Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

abaniye Duas覺

 

襤bn-i Haleveyh'in rivayetine g繹re Hz. Ali (a.s) ve dier Ehl-i Beyt 襤mamlar覺n覺n (a.s) aban ay覺nda okuduklar覺 ve

"M羹nacat-覺 abaniye" diye mehur olan u m羹nacat覺 okumak:

Anlam覺: Allah'覺m! Muhammet ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve seni 癟a覺rd覺覺mda duam覺 icabete eritir, seni

seslediimde 癟ar覺m覺 duy, sana yalvar覺p yakard覺覺mda bana bak. Ben sana doru y繹nelmi, sana boyun eip

yalvararak ve kat覺ndaki sevab覺 dileyerek huzurunda durmuum. 襤癟imde olan覺 biliyorsun, ihtiyac覺mdan haberdar ve

kalbimdekine vak覺fs覺n. D繹n羹羹m ve d繹neceim yer, s繹ylemek istediim s繹z, dile getirmek istediim ihtiya癟 ve

ak覺betim umduklar覺m sana gizli deildir. Ey Sahibim! Senin takdir ve h羹km羹n, 繹mr羹m羹n sonuna dek benden vuku

bulacak ve her eyde, zahir ve bat覺n覺mda caridir. Kemal ve eksikliim, yarar ve zarar覺m bakas覺n覺n deil, senin

elindedir.

Allah'覺m! R覺zk覺m覺 sen vermezsen kim verir! Eer bana, yard覺m etmeyerek yaln覺z b覺rak覺rsan, kim yard覺m eder!

Allah'覺m! Gazab覺ndan ve azab覺ndan sana s覺覺n覺r覺m.

Allah'覺m! Ben rahmetine lay覺k olmasam da, sen geni fazl覺n ve rahmetinle bana ba覺ta bulunmaya lay覺ks覺n.

Allah'覺m! -Sanki k覺yamet kopmu da- yaln覺z ba覺ma huzurunda durmu gibiyim, sana olan g羹zel tevekk羹l羹m bana

g繹lge etmi, kerem ve ihsan覺na lay覺k olan覺 yapm覺s覺n ve aff覺nla g羹nahlar覺m覺 繹rtm羹s羹n.

Allah'覺m! Beni ba覺larsan ne g羹zel, zaten ba覺lamaya senden daha lay覺k olan kim var? Eer ecelim gelip 癟atm覺

olurda amelim beni sana yaklat覺rmam覺sa, g羹nahlar覺m覺 itiraf etmeyi aff覺na vesile k覺l覺yorum.

Allah'覺m! Nefsime y繹nelmekle kendime zulmettim, eer beni affetmezsen yaz覺klar olsun bana!

Allah'覺m! Bu g羹ne kadar ihsan覺n覺 benden esirgemedin, 繹l羹mle balayan hayat覺mda da kesme.

Allah'覺m! ld羹kten sonra bana h羹sn-羹 nazar覺ndan nas覺l keserim 羹midimi, oysa ki sen hayat覺mda iyilikten baka bir

ey yapmad覺n bana.

Allah'覺m! Sana yak覺覺r ekilde ilerimi yoluna koy ve cehalet batakl覺覺na batm覺 bir g羹nahkara kendi l羹tuf ve fazl覺n ile

merhamet eyle.

Allah'覺m! D羹nyada bir癟ok g羹nahlar覺m覺 gizli tuttun, ahirette onlar覺 gizli tutmana da muhtac覺m.

Allah'覺m! G羹nahlar覺m覺 salih kullar覺na a癟mayarak l羹tfettin bana; 繹yleyse k覺yamet g羹n羹 b羹t羹n kullar覺n kar覺s覺nda r羹sva

etme beni.

Allah'覺m! Ba覺覺n arzumu 癟oaltt覺; aff覺n ise amelimden daha 羹st羹nd羹r. Allah'覺m! Kullar覺n覺n aras覺nda h羹kmettiin g羹n,

huzuruna 癟覺kmakla beni mesrur eyle.

Allah'覺m! Senden 繹z羹r dilemem, mazeritinin kabul olmas覺ndan m羹stani olmayan -癟aresiz- kimsenin 繹z羹r dilemesidir.

yleyse ey g羹nahkarlar覺n kendisinden 繹z羹r diledii en keremli zat, mazeretimi kabul buyur.

Allah'覺m! Hacetimi reddetme, dileimi boa 癟覺karma, l羹tuf ve kereminden 羹midimi kesme.

Allah'覺m! Eer aa覺l覺覺m覺 isteseydin beni hidayet etmezdin; eer rezil olmam覺 irade etseydin beni kurtarmazd覺n.

Allah'覺m! Senden isteyerek 繹mr羹m羹 t羹kettiim ihtiyac覺m覺 reddeceini hi癟 sanm覺yorum.

Allah'覺m! Hamd sanad覺r daima, ezelden ebede. Artar eksilmez; sevdiin ve raz覺 olduun gibi. Allah'覺m! Eer su癟umdan

繹t羹r羹 beni al覺koyarsan aff覺na, g羹nahlar覺mdan 繹t羹r羹 ise al覺koyarsan mafiretine sar覺l覺r覺m. Eer beni atee atar isen,

"Seni seviyorum!" diye hayk覺r覺r覺m ate ehline.

Allah'覺m! Nas覺l ayr覺lay覺m huzurundan mahrum ve nasipsiz? Oysaki l羹tf羹nle ba覺lanm覺 ve kurtulmu olarak geri

d繹nd羹rmeni g羹zelce ummaktay覺m.

Allah'覺m mr羹m羹 gaflet pisliinde t羹kettim, gen癟liimi de senden uzak kalma sarholuuyla ge癟irdim.

Allah'覺m! Verdiin nimetle marur olduum ve gazab覺na doru gittiim g羹nlerde gaflet uykusundan uyanamad覺m.

Allah'覺m! Ben senin kulunum ve kulunun oluyum, huzurunda durmu ve kereminle sana tevess羹l etmi bulunuyorum.

Allah'覺m! Kulun olarak huzurunda, hayam覺n azl覺覺ndan yapt覺覺m k繹t羹 amellerimden s覺yr覺larak sana y繹neliyor ve senden

af talep ediyorum; 癟羹nk羹 af, senin kerem ve l羹tf羹n羹n 繹zelliidir.

Allah'覺m! Beni muhabbetin i癟in uyarmadan 繹nce sana isyan etmekten beni al覺koyacak bir g羹c羹m yoktu. -Muhabbet

覺覺覺n kalbimde yand覺ktan sonra ise- nas覺l olmam覺 istediysem 繹yle oldum; beni kerem ve l羹tf羹ne dahil ettiinden ve

kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlendiinden dolay覺 sana 羹krediyorum.

Allah'覺m! Ey aldanandan uzak olmayan yak覺n! Ey m羹kafat覺n覺 羹mit edenden esirgemeyen c繹mert! Kendisini

癟a覺rd覺覺nda sana icabet eden ve yard覺m覺nla amele sevk ettiinde sana itaat eden kimseye bakt覺覺n gibi bana bak.

Mabudum! 襤tiyakla sana yaklaan bir kalp, doruluu sana y羹kselen bir dil ve deeri, sana yaklamaya vesile olan

bir bak覺 bana ba覺la.

Allah'覺m! Seninle tan覺nan, 繹hretsiz; sana s覺覺nan, zelil; ve kendisine tevecc羹h ettiin kimse de bakalar覺na k繹le

olmaz.

Allah'覺m! Senin yoluna y繹nelen ayd覺nlan覺r ve sana s覺覺nan korunur; ey mevlam, ben sana s覺覺nd覺m; rahmetine olan

羹midimi kereminin g羹zelliinden kesmedim.

Allah'覺m! Eer hatalar覺m beni, senin yan覺nda d羹羹r羹p zelil etmise o halde beni, sana olan h羹sn-羹 tevekk羹l羹mle affet.

Sana g繹n羹l balad覺覺m i癟in beni ba覺la.

Allah'覺m! Eer g羹nahlar覺m beni, l羹tf羹n羹n g羹zelliklerinden uzaklat覺rm覺sa, 羹phesiz efkatinin g羹zelliine olan

yakinim beni -sana kavumaya haz覺rlanmaktan beni uyutmusa, deerli nimetlerini tan覺mak beni uyand覺rm覺t覺r.

-Allah'覺m! Eer beni b羹y羹k -azab覺n atee 癟ekiyorsa, b羹y羹k m羹kafat覺n da beni cennete doru 癟ekiyor.

Allah'覺m! yleyse senin -r覺zana kavumak i癟in istiyorum ve sana yalvar覺p niyaz ediyorum; senden Muhammed ve

Ehlibeyti'-ne rahmet etmeni ve beni, daima seni anan, ahdini bozmayan, sana 羹kretmekten gafil olmayan ve emrini

hafife almayan kimselerden k覺lman覺 istiyorum.

Allah'覺m! Beni, seni tan覺mam, senden gayrisinden y羹z 癟evirmem i癟in izzetinin g羹zel nuruna kavutur; ey celal ve ikram

sahibi Allah.

Ve Allah, Resul羹 Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine salat ve 癟ok癟a sel璽m eylesin.

Bu B羹t羹n imamlar覺m覺za mensub y羹ce ve derin manalar覺 i癟eren bir m羹nacaatt覺r, ve huzur-i kalp has覺l olan her zamanda

okunmas覺 iyidir.