Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

            

Hayat覺na k覺sa bir bak覺

Pir Sultan Abdal hakk覺nda elimizde az bilgi bulunuyor.

Pir Sultan , kendisi seyyid織dir. Ad覺n覺n Haydar olduu bilinir. Sivas覺n Banaz k繹y羹nde domutur. 癟 olu bir de k覺z覺 varm覺. Pir Sultan, eyh Haydar覺n torunu yani ah 襤smailin olu ah Tahmasb zaman覺nda yaam覺t覺r. Tahmasb 1524-1576 da saltanat s羹rd羹羹nden, Pir Sultan覺n 繹l羹m羹de bu y覺llar aras覺ndad覺r, hatta 1567 y覺l覺ndan 繹ncedir.

Tarihdede okunduu gibi kendisi Safeviler (Safevi-襤ran ii devleti) yanl覺s覺 olan ve Osmanoullar覺 zulm羹ne kar覺 sessiz kalmayan biriydi. Ve neticesinde H覺z覺r Paa adl覺 bir Osmanl覺 veziri taraf覺ndan Sivasta ast覺r覺lm覺t覺r. Zaman覺nda yaayan H覺z覺r Paa da Hafikin evvelce Alevi olan Sofular k繹y羹ndendir ve Pir Sultan覺n m羹ridlerindendir. H覺z覺r, Banaza gelir, Pirim bana himmet et de b羹y羹k bir makama erieyim der.

 Pir Sultan:  H覺z覺r,vezir olursun ama gelir beni asars覺n der. H覺z覺r 襤stanbula geliyor bir hizmete girip y羹kseliyor,nihayet Paa olup Sivasa tayin ediliyor. Sivasa gelince ilk ii Pir Sultan覺 aramak , huzuruna 癟a覺rmak oluyor. Ona yemek ihsan ediyorsada Pir Sultan H覺z覺r diyor, sen zina ettin yemeini yemem. Hatta k繹peklerim bile yemez ve Paan覺n kona覺ndan, Banazdaki iki k繹peine sesleniyor. K繹pekler koa koa geliyorlar. nlerine konan yemei, ger癟ektende koklam覺yorlar bile. H覺z覺r Paa buna pek k覺z覺yor ve Pirini Sivasta toprak kalesine hapsettiriyor. Fakat bir m羹ddet sonra, nede olsa Piri olduundan, tekrar 癟a覺r覺p diyor ki: 襤癟inde ah覺n ad覺 ge癟meyen 羹癟 iir oku, seni ba覺layay覺.  Pir Sultan Abdal  i癟inde ah ge癟en u 羹癟 iiri okuyor :

H覺z覺r Paa bizi berdar etmeden

A癟覺l覺n kap覺lar aha gidelim

Siyaset g羹nleri gelip yetmeden

A癟覺l覺n kap覺lar aha gidelim

 

G繹n羹l 癟覺kmak ister ah覺n k繹k羹ne

Can boyanmak ister Ali m羹k羹ne

Pirim Ali Oniki 襤mam ak覺na

A癟覺l覺n kap覺lar aha gidelim

 

 

Her nereye gitsem yolum dumand覺r

Bizi b繹yle k覺lan ahd 羹 amand覺r

Zincir boynum s覺kt覺 hayli zamand覺r

A癟覺l覺n kap覺lar aha gidelim

 

H覺z覺r Paa bunun 羹zerine Pir Sultan覺n as覺lmas覺n覺 emrediyor.

Halk Pir Sultan as覺ld覺ktan sonra Daraac覺nda  h覺rkas覺n覺n as覺l覺 ama kendisinin yok olduunu g繹r羹rler.Pir Sultan doruca Horasana gitmi ah覺n huzuruna var覺p bir nefes okumu, oradan Erdebile gidip orada yatm覺, 繹lm羹 ve oraya g繹m羹lm羹.

(En dorusunu Allah  bilir)

 

Yetmi 羹癟 er idik girdik bu yola

Yalb覺rdaki k覺l覺癟lar hep ald覺k ele

襤man Kuran nasip olsa bir kula

Kudretten okunur onun Yasini

 

Hadin canlar bir olal覺m

Yezide hamle k覺lal覺m

Huseynin kan覺n alal覺m

Tevekkelt羹 taallah

 

Muhammed Mehdinin hak sanca覺n覺

ekelim bakal覺m nicolsa olsun

Taber 癟ekip m羹nkirlerin kan覺n覺

D繹kelim bakal覺m, nicolsa olsun

 

Mahluk deccal oldu insan haar覺

Asla bilen yoktur hayr覺 erri

Taber 癟ekip u maradan d覺ar覺

覺kal覺m bakal覺m nicolsa olsun

 

M羹minleri bir katara dizelim

G羹ruh g羹ruh u alemi gezelim

M羹nkirlerin saray覺n覺 bozal覺m

Y覺kal覺m bakal覺m nicolsa olsun

 

Hazreti Alinin devri y羹r羹ye

Ali kim olduu bilinmelidir

Alay alay gelen gaziler ile

襤mamlar覺n 繹c羹 al覺nmal覺d覺r

 

Evet Canlar , yukar覺daki ve dier iirlerde u anla覺lmaktad覺r:

 

Pir Sultan Abdal  襤man ve Kurandan bahseden bir Hak a覺覺 bir Ehli-Beyt a覺覺 idi. leceini bildii  halde yinede ah kelimesini s繹ylemekten ka癟覺nmad覺. 襤mam H羹seyin (a.s) nin buyurduu gibi zalime boyun emeyinilkesini uygulamak amac覺ndayd覺.

12 襤mamlar覺n izinden gidilmesinin, 繹clerinin al覺nmas覺n覺 ve zalimlere kar覺 sessiz kal覺nmamas覺n覺  iirleriylede defalarca hat覺rlatm覺t覺r.

 

Allah t羹m Ehli-Beyt urunda can覺n覺 feda edenlere rahmet etsin.

 

Baz覺 iirleri

 

D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

Koyun beni Hak ak覺na yanay覺m
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan
Yolumdan d繹n羹p mahrum mu kalay覺m
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

Benim pirim gayet ulu kiidir
Yediler ulusu, K覺rklar eidir
On 襤ki 襤mam覺n server ba覺d覺r
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

Kad覺lar m羹ft羹ler fetva yazarsa
襤te kemend, ite boynum asarsa
襤te han癟er, ite kellem keserse
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

Ulu maher g羹n羹 olur Divan kurulur
Su癟lu, su癟suz gelir anda derilir
Piri olmayanlar anda bilinir
D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

       Pir Sultan'覺m ara 癟覺kar 羹n羹m羹z
        O da bizim ulumuzdur pirimiz
        Hakka teslim olsun garip can覺m覺z
        D繹nen d繹ns羹n ben d繹nmezem yolumdan

 

 

 

Ben de u d羹nyaya geldim sakinim

Ben de u d羹nyaya geldim sakinim
Kals覺n benim davam divana kals覺n
Muhammed Ali'dir benim vekilim
Kals覺n benim davam divana kals覺n

Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Dervi makam覺ndan ben ayr覺lmazam
D羹nya kad覺s覺ndan ben sorulmazam
Kals覺n benim davam divana kals覺n

Ben de vekil ettim Bari H羹da'm覺
O da kulu gibi zul羹m ede mi
Orda s繹yletirler bir bir adam覺
Kals覺n benim davam divana kals覺n

M羹min m羹sl羹m d繹羹r羹r de cem olur
Anda s覺n覺k yaralara em olur
Kara ta erir de safi dem olur
Kals覺n benim davam divana kals覺n

        Pir Sultan Abdal'覺m d羹nya kovand覺r
        Giden adil beyler kalan ihvand覺r
        Muhammed divan覺 ulu divand覺r
        Kals覺n benim davam divana kals覺n

 

M羹min m羹sl羹m meydan a癟t覺 Ya Ali

M羹min m羹sl羹m meydan a癟t覺 Ya Ali
Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra
Pirim H羹nkar Hac覺 Bekta Veli
Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra

Hatice Fat覺ma nura boyand覺
Hasan H羹seyin de i癟enler kand覺
Zeynel Abidin'e semalar yand覺
Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra

襤mam-覺 Bak覺r'dan Cafer yoluna
Musa'y覺 Kaz覺m'覺n gonca g羹l羹ne
襤mam-覺 R覺za'n覺n sad覺k kuluna
Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra

 

 

Taki Naki meydan覺m覺z var覺m覺z
Hasan Ali Asker-i sad覺k yarimiz
Muhammed Mehdi'dir sevgi nurumuz
Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra

        Pir Sultan Abdal'覺m zikrim hak ile
        Hakikate halk katar覺 癟ekile
        K覺yamete kadar yana yak覺la
        Yans覺n halk ak覺na uyans覺n 癟覺ra

 

       Sofi mezhebimi neden sorars覺n

        Sofi mezhebimi neden sorars覺n
        Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz
        G繹zl羹ye gizli olmaz ne arars覺n
        Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

Enimize biz k覺rm覺z覺 giyeriz
Halimizce biz de mana duyar覺z
襤mam Cafer mezhebine uyar覺z
Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

Her kulun 癟覺ra覺n yaksa Hak yakar
M羹min olanlar覺 katara 癟eker
Asl覺m覺z On 襤ki 襤mama 癟覺kar
Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

                 Muhammed Ali'dir k覺rklar覺n ba覺
                 An覺 sevmeyenin nic'olur ii
                 Yezide lanetle atal覺m ta覺

                 Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

Biz t羹ccar deiliz al覺p satmaz覺z
Erenler mal覺na hile katmaz覺z
G繹nl羹m羹z genitir biz kin tutmaz覺z
Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

襤lkbaharda a癟覺lm覺t覺r g羹l羹m羹z
Hakk覺n dergah覺na gider yolumuz
On 襤ki 襤mam覺 okur dilimiz
Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

        P襤R SULTAN'覺m s繹yler ganidir gani
        Evveli Muhammed ah覺r覺 Ali
        Anlardan 繹rendik erkan覺 yolu
        Biz Muhammed Ali deyenlerdeniz

Hocam bana ilimleri sorarsa

Hocam bana ilimleri sorarsa
Hak Muhammet Ali derdim okurum
Kur'an'覺n kilidi 襤hl璽s-覺 erif
Hasan u H羹seyn'i sevdim okurum

Pirim Hac覺 Bekta Zeyn-el'Ab璽'ya
G羹nd羹z羹n g羹nein gecedir aya
Bunda bir g羹n doar yoksula baya
An覺n divan覺na durdum okurum

Ali'dir virt olan c羹mle erlere
Muhammet B璽k覺r'dan 襤mam Cafer'e
Hazret-i H覺z覺r gibi ger癟ek ere
An覺n divan覺nda durdum okurum

G繹n羹l bir dery璽d覺r dolar eksilmez
Deme bir g繹n羹le g羹her konulmaz
Bu bir gizli s覺rd覺r kimseler bilmez
Mus璽-y覺 K璽z覺m'覺 sevdim okurum

襤mam-覺 R覺za'dan m羹k羹l羹m kand覺
Muhammet Tak簾'den Nak簾'ye vard覺
Hocam bana ilim dedi uyard覺
Sabah覺n seyrinde virdim okurum

Hasan-羹l-Asker簾 Mehd簾 癟覺k覺nca
襤s璽 Peygamber'i vezir dikince
Doksan bin er Horasan'dan kopunca
On 襤ki 襤mam'a yard覺m okurum

       Pir Sultan'覺m Hak Muhammet Ali'den
    T璽 ikr璽r覺m Kal羶 Beli'den
    efaat umar覺m g羹zel Veli'den
    Muhammet Ali'yi sevdim okurum

 

 

 

 G繹n羹l gel karardan ama

 

G繹n羹l gel karardan ama
S繹z羹m sana meveddettir
Gafillen bacadan d羹me
Evvel kapu eriatt覺r

eriattan edep 繹ren
襤limle 羹stad olur olan
Al bu pendi belin balan
Kimi farz kimi s羹nnettir

Eer bu s覺rra erersen
Dolan kapudan girersen
Tarikat farz覺n sorarsan
Yedi farz 羹癟羹 s羹nnettir

Gelin girelim bu bab覺
A癟覺ls覺n 璽覺k kitab覺
Eer anlarsan hesab覺
Andan sonra tarikatt覺r

Tarikat bir oddur yakar
Kimi ham kimi has 癟覺kar
Her 璽覺k bir 癟akmak 癟akar
覺ra覺n yakan 羹stadd覺r

Tarikatta k璽mil olan
襤lmi ile 璽mil olan
Bu yolda m羹kemmel olan
Evvel mertebe hizmettir

Hizmet erenler yoludur
C羹mle ilmin evvelidir
Ahdimiz <kal羶 bel簾>dir
Bundan d繹nen kii matt覺r

Kend'繹z羹m羹ze gelelim
Tarikat nedir bilelim
Yoklukta sefil olal覺m
襤btida y羹z iradedir

襤btida talib olunca
D羹mana galib olunca
D繹rt can bir kal覺p olunca
Menzili bi-nihayettir

Hakikat genc-i mihand覺r
Marifet gevher-i k璽nd覺r
Yedi y羹z yetmi mizand覺r
tesi ilm-i hikmettir

M羹rebb'olan Ali gerek
D繹rt kapuda eli gerek
Mus璽hibin hali gerek
Zira Ali Muhammed'dir

             P襤R SULTAN der <kal羶 bel簾>
     Dedik y璽 Murtaza Ali
     Kim kadeh i癟er kim dolu
     Bu bize acep derttir