Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

            12- YSUF SURES襤

Mekk簾dir, y羹z on bir 璽yettir.

 

(Y羹z on bir 璽yettir. Mekk簾dir, ancak ilk 羹癟 璽yetiyle 7. 璽yetinin Meden簾 olduu 襤bn-i Abbas'tan riv璽yet edilmitir. B羹t羹n s羶re Y羶suf Peygamberin k覺ssas覺n覺 anlatt覺覺ndan bu adla adlanm覺t覺r. Hz. Y羶suf'un k覺ssas覺, Ahd-i At覺yk'覺n Tekvin b繹l羹m羹ndedir (37-50))

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Elif l璽m r璽. Bunlar, her eyi apa癟覺k bildiren kitab覺n 璽yetleridir.

2- Onu, ak覺l edesiniz diye Arap癟a olarak Kur'璽n'da da indirdik.

3- Sana bu Kur'璽n'覺 vahyederek k覺ssalar覺n en g羹zelini hik璽ye edeceiz ve bundan 繹nce sen elbette onu bilmeyenlerdendin.

4- Bir zaman Y羶suf, babas覺na babac覺覺m demiti, ben onbir y覺ld覺zla g羹nei ve ay覺 g繹rd羹m, bir de bakt覺m ki onlar, bana secde ediyorlar.

5- Babas覺, oulca覺z覺m demiti, r羹yan覺 kardelerine s繹yleme, sana bir d羹zen kurarlar sonra. 羹phe yok ki eytan, insanlara apa癟覺k bir d羹mand覺r.

6- B繹ylece Rabbin, seni se癟ecek ve r羹yalara 璽it t璽birleri 繹retecek sana. Ve bundan 繹nceki atalar覺n 襤br璽him'e ve 襤shak'a nas覺l n簾metlerini tam olarak ihs璽n ettiyse sana ve Yakup soyuna da n簾metlerini tam olarak ihs璽n edecek. 羹phe yok ki Rabbin, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

7- Andolsun ki Y羶suf'la kardelerine 璽it vakalarda soranlar i癟in nice ibretler var.

8- Hani onlar, Y羶suf'la kardei demilerdi, babam覺za bizden fazla sevgili ve bizse birbirini tutan ve daha kuvvetli bulunan bir topluluuz. 羹phe yok ki babam覺z, yanl覺 bir yol tutmu.

9- ld羹r羹n Y羶suf'u, yahut da 繹yle bir yere at覺n ki baban覺z, art覺k onu g繹remesin, ondan sonra t繹vbe eder, d羹zg羹n bir topluluk olursunuz.

10- 襤癟lerinden biri Y羶suf'u 繹ld羹rmeyin demiti, mutlaka bir ey yapacaks覺n覺z bir kuyuya at覺n b璽ri de gelip ge癟enlerden onu bulup alan olsun.

11- Onlar, baba demilerdi, ne diye Y羶suf'u emniyet etmiyorsun bize ve biz, hi癟 羹phe yok ki ona 繹羹tler vermedeyiz.

12- Yar覺n onu bizimle yolla da bol-bol yesin, i癟sin, oynas覺n ve biz onu mutlaka koruruz.

13- Yakup, onu g繹t羹r羹r, giderseniz kederlenirim ben ve korkar覺m ki siz, ondan gaflet edersiniz de gelip kurt yer onu demiti.

14- Biz demilerdi, g羹癟l羹 kuvvetli bir toplulukken gelip onu kurt yerse art覺k 羹phe yok ki ziyank璽rlardan oluruz.

15- Sonucu onu g繹t羹r羹p kuyuya atmaya hep ber璽ber karar verdikleri zaman ona, andolsun ki fark覺nda bile olmad覺klar覺 bir anda u yapt覺klar覺n覺 haber vereceksin onlara diye vahyet-mitik.

16- Akam olunca alaya-alaya babalar覺na gelmilerdi.

17- Baba demilerdi, biz yar覺a gitmitik, Y羶suf'u da elbiselerimizin ba覺nda b覺rakm覺t覺k, bir kurt gelip yemi onu, fakat biz doru s繹ylesek de sen inanmazs覺n bize.

18- G繹mleini de kana bulay覺p yalanlar覺n覺 isp璽t i癟in getirmilerdi. Yakup, olsa-olsa demiti, nefisleriniz, yapt覺覺n覺z ii size g羹zel, o g羹癟 ii kolay g繹stermi; fakat ben, pek g羹zel dayan覺r, sabrederim ve anlatt覺klar覺n覺za kar覺 da ancak Allah'tan yard覺m dilerim.

19- Derken bir yolcu kafilesi ge癟erken kuyudan su almak i癟in birini yollam覺lard覺, o da kovas覺n覺 kuyuya sal覺nca m羹jde diye ba覺rm覺t覺, burada bir gen癟 var ve onu 癟覺kar覺p bir tic璽ret mal覺 gibi gizlemilerdi; Allah'sa onlar覺n yapt覺klar覺n覺 biliyordu.

20- Ve onu deersiz bir k璽r, say覺l覺 birka癟 kuru kar覺l覺覺nda satm覺lard覺 ve onu satarlarken paraya pek o kadar rabetleri de yoktu.

21- M覺s覺r halk覺ndan olup onu sat覺n alan kii, kar覺s覺na, buna izzetle mu璽mele et, umar覺m ki bize faydas覺 dokunur, yahut da onu evl璽t ediniriz demiti. 襤te Y羶suf'u, M覺s覺r'da b繹ylece yerletirdik de ona r羹ya yormas覺n覺 繹rettik ve Allah, yapt覺覺 ite 羹st羹nd羹r daima, fakat insanlar覺n 癟ou, bunu bilmez.

22- Ergenlik 癟a覺na girince ona h羹kmetme kabiliyeti ve bilgi verdik ve ite iyilik edenleri b繹yle m羹k璽fatland覺r覺r覺z.

23- Evinde bulunduu kad覺n, ondan mur璽t almak istedi de kap覺lar覺 s覺ms覺k覺 kapatt覺 ve hadi dedi, beri gel. O, Allah'a s覺覺n覺r覺m dedi; 羹phe yok ki kocan, benim efendimdir ve 羹phe yok ki zulmedenler, asla kurtulamaz, mur璽d覺na eremez.

24- Andolsun ki kad覺n, ondan mur璽t almay覺 iyice kurmutu, eer Rabbinin burhan覺n覺 g繹rmeseydi Y羶suf da onun hakk覺nda niyetini bozard覺, ite biz ondan 癟irkin ve k繹t羹 eyleri b繹ylece giderdik, 癟羹nk羹 羹phe yok ki o, g繹nl羹n羹 bize balam覺 kullar覺m覺zdand覺.

25- Derken ikisi de kap覺ya doru kotu. Kad覺n, onun g繹mleini arkadan boydan boya y覺rtm覺t覺 ki tam bu s覺rada kap覺dan 癟覺karlarken kad覺n覺n kocas覺na kap覺 繹n羹nde rastlad覺lar. Kad覺n, kar覺na k繹t羹l羹k etmek isteyenin cez璽s覺, zindana at覺lmaktan, yahut elemli bir az璽ba urat覺lmaktan baka ne olabilir ki dedi.

26- Y羶suf, o benden mur璽t almak istedi dedi ve kad覺n覺n yak覺nlar覺ndan biri tan覺kl覺k ederek dedi ki: Eer Y羶suf'un g繹mlei, 繹n taraftan y覺rt覺lm覺sa kad覺n dorudur, o yalanc覺lardand覺r.

27- Yok, eer g繹mlei arka taraftan y覺rt覺lm覺sa kad覺n yalan s繹ylemektedir, o doruculardan.

28- Kocas覺, Y羶suf'un g繹mleini arka taraftan y覺rt覺lm覺 g繹r羹nce hi癟 羹phe yok ki dedi bu, sizin d羹zenlerinizden. Ger癟ekten de ey kad覺nlar, d羹zenleriniz pek b羹y羹kt羹r sizin.

29- Ey Y羶suf, sen de bu meseleyi b覺rak art覺k ve sen ey kad覺n, su癟undan t繹vbe et, 羹phe yok ki sen, hata ileyenlerdensin.

30- ehirdeki kad覺nlar, az簾zin kar覺s覺, k繹lesinden mur璽t almak istemi, sevgi, b羹t羹n kalbini kaplam覺, g繹r羹yoruz ki o, apa癟覺k bir sap覺kl覺kta dediler.

31- Dedikodular覺n覺 duyunca d璽vet etti onlar覺 ve dayanacak eyler getirdi, sofra 癟覺kard覺 ve her birine birer b覺癟ak verdi ve Y羶suf'a, g繹r羹n unlara, gel dedi. Kad覺nlar, onu g繹r羹nce a覺rd覺lar, meyve yerine ellerini dorad覺lar ve tenz簾h ederiz Allah覺 dediler, h璽璽 bu insan deil, olsa-olsa b羹y羹k ve erefli bir melek.

32- O da, ite dedi, hakk覺nda beni k覺nay覺p durduunuz bu zat. Ondan mur璽t almak istedim de o namusunu korudu, k繹t羹l羹k etmedi. Fakat yem簾n ederim ki

emredileni yapmazsa zindana att覺raca覺m onu ve herhalde horlua urayanlara kat覺lacak.

33- Y羶suf, Rabbim dedi, zindan, bunlar覺n d璽vet ettikleri eyden daha hay覺rl覺 bence. Bunlar覺n d羹zenlerini benden uzaklat覺rmazsan belki onlara meyleder de bilgisizlerden olurum.

34- Rabbi de art覺k onun d羶as覺n覺 kab羶l etti ve d羹zenlerini defetti ondan; 羹phe yok ki o, duyar, bilir.

35- Sonra onun su癟suzluuna d璽ir bunca deliller g繹rmekle ber璽ber gene de bir m羹ddet hapsedilmesini muv璽f覺k bir tedb簾r sayd覺lar.

36- Ve onunla ber璽ber zindana iki de delikanl覺 girmiti. Bunlar覺n biri, ben dedi, r羹yamda g繹rd羹m, arap yapmak i癟in 羹z羹m s覺k覺yormuum ve 繹b羹r羹 ben de dedi, r羹yamda g繹rd羹m, ba覺mda ekmek var, kular gelip tepemdeki ekmei yiyormu. Bunlar覺 yor bize, 癟羹nk羹 biz seni g繹r羹yoruz ki iyilik edenlerdensin.

37- Y羶suf, size dedi, r覺z覺klanaca覺-n覺z hi癟bir yemek gelmiyor ki ben onu, 繹nceden haber vermi olmayay覺m; bu da Rabbimin bana 繹rettiklerinden. 羹phe yok ki ben, Allah'a inanmayan ve 璽hireti ink璽r eden topluluun dinini terkettim.

38- Ve atalar覺m 襤br璽him'in, 襤shak'覺n ve Yakup'un dinine uydum. Hi癟bir eyi Allah'a e tutmam覺za imk璽n yok, bu da bize ve insanlara, Allah'覺n bir l羹tf羹, fakat insanlar覺n 癟ou 羹kretmez.

39- Ey benim iki zindan arkada覺m, birbirine ayk覺r覺 Rabler mi daha hay覺rl覺, yoksa bir ve her eye 羹st羹n olan Allah m覺?

40- Sizin, ondan baka tapt覺覺n覺z eyler, ancak sizin ve atalar覺n覺z覺n uydurup adland覺rd覺覺 eylerden ib璽ret, Allah, onlar覺n tanr覺l覺覺na d璽ir hi癟bir delil indirmemitir; h羹k羹m ancak Allah'覺nd覺r. Ancak ona kulluk etmenizi emretmitir, bakas覺na deil. 襤te dosdoru din de budur, fakat insanlar覺n 癟ou bilmez.

41- Ey benim iki zindan arkada覺m, sizin biriniz, tekrar efendisine i癟ki sunacak, fakat 繹b羹r羹 as覺lacak ve kular, ba覺n覺 didip yiyecekler. 襤te es璽s覺n覺 anlamak istediiniz ey b繹ylece takt簾r edilmi, bitmitir.

42- Ve onlardan, kurtulaca覺n覺 sand覺覺na beni dedi, efendine anlat. Fakat eytan, efendisine bunu anlatmay覺 unutturdu ona ve bu y羹zden daha nice y覺llar zindanda kald覺.156

43- Padiah dedi ki: R羹yamda g繹rd羹m, yedi zay覺f inek, yedi semiz inei yiyordu; bir de yedi ter羹-t璽ze yeil baakla yedi t璽ne de kurumu baak g繹rd羹m. Ey ileri gelenler, r羹ya yormay覺 biliyorsan覺z bu r羹yam覺 yorun.

44- Onlar, karmakar覺覺k ve asl覺 olmayan bir d羹; biz bu 癟eit bo r羹yalar覺 yormay覺 bilmeyiz dediler.

45- O iki adamdan biri olan ve zindandan kurtulan adam, nice zaman sonra hat覺rlay覺p ben dedi bu r羹yay覺 yorar覺m, beni hemen g繹nderin o z璽ta.

46- Ey Y羶suf dedi, ey 癟ok ger癟ek, yedi semiz inei yiyen yedi zay覺f inei, yedi yeil ve bir de yedi kuru baa覺 yor bize de belki insanlara var覺r anlat覺r覺m, onlar da belki bilirler, anlarlar.

47- Y羶suf dedi ki: Yedi y覺l, 璽det olduu gibi ekip bi癟in, h璽s覺lat覺n pek az覺n覺 yiyin, geri kalan覺n覺 saklay覺n.

48- Bu yedi y覺ldan sonra yedi y覺l kurak olacak, bu y覺llarda da 繹nceden biriktirdiinizi, azbir mikt璽r覺n saklamak art覺yla yiyin.

49- Bundan sonra da bir y覺l gelecek ki halk, yamura kavuacak, o y覺l bol bol yamurlar yaacak.

50- Padiah, o z璽t覺 getirin bana dedi. El癟i gelince d繹n efendine de dedi, ellerini dorayan kad覺nlar覺n neydi zorlar覺, bir sor ona; 羹phe yok ki Rabbim, onlar覺n d羹zenini bilir.

51- Padiah, o kad覺nlara, Y羶suf'tan mur璽t almak istediiniz zaman ne haldeydiniz dedi. Allah i癟in dediler, onun bir k繹t羹l羹羹n羹 g繹rmedik, bilmedik. Az簾zin kar覺s覺 da imdi ite dedi, hak 癟覺kt覺 meydana, ondan mur璽t almak isteyen bendim ancak ve o, hi癟 羹phe yok ki ger癟eklerdendi.

52- Y羶suf, bu da dedi, padiah覺n, o yokken ona bir h璽inlik yapmad覺覺m覺 bilmesi i癟indi ve 羹phe yok ki Allah, h璽inlerin d羹zenlerini baar覺yla sonu癟land覺rmaz.

53- Ve ben kendimi, hi癟 k繹t羹l羹kte bulunmam diye tamam覺yla temize 癟覺karamam, ancak Rabbim ac覺rsa k繹t羹l羹k yapmam. 羹phe yok ki Rabbim, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

54- Padiah, onu tap覺ma getirin de dedi, kendime 繹z yak覺n覺m edineyim onu. Y羶suf'la konuunca da ger癟ekten de dedi, bug羹n sen b羹y羹k bir mevki s璽hibisin, emin bir adams覺n.

55- Y羶suf, beni 羹lkenin haz簾nelerine mem羶r et, 羹phe yok ki ben onlar覺 iyi korurum ve ne yapaca覺m覺 bilirim dedi.

56- 襤te Y羶suf'a M覺s覺r'da b繹ylece bir mevki verdik, nereyi isterse orada, diledii gibi konaklard覺. Rahmetimizi, kime dilersek ona nas簾b ederiz ve iyilikte bulunanlar覺n ecrini z璽yi etmeyiz.

57- hiret m羹k璽f璽t覺ysa inanan ve 癟ekinenlere daha hay覺rl覺d覺r.

58- Y羶suf'un kardeleri gelip h羶zuruna girdiler; Y羶suf, onlar覺 tan覺d覺, fakat onlar, Y羶suf'u tan覺yamad覺lar.

59- Y羹klerini haz覺rlay覺nca onlara, ayn覺 babadan olma bir kardeinizi getirin bana dedi, g繹rm羹yor musunuz, ben 繹l癟ei tamam 繹l癟medeyim ve konuk a覺rlayanlar覺n da en hay覺rl覺s覺y覺m.

60- Onunla ber璽ber gelmezseniz size benden bir 繹l癟ek bir ey bile yok, yaklamay覺n art覺k buraya.

61- Babas覺ndan izin almaya 癟al覺覺r覺z ve herhalde bu ii baar覺r覺z dediler.

62- Kullar覺na da, ald覺klar覺 zah簾reler i癟inde bulup g繹rd羹kleri ikr璽m覺 anlas覺nlar da tekrar gelsinler diye zah簾re bedellerini y羹klerinin i癟ine koyun diye emretti.

63- D繹n羹p babalar覺na var覺nca baba dediler, bize art覺k zah簾re verilmeyecek, kardeimizi de bizimle g繹nder de zah簾re alal覺m ve 羹phe yok ki biz, onu iyice koruruz.

64- Yakup, bundan 繹nce kardeini ne kadar emniyet ettiysem bunu da o kadar emniyet ederim size; 羹phe yok ki Allah, koruyanlar覺n hay覺rl覺s覺d覺r ve o, merhametlilerin en merhametlisidir dedi.

65- Y羹klerini a癟覺p ald覺klar覺 zah簾reye kar覺l覺k verdikleri bedelleri de y羹klerinin i癟inde bulunca baba dediler, daha ne istiyoruz? 襤te zah簾re bedellerimiz de bize geri verilmi. Onlarla tekrar 璽ilemize zah簾re getiririz, kardeimizi koruruz, daha fazla zah簾re al覺r覺z. Z璽ten bu seferki bize yetmeyecek kadar da az.

66- Etr璽f覺n覺z kuat覺lmad覺k癟a dedi, onu mutlaka geri getireceinize d璽ir Allah ad覺na bir s繹z vermezseniz sizinle imk璽n覺 yok g繹ndermem onu. Onlar, s繹z verince de bu dediklerimize Allah tan覺k olsun dedi.

67- Ve oullar覺m dedi, hepiniz ayn覺 kap覺dan girmeyin, ayr覺-ayr覺 kap覺lardan girin. Fakat gene de Allah'覺n takd簾r ettii hi癟bir eyi gideremem sizden; h羹k羹m, ancak Allah'覺nd覺r. Ona dayand覺m ve dayananlar da ancak ona dayanmal覺.

68- Babalar覺n覺n emrettii gibi M覺s覺r'a girdiler ama bu, Allah'覺n takd簾rinden hi癟bir eyi gideremedi, ancak Yakup'un dilei yerine gelmi oldu ve 羹phe yok ki Yakup, kendisine 繹retmi olduumuzdan dolay覺 bir bilgiye s璽hipti, fakat insanlar覺n 癟ou bilmez.

69- Y羶suf'un huz羶runa girdikleri zaman Y羶suf, kardeini yan覺na ald覺 da ben senin kardeinim dedi, onlar覺n yapt覺klar覺 hareketten kederlenme.

70- Onlar覺n y羹klerini haz覺rlay覺nca erbet i癟tii barda覺 kardeinin y羹k羹n羹n i癟ine koydurdu, sonra da ey kafile, siz h覺rs覺zs覺n覺z diye bir m羹n璽-d簾ye nid璽 ettirdi.

71- Yakup'un oullar覺, onlara d繹nerek ne kaybettiniz dediler.

72- Padi璽h覺n erbet barda覺n覺 kaybettik, bulup getirene bir deve y羹k羹 zah簾re verilecek, ben de kef簾lim buna dediler.

73- Onlar, andolsun Allah'a ki dediler, biz yery羹z羹nde bir bozgunculuk, bir k繹t羹l羹k yapmak i癟in gelmedik buraya, bunu siz de biliyorsunuz ve biz h覺rs覺z deiliz.

74- Onlara, yalan s繹yl羹yorsan覺z hangi cez璽ya r璽z覺s覺n覺z dediler.

75- Kimin y羹k羹nde bulunursa dediler, o, mal覺n覺 癟ald覺覺 adama k繹le olur. Biz zulmedenleri b繹yle cez璽land覺r覺r覺z.

76- Y羶suf, kardeinin y羹k羹nden 繹nce onlar覺n y羹klerini arat覺rmaya balad覺, sonra da yitiini kardeinin y羹k羹nden 癟覺kard覺. Y羶suf'a, b繹yle bir d羹zende bulunmas覺n覺 emrettik, yoksa Allah dilemedik癟e padiah覺n dinince kardeini es簾r edemezdi; dilediimizin derecelerini y羹celtiriz ve her bilgi s璽hibinin 羹st羹nde bir bilen var.

77- Bu dediler, h覺rs覺zl覺k ettiyse daha 繹nce bir kardei de h覺rs覺zl覺k etmiti. Y羶suf, bunu gizledi onlardan ve kendi kendine dedi ki: Sizin durumunuz daha k繹t羹, anlatt覺覺n覺z eyi Allah daha iyi bilir.

78- Ey az簾z dediler, onun ihtiyar bir babas覺 var, onun yerine bizim birimizi al; seni g繹r羹yoruz ki ger癟ekten de iyilik edenlerdensin.

79- Allah'a s覺覺n覺r覺m dedi, bir bakas覺n覺 tutup k繹le yapmaktan; ancak mal覺m覺z覺 kimde bulduysak onu k繹le yapar覺z biz; yoksa 羹phesiz zulmedenlerden oluruz.

80- Ondan tamam覺yla 羹mitlerini kesince gizlice konuarak 癟ekildiler. B羹y羹kleri, bilmiyor musunuz dedi, baban覺z Allah ad覺na sizden kuvvetli bir s繹z ald覺, daha 繹nce de Y羶suf hakk覺ndaki vaz簾fenizde ne 癟eit kusur ettiniz? Babam izin verinceye dek, yahut Allah, benim hakk覺mda bir h羹k羹m y羹r羹t羹nceye kadar ben buradan ayr覺lmayaca覺m ve o, h羹kmedenlerin en hay覺rl覺s覺d覺r.

81- Siz baban覺za d繹n羹n de baba deyin, olun h覺rs覺zl覺k etti ve biz, ancak bildiimizi s繹yleyerek tan覺kl覺kta bulunduk, gizli olan覺ysa z璽ten bilemeyiz.

82- 襤癟inde bulunduumuz ehir halk覺na da sor, ber璽ber geldiimiz kervan halk覺na da ve 羹phe yok ki doru s繹ylemekteyiz.

83- Yakup, olsa-olsa dedi, nefisleriniz, yapt覺覺n覺z ii size g羹zel, o g羹癟 ii kolay g繹stermi; fakat ben, pek g羹zel dayan覺r, sabrederim. Umar覺m ki Allah hepsine birden kavuturur beni, hi癟 羹phe yok ki o, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

84- Ve onlardan y羹z 癟evirdi de ey beni t羹kenmez, sonu gelmez kederlere salan Y羶suf demeye balad覺 ve kederden g繹zleri aard覺 ve art覺k derdini yutmaktayd覺 o.

85- Allah'a andolsun dediler, h璽l璽 Y羶suf'u an覺p durmadas覺n, sonunda hastalan覺p eriyecek, yahut da hel璽k olup gideceksin.

86- Ben dedi, taan derdimi, kederimi ancak Allaha arzetmedeyim ve Allah taraf覺ndan sizin bilmediiniz eyleri biliyorum ben.

87- Oullar覺m dedi, gidin, Y羶sufla kardeinden bir haber getirin ve Allah覺n rahmetinden 羹mit kesmeyin; 癟羹nk羹 k璽fir olan topluluktan baka kimsecikler, Allah覺n rahmetinden 羹mit kesmez.

88- Huz羶runa girdikleri zaman ey az簾z dediler, biz de darda kald覺k, a癟l覺a d羹t羹k, 璽ilemiz de ve pek deersiz bir kar覺l覺kla geldik, bize zah簾re ver ve tasadduk et bize, 羹phe yok ki Allah l羶tfedenleri sever.

89- Dedi ki: Bilgisiz olduunuz 癟alarda Y羶suf'a ve kardeine neler yapt覺覺n覺z覺 biliyor musunuz?

90- Yoksa dediler, sen Y羶suf musun? Ben dedi Y羶suf'um, bu da kardeim. Allah l羶tfetti bize. 羹phe yok ki kim 癟ekinir ve sabrederse mutlaka Allah, bu 癟eit iyilik edenlerin ecrini z璽yi etmez.

91- Allah'a andolsun ki dediler, Allah seni ger癟ekten de bizden 羹st羹n etmi ve dorucas覺 biz hata etmitik.

92- Bug羹n sizi ne ay覺plama var dedi, ne k覺nama; Allah yarl覺gas覺n sizi ve o, merhametlilerin en merhametlisidir.

93- u g繹mleimi al覺n da g繹t羹r羹n, babam覺n g繹zlerine s羹r羹n, iyileir, g繹rmeye balar. B羹t羹n 璽ilenizle gelin buraya.

94- Kervan, M覺s覺r'dan ayr覺l覺nca babalar覺, bana bunak demeseniz b璽ri, Y羶suf'un kokusunu duyuyorum dedi.

95- Andolsun Allah'a ki dediler, sen h璽l璽 eski yanl覺覺nda 覺sr璽r etmedesin.

96- M羹jdeci gelip de g繹mlei g繹zlerine s羹r羹nce Yakup'un g繹zleri a癟覺ld覺, g繹rmeye balad覺. Demedim mi size, 羹phe yok ki Allah bana bildirmitir, sizin bilmediiniz eyleri bilirim ben dedi.

97- Babam覺z dediler, su癟lar覺m覺z覺n yarl覺ganmas覺n覺 dile, ger癟ekten de yanl覺 bir harekette bulunduk biz.

98- Rabbimden yarl覺ganman覺z覺 dileyeceim dedi, 羹phe yok ki o, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

99- Y羶suf'un huz羶runa girdikleri zaman o, anas覺na, babas覺na sar覺ld覺, kucaklad覺 onlar覺 ve Allah'覺n izniyle dedi, em簾n olarak girin M覺s覺r'a

100- Anas覺yla babas覺n覺 tahta 癟覺kart覺p oturttu ve hepsi de ona kar覺 secdeye kapand覺lar. Babac覺覺m dedi, evvelce g繹rd羹羹m r羹ya, bu ite, Rabbim onu ger癟ekletirdi ve beni zindandan 癟覺kararak l羶tfetti bana; eytan, benimle kardelerimin aras覺n覺 bozduktan sonra da sizi 癟繹lden getirdi. 羹phe yok ki Rabbim, diledii eyi tedb簾r edip l羹tf羹yle meydana getirir; 羹phe yok ki o her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

101- Rabbim, sen bana saltanat ihs璽n ettin ve r羹ya yormas覺n覺 bellettin. Ey g繹kleri ve yery羹z羹n羹 yaratan, sensin benim dostum, yard覺mc覺m d羹ny璽da da, 璽hirette de, beni M羹sl羹man olarak 繹ld羹r ve d羹zg羹n, iyi kullar覺na kat beni.

102- 襤te bu, gaibe 璽it haberlerdendir ki sana vahyetmedeyiz. D羹zene girierek yapacaklar覺 ii kararlat覺rd覺klar覺 zaman yanlar覺nda deildin ya.

103- Sen ne kadar 羹stlerine d羹ersen d羹, gene de insanlar覺n 癟ou imana gelmez.

104- Buna kar覺l覺k bir 羹cret de istemiyorsun, bu, 璽lemlere 繹羹tten baka bir ey deil.

105- G繹klerde ve yery羹z羹nde nice deliller vard覺r ki onlar覺 g繹rmezler ve y羹z 癟evirip giderler.

106- ou inanmaz da ona irk koar.

107- Yoksa onlar, herkesi gelip kaplayacak Allah az璽b覺ndan, yahut hi癟 haberleri yokken ans覺z覺n gelip 癟atacak k覺y璽metten emin mi oluyorlar?

108- De ki: 襤te bu, benim yolum; ben de can g繹z羹m a癟覺k olarak sizi Allah'a 癟a覺rmaday覺m, bana uyanlar da o 癟eit 癟a覺rmada ve Allah'覺 tenz簾h ederim ve ben m羹riklerden deilim.

109- Senden 繹nce g繹nderdiimiz kimseler de ehirlerin ah璽lisinden birtak覺m adamlard覺 ancak. Yery羹z羹nde hi癟 mi gezmezler de kendilerinden 繹ncekilerin sonucu ne olmu, g繹rmezler? Ve 璽hiret yurdu, 癟ekinenler i癟in elbette daha hay覺rl覺d覺r, h璽l璽 m覺 ak覺l etmezsiniz?

110- Sonucu peygamberler, tam璽m覺yla 羹mitlerini kesip tamam覺yla ink璽r edileceklerini sand覺klar覺 zaman yard覺m覺m覺z gelmitir de dilediimizi kurtarm覺覺zd覺r. Fakat az璽b覺m覺z, su癟lu topluluktan hi癟bir s羶retle geriye 癟evrilemez.

111- Andolsun ki onlar覺n hik璽yelerinde ak覺l ve dir璽yet s璽hiplerine ibretler var. Uydurulmu bir s繹z deil, 繹nceki kitaplar覺 ger癟ekleyen ve her eyi bildiren bir s繹z bu ve inanan toplulua da hid璽yet ve rahmet.