar覺na g繹re d繹n羹p dola覺rlarken tutup onlar覺 hel璽k etmeyeceinden.

47- Yahut da yava-yava azaltarak onlar覺 mahvetmeyeceinden? 羹phe yok ki Rabbiniz, esirgeyicidir, rah簾mdir.

48- Allah'覺n halkettii eyleri g繹rmezler mi? Hepsinin de g繹lgesi, sadan, soldan, al癟alarak Allah'a secde etmededir.

49- Ve Allah'a secde etmededir g繹klerde ne varsa ve yery羹z羹nde y羹r羹yen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.

50- Her eye g羹c羹 yeten Rablerinden korkarlar da emredileni yaparlar.

51- Allah, iki mabut tan覺may覺n dedi, o, ancak bir mabuttur ve art覺k benden korkun.

52- Onundur ne varsa g繹klerde ve ne varsa yery羹z羹nde, ib璽det ve it璽at de d璽im璽 onad覺r, h璽l璽 m覺 Allah'tan baka birinden 癟ekinmede, korkmadas覺n覺z?

53- Size bir n簾met gelse o, mutlaka Allah'tand覺r, sonra bir zarara urasan覺z gene ona yalvar覺rs覺n覺z.

54- Sonra da sizden o zarar覺 defetti mi o vakit i癟inizden bir k覺sm覺, Rablerine irk koar.

55- Kendilerine verdiimiz n簾metlere nank繹rl羹k etmek i癟in. Ge癟ine durun, yak覺nda bilir, anlars覺n覺z.

56- Kendilerini r覺z覺kland覺rd覺覺m覺z eylerden, m璽hiyetlerini bilmedikleri putlara bir hisse ay覺r覺rlar; andolsun Allah'a ki iftir璽 ettikleri eyler y羹z羹nden sorguya 癟ekilecek onlar.

57- H璽璽, m羹nezzehtir o, k覺zlar覺 olduunu s繹ylerler Allah'覺n, holar覺na gidenlerse kendilerinindir onlarca.

58- Onlar覺n birine k覺z覺 olduu m羹jdelenirse pek ziy璽de k覺zar da y羹z羹 simsiyah olur.

59- M羹jdelendii k繹t羹 ey y羹z羹nden, kavminden gizlenir; onu horlukla yaatacak m覺, yoksa topraa m覺 g繹mecek, buna dalar. Bilin ki h羹kmettikleri ey, ne de k繹t羹d羹r.

60- hirete inanmayanlar, k繹t羹 s覺fatlara s璽hiptir, en y羹ce s覺fatsa Allah'覺nd覺r ve o 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

61- Allah, insanlar覺 zul羹mleri y羹z羹nden hel璽k etseydi yery羹z羹nde y羹r羹r bir tek mahl羶k kalmazd覺, fakat onlara az璽p etmeyi mukadder bir zam璽na teh簾r etti; vakitleri gelince de ne bir an geri kal覺rlar, ne bir an 繹nce gelip-癟atar o mukadder vakit.

62- Allah'a, kendilerinin bile holanmad覺klar覺 eyleri atfederler ve dilleri de g羹zel ve hay覺rl覺 sonucun kendilerine mukadder olduunu yalan yere s繹yler durur. Hi癟 羹phe yok ki onlar覺nd覺r ate ve tezcek, herkesten 繹nce onlar girerler atee.

63- Andolsun Allah'a ki senden 繹nce de 羹mmetlere peygamberler g繹ndermitik de eytan, onlar覺n yapt覺klar覺 eyleri bezemi, ho g繹stermiti onlara ve o, bug羹n de dostudur onlar覺n ve onlara elemli bir azap var.

64- Biz sana kitab覺, ancak hakk覺nda ayr覺l覺a d羹t羹kleri nesneleri onlara apa癟覺k bildirmen i癟in indirdik ve inanan toplulua da hid璽yettir ve rahmettir.

65- Ve Allah, g繹kten yamur yad覺r覺r da yery羹z羹n羹, 繹l羹m羹nden sonra diriltir onunla; 羹phe yok ki duyan toplulua bunda bir delil var.

66- Davarlarda da ibret alaca覺n覺z eyler var. Kar覺nlar覺ndaki f覺k覺yla kan aras覺ndaki h璽lis s羹t羹 i癟irmedeyiz size ve s羹t, i癟enlerin boazlar覺ndan kay覺p gitmede.

67- Hurma aac覺n覺n meyveleriyle 羹z羹mlerden de arap yapars覺n覺z, g羹zel bir r覺zk elde edersiniz; 羹phe yok ki bunda da ak覺l eden toplulua bir delil var.

68- Ve Rabbin, bal ar覺s覺na, dalarda, aa癟larda ve 癟ardak kurulan yerlerde kovan yap覺n diye vahyetti.

69- Sonra dedi, b羹t羹n meyvelerden bal toplay覺n ve g繹n羹l al癟akl覺覺yla Rabbinizin yollar覺n覺 tutun. Kar覺nlar覺ndan 癟eitli renkte ballar 癟覺kar, onlarda if璽 var insanlara. 羹phe yok ki bunda da d羹羹nen topluluk i癟in bir delil var.

70- Ve Allah sizi halketti, sonra 繹ld羹r羹r ve i癟inizden yaay覺覺n en aa覺l覺k 癟a覺na, kocal覺a kadar 繹m羹r s羹rd羹r羹lenler de vard覺r ki bildikleri eyleri bilmez olurlar; 羹phe yok ki Allah her eyi bilir, her eye g羹c羹 yeter.

71- Ve Allah, r覺z覺k bak覺m覺ndan bir k覺sm覺n覺z覺, bir k覺sm覺n覺zdan 羹st羹n etmitir. Ge癟imi 羹st羹n olanlar, r覺z覺klar覺n覺, elleri alt覺nda bulunanlara verip onlar覺 da ge癟im bak覺m覺ndan kendilerine eit etmezler, Allah'覺n n簾metini bile-bile ink璽r m覺 ederler?

72- Ve Allah size, kendi cinsinizden eler halketti, elerinizden de size oullar, torunlar verdi ve tertemiz eylerle r覺z覺kland覺rd覺 sizi. H璽l璽 b璽t覺la inan覺rlar da Allah'覺n n簾metine kar覺 nank繹rl羹kle mi bulunurlar?

73- Allah'覺 b覺rak覺rlar da ne g繹klerde, ne yery羹z羹nde hi癟bir eye s璽hip olmayan ve hi癟bir eye g羹c羹 yetmeyen putlara kulluk ederler.

74- Art覺k Allah'a eit varl覺klar tan覺may覺n; 羹phe yok ki Allah bilir her eyi ve siz bilmezsiniz.

75- Allah bir 繹rnek getirmitir: Bir k繹le olsa ve hi癟bir eye g羹c羹 yetmese ve bir de g羹zel bir s羶rette r覺z覺kland覺rd覺-覺m覺z birisi bulunsa da r覺z覺kland覺rd覺覺-m覺z eylerin bir k覺sm覺n覺, gizli, a癟覺k yoksullara harcasa, onlar覺 ge癟indirse bunlar

eit ve denk olur mu hi癟? Hamd Allah'a, eit deildir bunlar, fakat 癟ou bilmez.

76- Ve Allah, gene iki kiiyi 繹rnek getirir: Biri dilsizdir, hi癟bir eye g羹c羹 yetmez, s璽hibine bir y羹kt羹r, nereye yollasa hay覺rl覺 bir i becerip gelemez. O, hi癟 ad璽letle emreden ve doru yolu tutmu olan adamla eit olur mu?

77- Ve g繹klerin ve yery羹z羹n羹n gizli eyleri Allah'覺nd覺r ve k覺y璽metin kopmas覺 da g繹z k覺rp覺p a癟acak bir 璽n i癟inde olup biter, belki ondan daha da 癟abuk bir 璽n i癟inde. 羹phe yok ki Allah'覺n her eye g羹c羹 yeter.

78- Ve Allah sizi, analar覺n覺z覺n karn覺ndan 癟覺kard覺, hi癟bir ey bilmezdiniz ve size, 羹kredesiniz diye kulak verdi, g繹zler verdi, g繹n羹ller verdi.

79- G繹kle yer aras覺nda u癟up duran kular覺 g繹rmezler mi? Onlar覺 bolukta tutan, ancak Allah't覺r. 羹phe yok ki bunda da inanan toplulua deliller var.

80- Ve Allah, evlerinizi oturma ve dinlenme yeri yapt覺 ve davarlar覺n derilerinden, g繹癟 g羹n羹n羹zde de, konak g羹n羹n羹zde de ta覺yabileceiniz 癟ad覺rlar yapman覺z覺 salad覺 ve y羹nlerinden, yapa覺lar覺ndan, t羹ylerinden bir zam璽na dek kullanaca覺n覺z ve al覺p sataca覺n覺z ey璽lar meydana getirmenizi tem簾n etti.

81- Ve Allah, yaratt覺覺 eylerden g繹lgeler halketti size ve dalarda kovuklar, maaralar meydana getirdi sizin i癟in, sizi s覺caktan, souktan koruyacak elbiseler, savata zarardan koruyacak z覺rhlar yapman覺z覺 da salad覺. Ona tesl簾m olman覺z i癟in n簾metlerini b繹ylece tamamlar size.

82- B羹t羹n bunlara ramen y羹z 癟evirirlerse 羹phe yok ki sana d羹en v璽z簾fe, a癟覺k癟a tebliden ib璽rettir.

83- Onlar, Allah'覺n n簾metini tan覺rlar da sonra ink璽r ederler ve 癟ou k璽firdir onlar覺n.

84- Ve o g羹n her 羹mmete bir tan覺k getiririz de sonra k璽firlere, a覺z a癟覺p 繹z羹r dilemeye bile izin verilmez ve yapt覺klar覺 k繹t羹l羹klerden vazge癟eceklerine d璽ir verdikleri s繹z de kab羶l edilmez.

85- Zulmedenler az璽b覺 g繹rmeye balad覺lar m覺 hafifletilmez azaplar覺 ve m羹hlet de verilmez onlara.

86- irk koanlar, Tanr覺ya e olarak kab羶l ettikleri eyleri g繹r羹nce Rabbimiz derler, seni b覺rak覺p kulluk ettiimiz elerimiz bunlar ite. S繹zleri reddedilir de 羹phe yok ki denir, yalanc覺lars覺n覺z siz.

87- O g羹n Allah'a tesl簾m olurlar ve uydurduklar覺 eyler, 繹nlerinden kaybolup gider.

88- K璽fir olup halk覺 Allah yolundan menedenleri, yapt覺klar覺 bozgunculuk y羹z羹nden az璽p 羹st羹ne azap katarak cez璽land覺r覺r覺z.

89- Her 羹mmete, kendi cinsinden bir tan覺k getireceiz ve seni de bunlara tan覺k tutaca覺z ve biz, sana her eyi a癟覺klay覺p anlatan ve M羹sl羹manlara hid璽yet, rahmet ve m羹jde olan kitab覺 indirdik.

90- 羹phe yok ki Allah, ad璽leti, l羹tuf ve keremde bulunmay覺 ve yak覺nlara ihtiya癟lar覺 olan eyleri vermeyi emreder ve 癟irkin olan, k繹t羹 g繹r羹nen eylerle haks覺zl覺覺 nehyeder; 繹羹t alas覺n覺z diye de size 繹羹t vermededir.

91- Kar覺l覺kl覺 bir ahde giriince Allah ahdine vef璽 edin ve Allah'覺 kefil g繹stererek ettiiniz yeminleri, bu s羶retle pekitirdikten sonra bozmay覺n; 羹phe yok ki Allah, ne yaparsan覺z hepsini de bilir.

92- 襤pliini iyice b羹kt羹kten sonra onu s繹ken kad覺na benzemeyin. Bir topluluk dier bir topluluktan daha 癟ok ve 羹st羹n diye yeminlerinizi bir d羹zen haline koymay覺n; Allah sizi bununla s覺nar ancak ve hakk覺nda ayr覺l覺a d羹d羹羹n羹z eyi de k覺y璽met g羹n羹, size a癟覺klar, bildirir.

93- Allah dileseydi sizi bir tek 羹mmet olarak halk ederdi, fakat o, dilediini sapt覺r覺r, dilediini doru yola sevk eder ve yapt覺klar覺n覺zdan dolay覺 mutlaka sorguya 癟ekileceksiniz.

94- Yeminlerinizi, birbirinizi aldatmaya v璽s覺ta edinmeyin, sonra aya覺n覺z adamak覺ll覺 pekiip yerletikten sonra kay覺verir ve halk覺, Allah yolundan menetmenize kar覺l覺k k繹t羹l羹e urars覺n覺z ve hakk覺n覺z olur pek b羹y羹k azap.

95- Allah'la giritiiniz ahdi, az bir menfaat kar覺l覺覺nda satmay覺n ve Allah'覺n kat覺ndaki yok mu, bilirseniz o, daha da hay覺rl覺d覺r size.

96- Sizde ne varsa bitip t羹kenir, Allah'覺n kat覺ndakiyse kal覺r. Sabredenlerin m羹k璽f璽t覺n覺, yapt覺klar覺 en g羹zel ilere kar覺l覺k olarak mutlaka vereceiz.

97- Erkek olsun, kad覺n olsun, inanarak iyi ilerde bulunan覺 tertemiz bir yaay覺a mazhar ederiz ve m羹k璽f璽t覺n覺, yapt覺覺 en g羹zel ilere kar覺l覺k olarak mutlaka vereceiz.

98- Kur璽n okuyaca覺n vakit Allah'a s覺覺n talanm覺 eytan'dan.

99- 羹phe yok ki inanan ve Rablerine dayanan kimselere kar覺 g羹c羹-kuvveti yoktur, h羹km羹 y羹r羹mez onun.

100- Onun kudreti, ancak ona dost olup it璽at edenlere yeter ve onlar da Tanr覺ya irk koanlard覺r.

101- Bir 璽yeti, baka bir 璽yetin yerine koyup h羹km羹n羹 deitirdik mi, Allah neyi indireceini daha iyi bildii halde, sen derler, ancak bir iftir璽c覺s覺n; halbuki onlar覺n 癟ou bilmez.

102- De ki: Onu, inananlar覺n inan癟lar覺n覺 salamlat覺rmak i癟in M羹sl羹manlara hid璽yet ve m羹jde olarak R羶h-羹l-Kud羹s, Rabbinden hak ve ger癟ek olarak indirmitir.172

103- Andolsun ki biz biliyoruz, onlar, bunu ona ancak birisi 繹retmede diyorlar. Bellettiini sand覺klar覺 adam, yabanc覺d覺r, Arap癟ay覺 doru d羹zen konuamaz, bu Kur璽n'sa, apa癟覺k Arap diliyle.173

104- Allah'覺n 璽yetlerine inanmayanlar覺 Allah, doru yola sevketmez; onlara elemli bir azap var.

105- Allah'覺n 璽yetlerine inanmayanlar, yalan s繹ylerler, iftir璽da bulunurlar, onlard覺r yalanc覺lar覺n t璽 kendileri.

106- Canla, g繹n羹lle inanm覺ken ve y羹rei, inan癟la yat覺m覺ken zorla, cebirle, istemedii halde dininden d繹nd羹羹n羹 s繹yleyenden baka inand覺ktan sonra Allah'覺 ink璽r eden, hatt璽 k璽firlikle y羹rei genileyen, holanan kii yok mu, bu 癟eit kiileredir Allah'覺n gazab覺 ve onlara pek b羹y羹k bir azap var.

107- Bu da, d羹ny璽 yaay覺覺n覺 sevip 璽hiretten 羹st羹n tutmalar覺ndand覺r ve 羹phe yok ki Allah, k璽fir olan topluluu doru yola sevketmez.

108- Onlar, 繹yle kiilerdir ki Allah, onlar覺n kalplerini, kulaklar覺n覺, g繹zlerini m羹h羹rlemitir ve onlard覺r gaflet edenlerin t璽 kendileri.

109- Hi癟 羹phe yok ki onlar, 璽hirette de ziyana urayanlard覺r.

110- Sonra 羹phe yok ki Rabbin, mihnetlere urad覺ktan sonra yurtlar覺ndan g繹癟enleri ve sabredenleri yarl覺gar; zorla dine ayk覺r覺 s繹z s繹yledikten sonra da Rabbin, 羹phe yok ki onlar覺n su癟lar覺n覺 繹rter, rah簾mdir.

111- Bir g羹n gelir ki herkes, ancak can覺yla ura覺r ve herkese, ne yapt覺ysa kar覺l覺覺 tastamam verilir ve onlar, zul羹m g繹rmezler.

112- Allah bir 繹rnek getirir, bir ehir var mesel璽 ah璽lisi, emniyet i癟inde yaamada, g繹n羹lleri rahat, r覺z覺klar覺, her yandan bol bol gelmede; derken Allah'覺n n簾metlerine nank繹rl羹k ederler de Allah onlar覺 a癟l覺k ve korku elbisesine b羹r羹r, onlara a癟l覺覺 ve korkuyu tatt覺r覺r iledikleri iler y羹z羹nden.

113- Andolsun ki onlara, kendi cinslerinden bir peygamber geldi de onu yalanlad覺lar, onlar覺 hel璽k ediverdi azap ve onlard覺r zulmedenler.

114- Ancak ona kulluk ediyorsan覺z Allah'覺n size verdii hel璽l ve temiz r覺z覺klar覺 yiyin ve Allah'覺n n簾metine 羹kredin.

115- Allah size ancak 繹l羹y羹, kan覺, domuz etini ve Allah'tan bakas覺 i癟in kesilmi hayvan覺 haram etmitir. Zorada kalan, isy璽n etmek niyetini g羹tmeden ve fazla olmamak art覺yla yiyebilir, 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

116- Yalanlar uydurup dile getirerek Allah'a iftir璽 etmeyin u hel璽ldir, bu haram diye; 羹phe yok ki yalan s繹yleyip Allah'a iftir璽 edenler, kurtulmazlar, muratlar覺na ermezler.

117- Elde ettikleri pek az bir ge癟imden ib璽rettir ve onlara elemli bir azap var.

118- Yah羶di olanlara da daha 繹nce sana anlatt覺覺m覺z eyleri har璽m etmitik. Onlar, bize zulmetmediler, kendilerine zulmettiler.

119- Sonra 羹phe yok ki Rabbin, bilgisizlikle k繹t羹 iler yap覺p da t繹vbe ederek hallerini d羹zeltenleri, yapt覺klar覺 k繹t羹 ilerden sonra da yarl覺gar muhakkak, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

120- 羹phe yok ki 襤br璽him, tek ba覺na bir 羹mmetti, Allah'a it璽at ederdi d璽im璽, doruydu ve m羹riklerden deildi.

121- Onun n簾metlerine 羹krederdi. Tanr覺 onu se癟mi ve doru yola sevketmiti.

122- Ve d羹ny璽da ona iyilik vermitik, 璽hirette de ger癟ekten, s璽lih kiilerdendi.

123- Sonra sana da, doru hareket eden 襤br璽him'in d簾nine uy diye vahyettik ve o, m羹riklerden deildi.

124- Cumartesi g羹n羹n羹n h羹rmeti, ancak o g羹n hakk覺nda ihtil璽fa d羹enlere farzedilmitir ve 羹phe yok ki Rabbin, k覺y璽met g羹n羹, ihtil璽fa d羹t羹kleri eyler hususunda aralar覺nda h羹kmeder onlar覺n.

125- Rabbinin yoluna hikmetle ve g羹zel 繹羹tle 癟a覺r ve onlarla en g羹zel bir tarzda m羹nakaa ve m羹bahasede bulun. 羹phe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanlar覺 daha iyi bilir ve o, daha iyi bilir doru yolu tutanlar覺.

126- M羹c璽zatta bulunacaksan覺z sizi cez璽land覺rd覺klar覺 gibi ve o kadar cez璽land覺r覺n onlar覺, fakat sabrederseniz elbette bu hareket, sabredenlere daha da hay覺rl覺d覺r.

127- Sabret, sabretmen, ancak Allah'覺n verecei baar覺yla m羹mk羹nd羹r. Sana d羹zen kurduklar覺ndan dolay覺 da daralma, s覺k覺nt覺ya d羹me.

128- 羹phe yok ki Allah, 癟ekinenlerle ve iyilik eden kiilerledir.